arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obsah bude brzy k dispozici

Zajišťování kvality

Automatizovaná kontrola a zajišťování kvality 
SCHUNK - váš partner s aplikačním know-how

V průmyslových odvětvích, kde je z důvodů kvality nutná 100% kontrola výroby a procesní data pro každý jednotlivý produkt musí být zdokumentována, hraje automatizované zajišťování kvality rozhodující roli. Pomáhá zajistit kvalitu výrobků během výroby. V závislosti na obrobcích a procesech lze automatizovat různé testovací a měřicí procesy. Komponenty manipulačního systému a silové/momentové senzory umožňují automatizovanou kontrolu kvality a podporují dokumentaci naměřených a zkušebních hodnot.

Zaměření na kvalitu

Speciální procesní krok zajišťování kvality je zárukou toho, že každý vyrobený výrobek splňuje nejvyšší standardy kvality. To zahrnuje několik klíčových aspektů:

  • Zajišťování kvality výrobku
  • Zaznamenávání a ukládání naměřených dat za účelem zajištění kvality
  • Minimalizace chybovosti, protože vadné výrobky jsou detekovány a vytříděny

Obrázek aplikace - PZN-plus
Obrázek aplikace – Kontrola kvality Automatizované testování dveřních závěsů.

Měření haptiky

Vysoce složité 6osé silové/momentové senzory pomáhají zajistit 100% konzistentní kvalitu výrobku tím, že zaznamenávají naměřená data v reálném čase. Zaznamenaná data jsou plynule přenášena do řídicího systému přes požadované rozhraní a ukládána a dokumentována pro pozdější analýzu.

Široká škála různých velikostí senzorů FT, rozhraní a mnoha dalších možností umožňuje implementaci nejrůznějších požadavků.

Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Velmi rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V aplikačním centru CoLab společnosti SCHUNK s vámi pracujeme na testování vaši plánované aplikace. Podporujeme vás studiemi proveditelnosti, procesními analýzami a ukázkami vašeho procesu. Tímto způsobem můžete minimalizovat své riziko a ušetřit čas při uvádění do provozu. Spojte se nyní se svým konzultantem firmy SCHUNK na místě, abychom mohli prodiskutovat a vyvíjet vaši aplikaci.