arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

Programowane przełączniki magnetyczne
Przełącznik magnetyczny używany do monitorowania stanu podzespołów do automatyzacji. Wykrywa zbliżenie się magnesu bez styku oraz emituje sygnał cyfrowy powyżej określonej wartości przełączania. Wartość przełączania można zaprogramować.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

 • Indywidualne punkty przełączania - bez konturów kolizyjnych
  Możliwość pełnego umieszczenia przełącznika magnetycznego oznacza brak konturów kolizyjnych powodowanych przez wystające systemy czujników.
 • Błyskawiczne programowanie
  dzięki bezdotykowej regulacji punktów przełączania i histerezy
 • Regulowana histereza
  zapewnia precyzyjne monitorowanie położenia - nawet przy bardzo niskim skoku
 • Możliwość montażu w wąskich przestrzeniach montażowych
  dzięki przewodowemu programowaniu za pomocą wtyczki TeachTool
 • Wersja z wyświetlaczem LED
  do kontroli pozycji przełączenia bezpośrednio przy czujniku
 • Wersja ze standardowym złączem wtykowym
  w celu szybkiej i łatwej wymiany kabla przedłużającego
 • Bardzo elastyczny kabel w wersji PUR
  Długi okres trwałości użytkowej
 • Mocowanie w rowku czujnika
  dla oszczędności dostępnego miejsca oraz szybki montaż produktu.

Opcje i informacje specjalne

 • Wysokie stopień ochrony
  IP67 po podłączeniu do użytku w czystym lub zapylonym otoczeniu lub w miejscach narażonych na działanie wody. Często można je wykorzystywać do pracy w miejscach wystawionych na działanie innych czynników (chłodziw, kwasów, zasad itd.), lecz w takich przypadkach firma SCHUNK nie gwarantuje ich poprawnego działania.
 • Zasilanie
  10 - 30 V DC przy < 10% tętnienia resztkowego
 • Źródła zakłóceń
  Inne pola magnetyczne znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu mogą mieć wpływ na działanie czujników. Zakłócające pola magnetyczne mogą być wytwarzane przez silniki, spawarki elektryczne, magnesy stałe oraz namagnesowany materiał („magnesy miękkie”), np. klucze z gniazdem sześciokątnym, wióry itd.