arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Datové nosiče

Datové nosiče

Datové nosiče
Nosič dat lze namontovat na všechny upínače nástrojů firmy SCHUNK, které mají SK, BT, HSK a SCHUNK CAPTO. Užívá se ke sběru údajů a k jednoznačné klasifikaci upínačů nástrojů v systému identifikace upínačů nástrojů.

Energie a údaje, které čip vyžaduje, jsou indukčně spřaženy odečítací a zapisovací hlavou. Bezpečnost přenosu dat je zajištěna zkouškou hodnověrnosti.