arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Technologia mocowań listopada 2022

Inteligentny sposób przenoszenia

Powiązanie chwytania mechanicznego i logicznego stało się proste. Stało się tak, gdyż firma SCHUNK, specjalista w dziedzinie automatyzacji, stworzyła zestaw do chwytania 2D do manipulacji pojedynczymi obiektami rozmieszczonymi losowo na jednej płaszczyźnie. Sercem tego inteligentnego systemu jest autorskie oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI), instalowane na komputerze przemysłowym (SVC) firmy SCHUNK. Ten w pełni skoordynowany pakiet wyposażenia, oprogramowania i usług pochodzi z jednego źródła i pasuje do wszystkich robotów.
EGU – zestaw do chwytania 2D Za pomocą nowego zestawu do chwytania 2D – tutaj połączonego z nowym elektrycznym chwytakiem uniwersalnym EGU – można niezawodnie i elastycznie manipulować zarówno surowymi, jak i wykończonymi detalami różnych rozmiarów.

Zdejmowanie pojedynczych, ułożonych losowo i nieułożonych detali z taśmociągu, tacy lub stołu etapowego to często wykonywana czynność podczas wielu procesów produkcji przemysłowej. Następnie detale zazwyczaj są poddawane dalszej obróbce, rozdzielane lub dostarczane do obrabiarki – ręcznie lub automatycznie. Zautomatyzowana obsługa za pomocą robotów, chwytaków i systemów wizyjnych jest wymagająca i wymaga doświadczenia w zakresie przetwarzania obrazu, oświetlenia i technologii procesowej. Dzięki zestawowi do chwytania 2D SCHUNK oferuje teraz kompletne rozwiązanie, które znacznie ułatwia rozpoczęcie zautomatyzowanego przenoszenia obiektów. Użytkownicy mogą z łatwością zintegrować system wizyjny działający na zasadzie „podłącz i uruchom” („plug and play”) oraz bezpośrednio wdrożyć automatyzację. Może to być szczególnie korzystne dla firm, które nadal są na wczesnym etapie automatyzacji swoich procesów produkcyjnych. Nie trzeba dysponować wiedzą z zakresu programowania lub przetwarzania obrazu. Całkowita kompatybilność wszystkich podzespołów podkreśla korzyść dla użytkownika – firma SCHUNK stanowi jeden punkt kontaktu dla całego rozwiązania.

Sercem systemu jest stworzone przez firmę SCHUNK oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję

Zestaw do chwytania 2D, następca zestawów MTB do prostej, częściowej automatyzacji załadunku i rozładunku obrabiarek, to kolejny moduł, wraz z którym firma SCHUNK oferuje swoim klientom konkretne rozwiązanie zwiększające wydajność i produktywność. Zestaw łączy funkcje inteligentnego rozpoznawania obiektów i elastycznego chwytania z intuicyjnością obsługi i możliwością personalizacji pod kątem specyficznych wymogów klienta. To w pełni skoordynowane rozwiązanie z zakresu automatyzacji, przeznaczone do chwytania i umieszczania detali niezorientowanych w danej pozycji, składa się z systemu kamer i obiektywu, systemu chwytania dopasowanego dla danego zastosowania, komputera przemysłowego stworzonego przez firmę SCHUNK (SVC) oraz wtyczki do łatwej integracji z układem sterowania robota. Sercem systemu jest oprogramowanie AI opracowane przez firmę SCHUNK, które zapewnia niezawodne rozpoznawanie obiektów nawet przy zmiennych warunkach oświetleniowych. Wszystkie elementy zestawu są dokładnie dopasowane do siebie i niezawodne w trakcie procesu.

Zautomatyzowane w celu zapewnienia optymalnego chwytu

System kamer niezawodnie wykrywa obrabiane przedmioty na określonej płaszczyźnie, nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych, i oblicza możliwe chwyty, wraz z kontrolą kolizji. Przedmiotów obrabianych nie trzeba wcześniej sortować ani rozmieszczać; użytkownicy mogą kontynuować stosowane dotychczas procesy. Funkcja wykrywania przedmiotu obrabianego wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyszukiwania wcześniej zdefiniowanych przedmiotów. Oprogramowanie oblicza, w jaki sposób można uchwycić detal bez żadnych kolizji w zdefiniowanej przestrzeni roboczej, wykorzystując wprowadzone wcześniej w oprogramowaniu kontury kolizyjne palców i chwytanego przedmiotu. Po wykryciu bezkolizyjny chwyt i punkty podejścia są obliczane automatycznie i przekazywane do robota w ciągu sekund. W rozwiązaniu tym firma SCHUNK wykorzystała dziecięciolecia doświadczeń w zakresie planowania automatycznego chwytania.

Użytkownik może zintegrować zestaw do chwytania 2D z różnymi robotami lub kobotami, niezależnie od producenta, korzystając z gotowych modułów oprogramowania; firma SCHUNK zapewnia odpowiednią wtyczkę dla robota w zestawie. Podczas rozmów z klientem i prób zdefiniowania jego wymagać tworzy się i potwierdza zestaw dopasowany do danego zastosowania. W zależności od zadania chwytania można zastosować odpowiednie chwytaki dla każdego typu kobota – elektryczne, magnetyczne, adhezyjne lub pneumatyczne. Za pomocą stworzonego przez firmę SCHUNK asystenta do obliczania i wymiarowania chwytania oraz walidacji w warunkach rzeczywistych w centrum testowym zastosowań robotów CoLab, można dokładnie sprawdzić, jak wybrany chwytak radzi sobie z chwytaniem przedmiotów przed jego wdrożeniem.

Dzięki zestawowi do chwytania 2D użytkownicy z różnych branż realizują zadania polegające na pobieraniu i umieszczaniu („pick & place”) detali ułożonych losowo na jednym poziomie – na przykład ze stołu wibracyjnego, linii montażowej lub nośnika ładunku. Dzięki zastosowaniu tego zestawu przemysł metalowy, branża motoryzacyjna, firmy z branży inżynierii produkcji i logistyki, a także sektor medyczny zyskują niezawodność, precyzję procesów i czerpią korzyści z wyższej wydajności, wskutek czego podatna na błędy obsługa ręczna odchodzi w przeszłość. Dzięki temu cenne zasoby ludzkie można wykorzystać do bardziej złożonych i mniej monotonnych zadań. Z zestawu można korzystać zarówno w czystych, jak i lekko zabrudzonych środowiskach produkcyjnych.

Zatwierdzenie zastosowania w CoLab

W CoLab, czyli centrum testowym zastosowań robotów firmy SCHUNK, zestaw do chwytania 2D można poddać kompleksowym testom i zatwierdzić celem faktycznego zastosowania. Można na przykład stwierdzić, jak skutecznie detal jest wykrywany przez kamerę oraz czy proces wykorzystywany do podnoszenia i opuszczania przedmiotów jest niezawodny. Ponadto klient otrzymuje istotne wsparcie podczas wdrażania zadań lub programowania obsługi pierwszych detali. Znacznie ułatwia to znalezienie odpowiedniego rozwiązania dopasowanego do wymogów procesu, co ogranicza do minimum zagrożenia i przyspiesza wprowadzenie rozwiązania zautomatyzowanego.