arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obrázek aplikace – SAS/EGP/ELB

Montáž

Individuální montážní řešení pro vaši aplikaci
SCHUNK - váš partner s aplikačním know-how

V moderním montážním průmyslu jsou klíčové krátké doby cyklu, manipulace s velkým množstvím a manipulace s různými obrobky – od elektronických součástek až po velké a těžké rotory. Proto je vždy kladen důraz na zajištění procesní bezpečnosti a spolehlivosti a dostupnosti systému.​

Rozsáhlé standardní portfolio chapadel, lineárních os a otočných jednotek umožňuje flexibilní přizpůsobení širokému spektru požadavků. Kromě toho SCHUNK nabízí možnost zavedení individuálních speciálních řešení pro realizaci Vašeho individuálního manipulačního procesu.

Montáž elektromotoru

Obrázek aplikace – Montáž Montážní linka elektromotorů

Při spojování jednotlivých součástí je prvořadá přesnost a efektivita. Velká množství dílů musí být sestavena s krátkými dobami cyklu. Konkrétním příkladem je montážní linka elektromotorů. Důraz je zde kladen na speciální montážní kroky. To zahrnuje přesnou manipulaci s pouzdrem statoru ve spojovací stanici, vložení statoru do odpovídajícího pouzdra a umístění rotoru do statoru. Nakonec je nainstalován kryt včetně armatury.

Vysokorychlostní montáž

Vysoce výkonné montážní systémy pro hromadnou výrobu se vyznačují krátkými dobami cyklu, velkým výstupem dílů a stálým nepřetržitým provozem. Systémy sestávají z několika montážních kroků, přičemž strategie nulových závad je často podporována připojenými testovacími kroky. Pro zajištění efektivního výrobního toku se zpravidla používají přenosové linky s nosiči obrobků nebo alternativně otočné indexovací stoly. Díly jsou dodávány prostřednictvím podávacích pásů, spirálových dopravníků nebo technologií pro separaci dílů.

SCHUNK nabízí jak pneumatické, tak bezpneumatické technologie, které umožňují flexibilní a přizpůsobená řešení.

Obrázek aplikace – Vysokorychlostní montáž Vysokorychlostní montáž zdravotnických stříkaček

Montáž O-kroužků

Obrázek aplikace – Montáž O-kroužků Poloautomatická montáž O-kroužků.

Automatizovaná montáž O-kroužků zvyšuje míru produktivity vaší výroby a zbavuje zaměstnance břemene monotónních úkolů. Naše komponenty umožňují přesnou montáž O-kroužků a to jak na hřídele (vnější montáž), tak do vyvrtaných otvorů (vnitřní montáž). Tímto způsobem lze stejnou měrou optimalizovat kvalitu a efektivitu.

V příkladu aplikace se používá poloautomatický systém kvůli malé velikosti dávky. O-kroužky jsou namontovány automaticky pomocí ORG. Díly jsou dodávány ručně prostřednictvím upínacích desek. Středící chapadlo PZN-plus poté uchopí komponent s namontovaným O-kroužkem a vloží jej do druhého komponentu. Rychlovýměnný systém CMS umožňuje přestavbu systému na jiné montážní práce.

Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Velmi rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V aplikačním centru CoLab společnosti SCHUNK s vámi pracujeme na testování vaši plánované aplikace. Podporujeme vás studiemi proveditelnosti, procesními analýzami a ukázkami vašeho procesu. Tímto způsobem můžete minimalizovat své riziko a ušetřit čas při uvádění do provozu. Spojte se nyní se svým konzultantem firmy SCHUNK na místě, abychom mohli prodiskutovat a vyvíjet vaši aplikaci.