arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

K dispozici jsou různé koncepce upínačů obrobků v závislosti na rozvržení panelu, velikosti jednotlivých desek plošných spojů, geometrii součástek a množstvích. Firma SCHUNK je jediným světovým výrobcem, který nabízí depanelizační stroje a flexibilní řešení upínačů obrobků z jednoho zdroje.
Všestranné upínače obrobků jsou vždy ideálním řešením pro široké spektrum výrobků s relativně jednoduchým rozvržením výrobků i ve velkém množství. V případě nutnosti frézování komplexní montážní skupiny s náročným rozvržením se používá speciální upínač obrobků od našeho partnera firmy Schnaidt.

Magnetický upínač obrobků MAGNOPLATE

Díky patentovanému magnetickému upínači obrobků "MAGNOPLATE" se speciálně vytvořené upínače nástrojů stávají pro mnoho montážních skupin nadbytečné. MAGNOPLATE dokáže ušetřit hodně nákladů u širokého sortimentu výrobků.

Funkce

Magnetické čepy, které se nacháhí v dolní části, lze namontovat s frézovacím vřetenem a speciálním montážním nástrojem do depanelizačního stroje firmy SCHUNK a umístit na základovou desku upínače obrobků pomocí odděleného softwaru. Program pro nastavení čepu lze snadno vytvořit pro každou montážní skupinu pomocí softwaru CAD/CAM.
Před změnou výrobků lze poté čepy snadno odstranit manuálně a vrátit do vybírací polohy pro novou konfiguraci magnetického obrobku.

Obsah bude brzy k dispozici
Obsah bude brzy k dispozici

Vaše přidaná hodnota

 • Výrazná úspora nákladů: 1 upínač obrobků pro skutečně jakýkoliv výrobek!
 • Bez potřeby úložného nosiče upínače obrobků
 • Nízké náklady na údržbu
 • Vyšší přesnost frézování díky vytvoření upínače obrobků a frézovacího procesu v jedné operaci!

Individuální upínače obrobků firmy Schnaidt

Aby bylo možné odříznout desku plošných spojů z panelu s vysokou přesností, musí být tato deska přidržena v přesné poloze a nesmí se po oddělení pohybovat. Se systémem firmy Schnaidt je zajištěno optimální zajištění a oddělení desek plošných spojů. Demontážní desky umožňují rychlé odstranění i mnoha malých individuálních montážních skupin.

Vaše přidaná hodnota

 • Individuální desky tištěných spojů jsou pevně umístěny v poloze.
 • Upínače obrobků s přídržnými kryty zabraňují tomu, aby jednotlivé desky tištěných spojů vypadly nebo byly odstraněny při sání (zejména v případě malých individuálních desek tištěných spojů)
 • Demontážní desky umožňují rychlé a snadné odstranění i mnoha malých individuálních montážních skupin.

Obsah bude brzy k dispozici

Upínače obrobků "udělej si sám"

Upínač obrobků "udělej si sám" vám umožní, abyste si nezávisle vytvořili upínač obrobků specifický pro daný výrobek pomocí depanelizačního stroje. Díky vysokému výkonu lze vřeteno stroje použít také k vrtání otvorů do plastových desek. Poté je třeba čepy ručně zatlačit do otvorů. Samovyráběné upínače obrobků se používají pro výrobu vzorků nebo pro malé až střední šarže.

Vaše přidaná hodnota

 • Kompletní výroba během jedné hodiny
 • Krátké reakční doby u vzorků, prototypů a malých šarží
 • Velmi hospodárné upínače obrobků
 • Alternativa ke všem běžným variantám

Upínače obrobků