arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MPZ

MPZ

Chapadlo pro malé díly
Malé středicí chapadlo se 3 prsty se základními čelistmi vedenými v T drážkách

Výhody – Přínos pro Vás

 • T drážkové vedení
  pro přesné uchopení při vysokých momentech zatížení
 • Kontrola polohy prstu
  k dispozici i prostřednictvím FPS
 • Přívod vzduchu pomocí bezhadicového přímého přípojení nebo šroubových připojení
  pro flexibilní dodávku tlaku ve všech automatizovaných řešeních
 • Kompaktní rozměry
  pro minimalizaci rušivých kontur při manipulaci

Možnosti a zvláštní informace

 • Verze s udržování uchopovací síly AS / IS
  Verze s mechanickým udržováním uchopovací síly zajišťuje minimální uchopovací sílu také v případě poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u verze AS / S a jako otevírací síla u verze IS.
 • Verze FPS pro flexibilní polohový senzor
  Tato verze je připravena pro použití s flexibilním polohovým senzorem FPS a umožňuje sledování několika uchopovacích poloh.
 • Mazání potravinářské kvality
  Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.