arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Obsah bude brzy k dispozici

Letecký průmysl

Spolehlivost pro bezpečný letecký a kosmický průmysl
SCHUNK - Váš partner s odbornými znalostmi v oboru.

Letecký průmysl je jedním z nejsložitějších průmyslových odvětví, protože slučuje aspekty informačních technologií, robotiky, měřicí a řídicí techniky a dalších oblastí. Materiály, součásti a systémy musí být schopny odolat extrémním podmínkám. Systém zajišťování kvality je zárukou toho, že budou přijata veškerá opatření, aby se zabránilo chybám. I přes nadprůměrnou úroveň inovací hraje rozhodující roli i faktor času. SCHUNK je vaším spolehlivým partnerem v leteckém průmyslu. Podporujeme projekty návrhu letadel i výzkumné a vývojové aktivity pro letecký průmysl.

Konstrukční prvky

V extrémních podmínkách leteckého průmyslu musí konstrukční prvky splňovat nejvyšší standardy. Tyto prvky tvoří páteř letadel a kosmických lodí a nejenže přispívají ke stabilitě, ale musí také kombinovat nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Neustálé inovace ve vědě o materiálech umožňují vývoj lehkých, ale extrémně odolných konstrukčních prvků. Tyto evoluční pokroky jsou zásadní pro efektivitu, výkonnost a bezpečnost letadel a kosmických lodí.

Konstrukční prvky kladou vysoké nároky na nastavení, což vyžaduje nákladné a časově náročné úpravy. Díky řízené flexibilitě VERO-S Aviation drasticky snižuje potřebu nastavení tím, že umožňuje efektivní uvolnění konstrukčních prvků.

Obrázek aplikace - VERO-S/TENDO Slim 4ax Upínání konstrukčních prvků pomocí VERO-S Aviation

Motor

Obrázek aplikace - Obrábění turbíny Obrábění turbínových kol

Části hnacích mechanismů hrají klíčovou roli v leteckém průmyslu tím, že ovlivňují výkonnost a účinnost letadel. Od lopatek turbín až po vysokoteplotní slitiny musí tyto konstrukční prvky odolávat nejvyššímu zatížení. Pokroky v technologii materiálů a přesné výrobě umožňují vývoj součástí motoru, které jsou nejen lehčí, ale také odolávají extrémním teplotám a tlakům. Neustálé inovace v této oblasti jsou zásadní pro zlepšení palivové účinnosti, snížení emisí a zvýšení celkového výkonu leteckých motorů.

Při upínání citlivých konstrukčních prvků, jako jsou skříně a součásti turbíny, se spoléháme na sestavování zařízení s minimální deformací. Tímto způsobem zajišťujeme integritu během obráběcího procesu a splňujeme nejvyšší požadavky na přesnost, a to i pro rotačně symetrické konstrukční prvky.

Podvozek

Komponenty přistávacích zařízení mají v leteckém průmyslu zásadní význam, protože jsou nezbytné pro bezpečné přistání a vzlet letadel. Tyto vysoce specializované komponenty musí odolávat extrémnímu zatížení, od přistávacích tlumičů až po brzdové systémy. Díky neustálým inovacím ve vědě o materiálech a strojírenství se podvozkové díly stávají lehčími, odolnějšími a efektivnějšími. Přesnost v návrhu a výrobě je rozhodující pro splnění požadavků na bezpečnost, snížení hmotnosti a výkonnost, a tím významně přispívá k rozvoji moderních leteckých technologií.

Při upínání disků kol pro letadla klademe velký důraz na minimalizaci rizika deformace. V tomto případě používáme sklíčidlo se 6 čelistmi, které umožňuje upínání disků bez deformací. Tímto způsobem zajišťujeme přesné obrábění a dodržování standardů kvality.

Aplikační obrázek - Obrábění podvozku Upínání disků kol pro letadla

Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Velmi rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V aplikačním centru CoLab společnosti SCHUNK s vámi pracujeme na testování vaši plánované aplikace. Podporujeme vás studiemi proveditelnosti, procesními analýzami a ukázkami vašeho procesu. Tímto způsobem můžete minimalizovat své riziko a ušetřit čas při uvádění do provozu. Spojte se nyní se svým konzultantem firmy SCHUNK na místě, abychom mohli prodiskutovat a vyvíjet vaši aplikaci.