arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Zabezpečenie kvality

Automatizovaná kontrola a zabezpečenie kvality 
SCHUNK – váš partner s aplikačným know-how

V priemyselných odvetviach, kde je z kvalitatívnych dôvodov potrebná 100 % kontrola výroby a procesné údaje pre každý jednotlivý produkt musia byť zdokumentované, zohráva automatizované zabezpečovanie kvality rozhodujúcu úlohu. Pomáha zabezpečiť kvalitu produktov počas výroby. V závislosti od obrobkov a procesov je možné automatizovať rôzne testovacie a meracie postupy. Manipulačné komponenty a snímače sily a krútiaceho momentu umožňujú automatizovanú kontrolu kvality a podporujú dokumentáciu meraní a výsledkov skúšok.

Zameranie na kvalitu

Špeciálny krok procesu zabezpečenia kvality zaisťuje, že každý vyrobený produkt spĺňa najvyššie štandardy kvality. Zahŕňa niekoľko kľúčových aspektov:

  • Zabezpečenie kvality produktu
  • Zaznamenávanie a uchovávanie nameraných údajov pre zabezpečenie kvality
  • Minimalizácia chybovosti, pretože sa chybné produkty rozpoznávajú a vytrieďujú

Obrázok aplikácie – PZN-plus
Obrázok aplikácie – kontrola kvality Automatizované testovanie závesov dverí.

Meranie haptiky

Vysoko zložité 6-osové snímače sily a krútiaceho momentu pomáhajú zabezpečiť 100 % konzistentnú kvalitu produktov zaznamenávaním nameraných údajov v reálnom čase. Zaznamenané údaje sa bez problémov prenášajú do riadiaceho systému cez požadované rozhranie, ukladajú sa a dokumentujú pre neskoršiu analýzu.

Široká škála rôznych veľkostí snímačov FT, rozhraní a mnohých ďalších možností umožňuje implementáciu najrozmanitejších požiadaviek.

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie.

V aplikačnom centre SCHUNK CoLab spoločne s vami otestujeme vašu plánovanú aplikáciu. Podporíme vás štúdiami realizovateľnosti, analýzami procesov a predvedením vášho procesu. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko a ušetriť čas pri uvádzaní do prevádzky. Spojte sa teraz s vaším miestnym odborným poradcom, aby ste mohli spoločne zrealizovať vašu aplikáciu.