arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Firma lipca 2022

Sprytnie przechylony

„Piłkowy raj” – motto tegorocznego konkursu na projekt na semestr letni 2022 r. na Uniwersytecie w Heilbronnie brzmiało dość żartobliwie. Było to jednak wymagające wyzwanie. Jak najwięcej kulek musiało zostać przeniesionych z jednego pojemnika do drugiego za pomocą automatyzacji w określonym czasie. Urządzenie przechylające zwycięskiej drużyny było imponująco sprytne. Co roku w konkursie projektowym dla studentów I roku na kierunkach mechatronika-robotyka i inżynieria mechaniczna powstają niezwykłe rozwiązania. Od wielu lat firma SCHUNK przekazuje nagrody pieniężne i jest reprezentowana w jury.
Zwycięska drużyna Zwycięska drużyna konkursu projektowego na semestr letni 2022: Sebastian Fleischmann, Matthias Heigold, Hugo Mauz, Marco Rohde i Laurin Vögelein.

Na początku lipca znów nadszedł czas na konkurs projektowy na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Heilbronn, podczas którego uczestnicy przedstawili swoje rozwiązania zadań. W tym roku wyzwaniem dla studentów kierunków „mechatronika-robotyka” i „inżynieria mechaniczna” było automatyczne przenoszenie jak największej liczby kulek z jednego pojemnika do drugiego. Czas na to ograniczono do 30 sekund. Ustalono warunki brzegowe – rozwiązanie do opracowania nie mogło przekroczyć długości krawędzi 500 milimetrów ani masy 2500 gramów. Produkt musiał być swobodnie ustawialny i nie mógł uszkadzać kulek ani pojemników. Ponadto nie dopuszczono żadnych szkodliwych emisji, gazów spalinowych ani emisji CO2. Każda piłka pomyślnie przeniesiona z jednego kosza do drugiego skutkowała dodanymi punktami – natomiast każde nieudane przeniesienie piłki skutkowała odjęciem punktów. Studenci mieli dwa miesiące na wpadnięcie na pomysł i rozwiązanie tego zadania, w tym samodzielne zbudowanie, testowanie, dokumentowanie i prezentację – wyzwanie pod względem merytorycznym i technologicznym.

Najbardziej przekonujące rozwiązanie:

wszystkie kulki na raz! Wyzwanie podjęło jedenaście zespołów studentów pierwszego roku, każdy liczący pięć lub sześć osób. Kiedy jury ogłosiło, że nadszedł czas, zwycięski zespół Sebastiana Fleischmanna, Matthiasa Heigolda, Hugo Mauza, Marca Rohde i Laurina Vögeleina przedstawił niezwykły pomysł: trójkątne, przegubowe urządzenie przechylające przymocowane do dłuższych boków dwóch pojemników. Pojemnik wypełniony kulkami jest delikatnie podnoszony za pomocą wyciągu napędzanego silnikiem elektrycznym i zrzuca swoją zawartość do pustego pojemnika – wszystkie na raz. Pozwala to uniknąć konieczności sięgania za każdym razem do pudełka. To rozwiązanie przekonało jury. „Pomysły jedenastu zespołów nie mogły być bardziej zróżnicowane” – podsumował członek jury Michael Franz, kierownik zespołu chwytaków pneumatycznych w firmie SCHUNK. „Mieliśmy wszystko: od kulek wciągniętych, uwięzionych w siatce lub zebranych od dołu przez urządzenie za pomocą plastikowej folii, po przechylanie całego pudełka. Zwycięski zespół przekonał nas swoim pomysłem umocowania całego pudełka zawierającego kulki, przechylenia go i przepuszczenia kulek z jednego pudełka do drugiego”.

Rozwiązanie Końcowe przygotowania: zwycięskim rozwiązaniem opracowanym przez zespół było trójkątne, przegubowe urządzenie przechylające.

Entuzjazm wobec konkursu jest bardzo zaraźliwy

Po raz kolejny konkurs projektowy okazał się bardzo inspirujący – nie tylko dla uczestników, ale także dla widzów i jurorów. Postawione wyzwanie ponownie obejmowało połączenie mechaniki i elektroniki. „Spotykanie się w grupie, burza mózgów, majsterkowanie, budowanie, eksperymentowanie, weryfikacja i dokumentowanie – to praktyczne zadania, które na co dzień realizuje się w firmach. Są zabawne, inspirujące i motywujące – zwłaszcza gdy wdrożenie zakończy się sukcesem. Połączono tutaj aspekty zarówno informatyki, jak i technologii przenoszenia” – wyjaśnił Michael Franz.

Konkurs organizowany jest dla wszystkich studentów pierwszego roku latem i zimą. SCHUNK wspiera te konkursy, zapewniając w każdym przypadku nagrodę pieniężną w wysokości 1000 euro. Dzięki zadaniom Uniwersytet podejmuje aktualne tematy technologiczne, generując w ten sposób nowe pomysły na rozwiązania – w bardzo zabawny sposób, który ma również znaczenie w praktyce.