arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EGP

EGP

Chapadlo pro malé díly
Elektrické 2prsté paralelní chapadlo se základními čelistmi vedenými na válečkových ložiscích s hladkým chodem

Výhody – Přínos pro Vás

 • Nejvyšší hustota výkonu
  pro použití menších velikostí chapadel
 • Řízení prostřednictvím digitálního I/O
  pro snadné uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů
 • Uchopovací síla nastavitelná ve dvou až čtyřech stupních
  pro snadné přizpůsobení citlivým obrobkům
 • Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení
  pro přesné a téměř silově konstantní uchopení po celé povolené délce prstů
 • Velice vysoký počet cyklů za minutu
  pro nejvyšší produktivitu
 • Kompaktní rozměry
  pro minimalizaci rušivých kontur při aplikaci
 • Tisíckrát osvědčený základ MPG-plus
  pro stejné uchopovací síly a zdvihy se stejně vysokou účinností
 • Bezkartáčový stejnosměrný servomotor
  pro použití téměř bez opotřebení pro dlouhou životnost
 • Regulace prostřednictvím IO-Link
  Umožňuje předběžné polohování prstu chapadla a vyhodnocování stavu chapadla, jakož i nastavení speciálních uchopovacích režimů.
 • NOVINKA: potravinářské mazání
  jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu

Možnosti a zvláštní informace

 • Manuálně nastavitelná uchopovací síla
  S integrovaným otočným snímačem lze uchopovací sílu nastavit ve dvou stupních v případě EGP 25 na 100 % a 50 % a ve čtyřech stupních v případě EGP 40, 50 a 64 na 100 %, 75 %, 50 % a 25 %.
 • Verze s připojením IO
  Integrací IO-Link umožňuje nastavení uchopovací síly, předpolohování uchopovacích prstů a vyhodnocení stavu chapadla.
 • Nové! Uchopovací režimy s IO-Link
  Kromě režimu uchopení s optimalizovaným časem cyklu (FastGrip) nabízí verze IO-Link také režim uchopení se snížením pulzu uchopovací síly (SoftGrip) pro uchopení křehkých obrobků.
 • Rychlostní verze S
  pro rychlejší zavírací a otevírací čas v důsledku použití jiného převodového poměru. Možnost nastavení síly uchopení již není k dispozici.
 • Volitelné monitorování stavu pomocí externí senzoriky
  Stav chapadla lze monitorovat pomocí externích čidel.
 • Volitelné redukční desky
  Prostorově úsporné čelní upevnění chapadla je možná díky volitelným deskám adaptéru.
 • Připojovací kabel KA
  Připojovací kabely s úhlovým nebo přímým zásuvným konektorem lze objednat v různých délkách pro připojení chapadla k napájecímu zdroji a nadřazenému řídicímu systému.
 • Mazání potravinářské kvality
  Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.