arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRH-plus

SRH-plus

Univerzální otočná hlava
Otočná hlava pro současné nakládání a vykládání obrobků s integrovaným přívodem kapalin a elektřiny

Výhody – Přínos pro Vás

 • Kompletní modul s integrovaným kapalinovým a elektrickým průchodem
  což eliminuje zbytečné rušivé vedení
 • Výkonné tlumení pomocí hydraulických tlumičů nárazů
  výsledkem je výrazné snížení opotřebení a kratší doby nakládání
 • Přívod médií a připojení pohonu prostřednictvím šroubového spojení nebo alternativního bezhadicového přímého připojení
  pro flexibilitu ve všech automatizovaných řešeních
 • Nabídka elektromagnetických senzorů a indukčních přibližovacích snímačů
  pro naprostou variabilitu při monitorování polohy

Možnosti a zvláštní informace

 • V případě potřeby intenzivního tlumení otočných pohybů lze připojit přídavné externí tlumiče nárazů. Podrobnosti vám rádi sdělíme na vyžádání.
 • Na vyžádání vám rádi poskytneme naše elektrické přívody s připojovacími zásuvkami M5 nebo M12. Na vyžádání lze také použít elektrické přívody pro přenos sběrnicových signálů.
 • Dovolujeme si upozornit, že všechny pneumatické pohony musí navíc disponovat vhodnými prvky pro nouzové zastavení (např. řízeným vypnutím) a restart zařízení (např. tlakovými ventily a vhodnými spínacími sekvencemi ventilů).
 • Neřízený pokles tlaku by mohl mít za následek nedefinované stavy a chování.
 • Mazání potravinářské kvality
  Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.