arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Průmyslové roboty a koboty (kolaborativní roboty) hrají stále důležitější roli v automatizaci výrobních procesů v průmyslovém prostředí. Použití této technologie může pomoci společnostem zvýšit jejich produktivitu a efektivitu, zlepšit kvalitu jejich výrobků a ulevit jejich zaměstnancům při práci.

S novými aplikačními scénáři a aplikacemi jsou však spojeny nové výzvy. Abychom těmto požadavkům vyhověli, úzce spolupracujeme s předními výrobci robotů. Sdružování know-how nám umožňuje nabídnout širokou škálu řešení pro zařízení na konci robotického ramena, která jsou přizpůsobena specifickým požadavkům vašich aplikací.

Komponenty pro každou aplikaci

Zakládání do stroje

Obrázek aplikace dvojitého chapadla EGU Automatizované zakládání do stroje s chapadlem SCHUNK EGU

Zakládání do stroje s koboty se stává hračkou, například ve spojení s univerzálním chapadlem EGU . V dokonalé koordinaci spolehlivě podporují lidi během opakujících se a monotónních pracovních kroků. Tím vzniká větší volnost pro zaměstnance, aby mohli být nasazeni na náročnější úkoly. Koboty lze snadno integrovat do procesů zakládání a vykládání a jsou tudíž velkým krokem k vytvoření inteligentního výrobního prostředí.

Přednosti

 • Vyšší využití výrobní kapacity
 • Vyšší úroveň automatizace
 • Delší životnost

Aplikační sady MTB

Naše Aplikační sady MTB dobře vyhovují pro zakládání a vykládání do/ze stroje. Bezproblémově zapadají do prostředí stroje a přebírají důležitou klíčovou roli při manipulaci s obrobkem a upínání obrobku. Díky integrované ofukovací trysce, robustní konstrukci a utěsněné elektronice jsou aplikační sady MTB vysoce specifické pro aplikaci a dokonale se hodí pro použití v drsném a znečištěném prostředí.

Obrázek aplikace, aplikační sady Založení a vyložení v jednom robotickém cyklu se SCHUNK MTB

Manipulace

Obrázky aplikace ERT a EGK Manipulace s deskami plošných spojů s pomocí SCHUNK EGK

Manipulace zahrnuje jakýkoli druh manipulace s obrobky, jako je transport, třídění nebo přeorientování dílů v rámci logistických posloupností výroby. V automatizovaných procesech jsou tyto posloupnosti nezbytné k přípravě obrobků na další pracovní krok. V závislosti na procesu jsou na flexibilitu manipulačních komponent kladeny vysoké požadavky.

Mechatronické chapadlo je vhodné pro manipulaci se zvlášť citlivými komponenty v elektronickém průmyslu. Chapadlo malých dílů EGK .

Přednosti

 • Je zajištěna spolehlivost procesu
 • Vyšší produktivita
 • Vyšší doba cyklu

Montáž

Aplikace pro montáž zahrnují proces sestavování a spojování více obrobků. Zde je zásadní přesná a reprodukovatelná manipulace. K provádění několika montážních procesů za sebou se často používají různé nástroje. Pro zajištění správného procesu spojování lze použít komponenty pro testování sil a momentů.

Přednosti

 • Vyšší účinnost
 • Vylepšená ergonomie
 • Eliminace pracovních kroků

Obrázek aplikace Co-act EGP-C Montáž na motorový blok pomocí Co-act EGP-C

Inspekce kvality

Použití PZN-plus od firmy SCHUNK pro kontrolu kvality Použití PZN-plus od firmy SCHUNK pro kontrolu kvality.

Kontrola kvality a záruka kvality slouží k zajištění kvality produktu během výroby. V závislosti na obrobcích a procesech lze automatizovat různé testovací a měřicí procesy. Manipulační komponenty a silové/momentové senzory umožňují automatizovanou kontrolu kvality a podporují dokumentaci naměřených a kontrolních hodnot.

Přednosti

 • Minimalizovaná chybovost
 • Zajišťování kvality
 • Provádění kontroly kvality

Obrábět

Nástroje SCHUNK lze použít k automatizaci velkého množství obráběcích kroků, jako je odjehlování, broušení a leštění. Tyto kroky byly dříve prováděny manuálně. Automatizace může minimalizovat rizika a zároveň vytvářet přidanou hodnotu.

Více informací

Přednosti

 • Konzistentní kvalita výsledků obrábění
 • Zvýšená bezpečnost a ergonomické pracovní podmínky
 • Zkrácení doby obrábění
 • Zvýšení kapacity obrábění

Obrázek aplikace R-EMENDO RCE Obrábění s odjehlovacím vřetenem RCE

Spolupráce člověka s robotem

Obrázek aplikace kobot EGP-C Spolupráce mezi lidmi a roboty s Co-act EGP-C

Chapadla pro kolaborativní operace

Inteligentní a bezpečná interakce s lidmi. SCHUNK nastavuje měřítka – i v oblasti spolupráce mezi člověkem a robotem (HRC). SCHUNK jako průkopník představil Co-act EGP-C , první certifikované průmyslové chapadlo pro kolaborativní provoz na trhu.

Více informací