arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA DFF

ROTA DFF

Vřetena s otočnými palci
3prstové otoční silové sklíčidlo s velmi vysokou axiální upínací silou pro upínání obrobků, které nelze upnout radiálně.

Výhody – Přínos pro Vás

 • Pro čistě axiální upínání obrobků
  Bez radiálních upínacích komponent, které by působily na obrobek
 • Díly dotýkající se obrobku lze vyměňovat
  Optimální přizpůsobení novým upínacím úlohám
 • K dispozici je volitelná pneumatická kontrola lokalizace povrchu obrobku
  Monitorování bezpečného upnutí obrobků při velkosériové výrobě
 • Velice dobré utěsnění proti průniku třísek a chladicí kapaliny
  Dlouhé intervaly údržby a konstantní upínací síly na obrobku
 • Pro ovládání sklíčidla postačuje standardní hydraulický válec
  Obvykle lze použít stávající upínací válec stroje
 • Všechny funkční díly jsou broušené a kalené
  Zajišťuje dlouhodobou životnost

Možnosti a zvláštní informace

 • Jemné upínání obrobků, které jsou citlivé na deformaci nebo geometricky komplexní
  SklíčidloROTA DFF s otočnými upínacími palci je ideální pro upínání obrobků pomocí čistě axiálního upínacího palce proti definovanému axiálnímu dorazu. Je důležité, aby byl obrobek nejprve upnut v ose soustružení, než bude axiálně upnut (např. pomocí středicích čelistí nebo samostatného středicího zařízení). Obrobek je pak upnut pouze axiálně, bez použití radiálních upínacích komponent. Tím je dosaženo maximální přesnosti axiální házivosti.