arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obrázek aplikace - PGN-plus-P

Robotické odstraňování materiálu

Nové nástroje SCHUNK pro automatizované obrábění
SCHUNK - váš partner s aplikačním know-how

S nástroji SCHUNK lze nyní automatizovat širokou škálu obráběcích kroků, které se dříve prováděly manuálně. Výsledek: vyšší produktivita, konzistentně dokonalé výsledky obrábění, nižší jednotkové náklady.

Zaujalo vás to?

Sdělte nám prosím více informací o obráběcím úkolu, který chcete automatizovat. Naši aplikační experti s vámi prodiskutují vše potřebné a navrhnou vhodné řešení.

Logo – R-EMENDO

Naše produktová řada „Robotické odstraňování materiálu" má nyní svůj vlastní název: R-EMENDO. R znamená robotika a EMENDO znamená obrábění; vylepšení obrobku odebráním materiálu – například odjehlováním, broušením a leštěním. Seznamte se s nástroji R-EMENDO.

Odjehlování

Obsah bude brzy k dispozici

Odstraňování otřepů a srážení ostrých hran po samotném obrábění obrobku je jednou z nejčastěji prováděných dokončovacích operací v kovozpracujícím průmyslu. Kromě široké škály kovů lze pomocí odjehlovacích nástrojů SCHUNK přepracovat také plasty. Avšak tato často velmi monotónní činnost může také vést ke zranění v důsledku ostrých hran. Pokud jde o odjehlování, SCHUNK nabízí širokou škálu nástrojů pro nejrůznější odjehlovací úkoly. Najděte ten správný produkt pro vaše odjehlovací řešení.

Nyní také s elektrickým odjehlováním

Nová elektrická odjehlovací vřetena řady RCE jsou poháněna bezkartáčovým elektromotorem s nastavitelnou rychlostí až 50 000 ot/min.

Přínosy pro vás:

 • Flexibilní zpracování různých obrobků s užitím různých nástrojů díky variabilní regulaci rychlosti
 • Spolehlivost a optimalizace procesu díky nepřetržitému monitorování procesu a zpětné vazbě ze zatížení vřetena a rychlosti otáčení
 • Účinnost a dlouhá životnost díky bezkartáčovému elektromotoru

Broušení

Proces broušení obrobků se často používá k odebírání hrubších materiálů nebo k přípravě povrchů pro následnou povrchovou úpravu. Se správným výběrem nástrojů a brusiv lze obrábět různé materiály jako je kov, dřevo nebo plast s proměnným odběrem materiálu a různou kvalitou povrchu.
Aby bylo u obrobků dosaženo rovnoměrného povrchu, nabízí Schunk kromě vhodných produktů také komplexní podporu a poradenství při výběru správných brusných materiálů a optimálních parametrů procesu. Můžete se spolehnout, že dostáváte vhodné řešení pro vaši brousicí aplikaci.

Obrázek aplikace - AOV/SWS

Leštění

Obrázek aplikace - AOV/SWS

Leštění povrchů je obvykle posledním krokem obrábění, díky kterému získává obrobek dokonalý povrch. Kromě nástroje a lešticího prostředku je pro dosažení optimálních a jednotných výsledků leštění zvláště důležitá konstantní kontaktní síla. S produkty SCHUNK pro automatizované leštění získáte ohromující výsledky povrchové úpravy díky nastavitelné a jednotné kontaktní síle.
Kromě toho vám rádi poradíme s dalšími parametry procesů pro vaše řešení leštění, abyste dosáhli dokonalých výsledků.

Od manuálního k automatizovanému - během chvilky

Manuální obrábění obrobků pomocí manuálních nástrojů je často spojeno s ergonomickým zatížením zaměstnanců. Kromě toho často vznikají zdravotní rizika v důsledku vzniku jemných částic, jako je brusný prach nebo třísky. Díky přechodu na automatizované obrábění jsou tato rizika minimalizována, ale kromě toho se také vytváří ještě více přidaných hodnot:

Výhody přechodu na robotické obrábění

 • Konzistentní kvalita výsledků obrábění
 • Zvýšená bezpečnost a ergonomické pracovní podmínky
 • Zkrácení doby obrábění
 • Zvýšení kapacity obrábění

Roboty mohou dělat obojí: zakládání a obrábění

Používáte již robot k zakládání a vykládání svého obráběcího stroje? Potom jej můžete také použít bezprostředně po odjehlení obrobku. S nástroji SCHUNK pro automatizované obrábění pomocí robotů lze snadno automatizovat velké množství odjehlovacích úkolů, jež se tak provádějí bezprostředně po obrobení v obráběcím stroji. Využijte tuto příležitost ihned a snižte čas výroby

Výhody efektivnějšího využívání stávajících robotů

 • Vyšší využití kapacity vašeho robotu
 • Vyloučení samostatného pracovního kroku
 • Snížení času výroby vašich komponentů
 • Snížení výrobních nákladů pro rychlou návratnost investic