arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Pro střední až velké šarže a nízkou až střední variabilitu produktů: linkový depanelizační stroj SCHUNK řady ILR v kombinaci se systémem výměny chapadel zajišťuje maximální flexibilitu a minimální časy nastavení. Díky speciálně vytvořenému vysokorychlostnímu přivádění panelů a použití vysoce dynamických pohonů s kontrolou dráhy pro oddělování desek tištěných spojů a manipulaci s nimi je dosaženo maximální propustnosti. Jednoduchá a hmotnostně optimalizovaná konstrukce multipanelového chapadla významně snižuje náklady na nástroje.

Vaše přidaná hodnota

  • Rychle aktivovaný panelový přivaděč na bázi lineárního motoru pro minimální časy nahrávání na přívodu panelů
  • Nejkratší doby depanelování díky vysoce dynamickému frézovacímu portálu s lineárním motorem se speciálním přítlakem frézovacího kartáče
  • Krátké manipulační doby pro oddělené montážní skupiny, kterých je dosaženo díky manipulačnímu systému na bázi lineárního motoru s průběžnou kontrolou dráhy
  • Maximální flexibilita a minimální doby nastavení díky jednoduchým a automaticky vyměnitelným multipanelovým chapadlům
  • Volitelné rozšíření pomocí integrovaného paletizačního systému
  • Ergonomický design a moderní vzhled
  • Modulární konstrukce umožňuje, aby automatizovaný systém v budoucnu „rostl“ spolu s požadavky zákazníka.

Obsah bude brzy k dispozici

Nejkompetentnější procesní podpora od zkušených specialistů na depanelizační technologii.

Obsah bude brzy k dispozici

Projektoví manažeři firmy SCHUNK jsou specialisté na depanelizační proces a umí tak naše stroje optimálně integrovat do zákaznických procesů. Zákazníkem individuálně definované procesy lze snadno a účinně integrovat do buněk. Svou spolehlivostí, spolehlivými a včasnými dodávkami ve všech fázích projektu a přehlednou komunikací vytváří náš tým základ pro důvěryhodnou spolupráci.

Manipulace s paletami

Obsah bude brzy k dispozici Funkce manipulace s paletou lineárního motoru detekuje status palety prostřednictvím kontroly světelné bariéry, čímž zajišťuje hladký provoz s různými variantami palet.
Obsah bude brzy k dispozici Linkové depanelizační stroje lze na vyžádání vybavit paletizačním systémem PAL-1400. Vyřezávací montážní skupiny lze poté přímo umístit do podnosů o rozměrech 600 x 400 mm pro další zpracování. Podnosy lze přivádět pomocí unašečů nebo pásů. Široký sortiment paletových variant lze bezpečně zpracovat za použití volitelného kódování palet.
Obsah bude brzy k dispozici

Stanice pro výměnu prstů chapadla

Automatická výměna prstů chapadla umožňuje rychlou a jednoduchou výměnu výrobků bez nutnosti dalších nákladných chapadel. Až 24 prstů chapadla lze vkládat do úložného nosiče. Z toho důvodu je i dispozici 276 kombinací prstů. Stroj je trvale osazen všemi výrobky.

Obsah bude brzy k dispozici

Nejvyšší flexibilita

Lehká chapadla pro manipulaci s deskami tištěných spojů umožňují krátké doby cyklů a maximální flexibilitu.

Obsah bude brzy k dispozici

100 % procesní kontrola

Během vizuální inspekce se deska tištěných spojů kontroluje na odchylky od plánu. Obrysy povrchu desky tištěných spojů jsou porovnány s údaji CAD nebo okny s tolerancemi poskytnuté i pro nejmenší odchylky.