arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Raport techniczny maja 2024

Automatyka, która działa

Wydłużenie czasu pracy wrzeciona do 8 tys. godzin rocznie? Dostosowana do indywidualnych potrzeb automatyzacja sprawia, że jest to niemal możliwe. Firma SCHUNK, specjalizująca się w automatyzacji, oferuje kompleksową ofertę obejmującą wszystkie niezbędne komponenty, ale także doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w zakresie wydajnych rozwiązań automatyzacyjnych spełniających wszelkie wymagania.

Zdjęcia zastosowania technologii – GSW-B Firma SCHUNK oferuje szybkie i ekonomiczne przejście na zautomatyzowaną produkcję dzięki koncepcji Lean Automation. Obrabiarka pracuje, wykorzystując dostępne zasoby. Inteligentne narzędzia można łatwo doposażyć.

Ciągły niedobór wykwalifikowanych pracowników, małe partie i duża zmienność detali, rosnące wymagania jakościowe, presja czasu i kosztów: lista wyzwań stojących obecnie przed firmami produkcyjnymi jest długa. Odpowiedź na wiele z nich jest krótka: dostosowana do indywidualnych potrzeb automatyzacja obrabiarek znacznie zwiększyła liczbę godzin pracy wrzeciona, czyli mierzalny, realny czas pracy maszyny. Wydajność wzrasta przy tej samej liczbie maszyn i pracowników. Nacisk położony jest na rozwiązania „skrojone na miarę”, ponieważ automatyzacja powinna być tak samo zindywidualizowana jak każdy proces produkcyjny.

Zakres opcji automatyzacji jest obecnie ogromny: od prostych rozwiązań podstawowych po zaawansowane rozwiązania z górnej półki. Nadążenie za dostępną ofertą nie jest łatwe. Firma SCHUNK, specjalizująca się w technologiach mocowania narzędzi, chwytania i automatyzacji, zdaje sobie sprawę z dużego zapotrzebowania na doradztwo w tej ważnej dziedzinie i wspiera klientów dogłębną wiedzą na temat komponentów i zastosowań oraz sposobów ich wdrażania w zautomatyzowanej produkcji. „Posiadamy kompleksowy asortyment podzespołów potrzebnych do automatyzacji produkcji w obrabiarce” – wyjaśnia Markus Michelberger, dyrektor sprzedaży w firmie SCHUNK w Mengen. „Oferujemy wszystko, co wiąże się z załadunkiem i rozładunkiem detali za pomocą robota. Dlatego SCHUNK spełnia wszystkie wymagania niezbędne do wdrożenia automatyzacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb. We współpracy z różnymi integratorami systemów możemy wdrażać także złożone rozwiązania.

Łatwe rozwiązania dla początkujących

Pod wpływem cyfryzacji i presji rosnącego niedoboru wykwalifikowanych pracowników przyjęto rozwiązania umożliwiające zautomatyzowaną produkcję praktycznie we wszystkich obszarach branży wytwórczej. „Aby odnieść sukces na wysoce konkurencyjnym rynku, klienci muszą wytwarzać towary bardziej produktywnie i ekonomicznie, ale także – ze względu na sytuację na rynku pracy – tworzyć atrakcyjne i zdrowe środowisko pracy, aby przyciągnąć i zatrzymać pracowników w dłuższej perspektywie. Kluczem do tego jest automatyzacja” – mówi Michelberger.

Na dłuższą metę wydajna i skuteczna automatyzacja wymaga jednak znacznych nakładów w postaci planowania i inwestycji, na które często nie mogą sobie pozwolić zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa. „Dla nich proste rozwiązania na podstawowym poziomie mogą mieć decydujące znaczenie i szybko stworzyć rzeczywistą wartość dodaną” – mówi Michelberger, po czym dodaje: „Dzięki podzespołom do automatyzacji firmy SCHUNK, które można łatwo zamontować w istniejących obrabiarkach, produkcja staje się znacznie bardziej elastyczna”. W następnym kroku zautomatyzowane i wspomagane przez roboty procesy konfiguracji jeszcze bardziej przyspieszą produkcję. Umożliwiają pracownikom realizację innych zadań tworzących wartość dodaną i wydłużają cykle produkcyjne wieczorami i w weekendy.

Pięć opcji odpowiedniej automatyzacji

Aby zaoferować każdemu klientowi odpowiednie rozwiązanie, firma SCHUNK wyraźnie podzieliła swoją ofertę opcji automatyzacji na pięć etapów zaawansowania. Koncepcja Lean Automation to idealny sposób na wydajne kosztowo wejście w świat automatyzacji. W kolejnym kroku automatyzacja obsługi detali umożliwia bezzałogowy załadunek obrabiarek. Automatyzacja obsługi palet to rozwiązanie do mocowania i załadunku skomplikowanych i ciężkich detali. Sprytne połączenie automatyzacji obsługi detali i obsługi palet zapewnia dużą elastyczność i umożliwia sześciostronną obróbkę komponentów bez konieczności ręcznej interwencji operatora. Firma SCHUNK dostarcza odpowiednią technologię mocowania do wydajnej eksploatacji elastycznych systemów wytwarzania (FMS) dla klientów, którzy chcą objąć automatyzacją całą swoją produkcję. Specjaliści firmy SCHUNK w ścisłym dialogu z klientem ustalają, które rozwiązanie jest najodpowiedniejsze. Analizują dostępne obrabiarki, produkty i środowisko produkcyjne.

Zdjęcia zastosowania technologii – JGP-P Na przykład w automatyzacji obsługi detali zestawy do zastosowań MTB sprawiają, że załadunek i rozładunek obrabiarek może być nawet o 50 procent szybszy, zapewniając w ten sposób optymalne wykorzystanie dostępnego potencjału.

Lean Automation: wykorzystanie istniejących zasobów

Dzięki stworzonej przez firmę SCHUNK koncepcji Lean Automation klienci mogą łatwo i ekonomicznie rozpocząć automatyzację, wykorzystując istniejący park maszynowy do automatycznego załadunku. Miejsce przechowywania detali nieobrobionych i gotowych znajduje się w zasięgu ruchu systemu, a manipulowanie detalami odbywa się wewnątrz obrabiarki za pomocą chwytaka ze złączem wrzeciona. Inteligentne i elastyczne narzędzia, takie jak chwytak wrzecionowy GSW-B, TENDO Silver, który jest kompatybilny ze wszystkimi wrzecionami obrabiarek, czy blok zaciskowy z serii TANDEM, nie wymagają specjalnej wiedzy operacyjnej, dodatkowej przestrzeni ani kosztownych inwestycji.

Automatyzacja obsługi detali: automatyczny załadunek i rozładunek

Bezzałogową pracę obrabiarek można wdrożyć poprzez automatyzację obsługi detali. Nawet w trudnych warunkach otoczenia istnieje możliwość załadunku półfabrykatów z zewnętrznego magazynu do obrabiarki za pomocą robota i ponowne zmagazynowanie detali w magazynie po obróbce. Jest to możliwe dzięki zestawom do zastosowań MTB firmy SCHUNK. Umożliwiają one przyspieszenie załadunku i rozładunku obrabiarki nawet o 50 procent oraz zapewniają lepsze wykorzystanie jej możliwości. System szybkiej wymiany szczęk BSWS-R również zwiększa prędkość. System umożliwia robotom automatyczną i elastyczną zmianę palców na chwytaku podczas procesu, w zależności od zróżnicowania detali.

Automatyzacja obsługi palet: elastyczne, precyzyjne i zaawansowane mocowanie

Jeśli potrzebujesz jeszcze większej elastyczności w produkcji zaawansowanych komponentów, wybierz automatyzację obsługi palet. Podczas procesu automatycznego detale są układane na paletach poza obrabiarką, a następnie ładowane do systemu jako kompletny pakiet. Detale są ładowane i rozładowywane z urządzenia mocującego ręcznie lub automatycznie. Dzięki automatyzacji obsługi palet można wdrożyć różne koncepcje mocowania – na przykład w przypadku małych partii. Koncepcja automatyzacji to jednak właściwy wybór także w przypadku mocowania ciężkich i złożonych detali oraz wysokich wymagań względem dokładności mocowania. Na przykład modułowy system szybkiej wymiany palet VERO-S firmy SCHUNK umożliwia szybką i precyzyjną konwersję detali, urządzeń mocujących i osprzętu. Modułowy system oferuje ponad tysiąc wariantów mocowania detalu. Imadła zaciskowe podwójne KONTEC KSC-D KONTEC KSC-D oferują również elastyczność. Ponieważ stanowią one część systemu modułowego, imadła te można szybko i łatwo przystosować do nowych zadań mocowania. Wygodna funkcja „trzeciej ręki” umożliwia umieszczenie dwóch detali obok siebie, ich ustawienie, a następnie pewne zamocowanie.

Zdjęcie: zastosowania technologii – TANDEM KRP3 Automatyzacja obsługi palet to jednak właściwy wybór także w przypadku mocowania ciężkich i złożonych detali oraz wysokich wymagań względem dokładności mocowania.

Automatyzacja obsługi detali i palet w jednym: przemyślane połączenie to oszczędność czasu i pieniędzy

Wraz z R-C2 firma SCHUNK oferuje koncepcję automatyzacji, która łączy zalety automatyzacji obsługi detali i palet. Robot chwyta obrabiany przedmiot na regale magazynowym w pełni automatycznie za pomocą centrycznego imadła zaciskowego R-C2. Imadło z zamocowanym przedmiotem obrabianym jest następnie ładowane do systemu szybkiej wymiany palet w obrabiarce jak paleta. Dzięki R-C2 można obrobić więcej detali bez konieczności ręcznej interwencji, a czas przezbrajania jest znacznie krótszy. R-C2 to jedyny tego typu system na świecie, który umożliwia wysoce precyzyjną, bezobsługową, kompletną obróbkę sześciostronną przedmiotu.

Zdjęcie zastosowania technologii – SCHUNK R-C2 Urządzenie mocujące i chwytak w jednym: R-C2 firmy SCHUNK łączy w sobie zalety automatyzacji detali i palet. Ta koncepcja automatyzacji umożliwia obróbkę większej liczby detali bez konieczności ręcznej interwencji i skraca czas przezbrajania.

Elastyczny system wytwarzania (FMS): wszystko pod kontrolą dzięki zaawansowanej automatyzacji

Na końcowym etapie rozwoju automatyzacji elastyczne systemy wytwarzania (FMS) można wykorzystać do zmapowania całego zautomatyzowanego procesu produkcyjnego. Wszystkie obrabiarki są ze sobą połączone za pomocą zespolonych systemów transportu i magazynowania. Stacje przekazywania do dostarczania nieobrobionych detali, lokalizowania gotowych detali oraz do załadunku i rozładunku urządzeń mocujących zapewniają doskonały stopień wykorzystania wyposażenia. Firma SCHUNK oferuje kolumny zaciskowe, które można łączyć z szeroką gamą technologii mocowania. Specjaliści z firmy SCHUNK w ścisłej współpracy z integratorami systemów wdrażają wysokiej klasy rozwiązania do automatyzacji, które optymalizują przepływy materiałów i uelastyczniają etapy produkcji.

„Klienci, którzy decydują się na automatyzację produkcji, mają już najważniejsze kroki za sobą” – wyjaśnia Markus Michelberger. „Jako Twoi partnerzy w zakresie produktywności, zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie dostępnych opcji oraz wsparcie w trakcie i po wdrożeniu”.

Zdjęcie zastosowania technologii – KONTEC KSC Zaawansowana automatyzacja: elastyczne systemy wytwarzania (FMS) mapują cały proces produkcyjny. Kolumny zaciskowe firmy SCHUNK i wszechstronna oferta narzędzi mocujących to elementy kompletnego rozwiązania, które optymalizuje przepływ materiałów i zwiększa elastyczność etapów produkcji.