R-EMENDO? R-EMENDO!

Nové nástroje SCHUNK pro automatizované obrábění

Naše "robotické obrábění" má svůj vlastní název: R-EMENDO
R-EMENDO - Robotické obrábění
R znamená robotické a EMENDO znamená obrábění: vylepšení obrobku odstraněním materiálu – například odjehlením, broušením a leštěním. Seznamte se s nástroji R-EMENDO.

Zaujalo vás to?
Sdělte nám prosím více informací o obráběcím úkolu, který chcete automatizovat. Naši aplikační experti s vámi prodiskutují vše potřebné a navrhnou vhodné řešení.

Tel.: +49-7133-103-3883
remendo@de.schunk.com

Správné řešení pro každou aplikaci

Automatizujte nyní manuální obráběcí procesy s novými nástroji R-EMENDO

Odjehlování

Odstraňování otřepů a srážení ostrých hran po samotném obrábění obrobku je jednou z nejčastěji prováděných dokončovacích operací v kovozpracujícím průmyslu. Avšak tato často velmi monotónní činnost může také vést ke zranění v důsledku ostrých hran.
Pokud jde o odjehlování, SCHUNK nabízí širokou škálu nástrojů pro nejrůznější odjehlovací úkoly. Najděte ten správný produkt pro vaše odjehlovací řešení.

Broušení

Broušení obrobků se často používá k odebírání hrubších materiálů nebo k přípravě povrchů pro následnou povrchovou úpravu. Se správným výběrem nástrojů a brusiv lze obrábět různé materiály, jako je kov, dřevo nebo plast s různým odběrem materiálu a kvalitou povrchu.
Aby bylo u výrobků dosaženo ucelené povrchové úpravy, nabízí firma Schunk kromě příslušných produktů také komplexní podporu a poradenství při výběru správných brusných materiálů a optimálních parametrů procesu. Můžete se spolehnout, že dostáváte vhodné řešení pro vaši brousicí aplikaci.

Leštění

Leštění povrchů je obvykle posledním krokem obrábění, díky kterému získává obrobek dokonalý povrch. Kromě nástroje a lešticího prostředku je pro dosažení optimálních a stálých výsledků leštění zvláště důležitá konstantní přítlačná síla. S produkty SCHUNK pro automatizované leštění získáte ohromující výsledky povrchové úpravy díky nastavitelné a trvalé přítlačné síle.
Kromě toho vám rádi poradíme s dalšími parametry vašich lešticích procesů, abyste dosáhli dokonalých výsledků.

Nové nástroje SCHUNK pro vaše obráběcí procesy

RCV
Pneumatické odjehlovací vřeteno s radiální kompenzací pro odjehlování obrobků
CRT
Pneumatický pilník s radiální kompenzací
CDB
Vhodný odjehlovací nástroj pro použití čepelí ručního nářadí
AOV
Pneumatický nástroj - excentrická bruska s axiální kompenzací
MFT-R
Pneumatické vřeteno s radiální kompenzací
MFT
Pneumatické vřeteno s axiální kompenzací
FDB
Pneumatické odjehlovací vřeteno s turbínovým motorem a radiální kompenzací
FDB-AC
Pneumatické odjehlovací vřeteno s axiální kompenzací a kuželovým řezným nástrojem
PCFC
Pneumatická axiální kompenzační jednotka pro nastavení přítlačných sil

Od manuálního k automatizovanému - ihned

Manuální obrábění obrobků pomocí manuálních nástrojů je často spojeno s ergonomickým zatížením zaměstnanců. Kromě toho často vznikají zdravotní rizika v důsledku vzniku jemných částic, jako je brusný prach nebo třísky. Díky přechodu na automatizované obrábění jsou tato rizika minimalizována, ale také se vytváří ještě více přidaných hodnot:

Výhody přechodu na obrábění pomoci robotu

  • Konzistentní kvalita výsledků obrábění
  • Zvýšená bezpečnost a ergonomické pracovní podmínky
  • Zkrácení doby obrábění
  • Zvýšení kapacity obrábění

Roboty mohou dělat obojí: zakládání a obrábění

Používáte již robot k zakládání a vykládání svého obráběcího stroje? Potom jej můžete také použít bezprostředně po odjehlení obrobku. S nástroji SCHUNK pro automatizované obrábění pomocí robotů lze snadno automatizovat velké množství odjehlovacích úkolů, jež se tak uskuteční bezprostředně po obrábění obráběcím strojem. Využijte tuto příležitost ihned a snižte výrobní čas a výrobní náklady vašich obrobků - a zároveň s velmi malými investicemi.

Výhody efektivnějšího využívání stávajících robotů

  • Vyšší využití kapacity vašeho robotu
  • Vyloučení samostatného pracovního kroku
  • Snížení dodací lhůty vašich komponent
  • Snížení výrobních nákladů pro rychlou návratnost investic

Více informací

Podrobnosti o produktu
Řešení