arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Obrázok aplikácie EMH

Bez ohľadu na to, kde a ako – vždy rýchle a bezpečné uchopenie obrobkov. Dokonca aj pri výpadku prúdu. Keď už hovoríme o rýchlosti – z hľadiska rýchlej pripravenosti našich magnetických hrdinov nikto neporazí. Na prípravu magnetických uchopovačov na použitie postačuje len krátky impulz prúdu.

Jednoduché, ľahko ovládateľné a výnimočne silné – je čas pridať do vašej výroby neviditeľnú silu magnetizmu!

Vaše výhody – vaše benefity

  • Vysoké pridržiavacie sily pre spoľahlivú manipuláciu s dielmi v kompaktných automatizovaných systémoch
  • Ovládanie prostredníctvom napájania 24 V napätím šetrí energiu a zjednodušuje pripojenie a zapojenie
  • Dostupnosť obrobku z piatich strán bez rušivých obrysov
  • Nízka hmotnosť pre vysokú dynamiku v náročných aplikáciách
  • Spoľahlivé zachovanie udržiavacej sily pre procesne bezpečné používanie aj v scenároch s núdzovým vypnutím

Ako funguje magnetické uchopovanie?

Funkcia magnetického uchopovača je založená na kombinácii magnetov AlNiCo a neodýmových magnetov. Systém sa aktivuje vedením elektrického prúdového impulzu cez cievku, čím sa príslušným spôsobom zmení polarita AlNiCo magnetu V deaktivovanom stave prechádza magnetický tok magnetu AlNiCo cez neodýmový magnet a uzatvára magnetický okruh prostredníctvom základného telesa uchopovača z ocele. Obrobok je vždy bezpečne držaný. Zaisťuje to prevádzkový režim uchopovačov, ktorý je založený na kombinácii elektrických a permanentných magnetov a spoľahlivo udržiava magnetický tok aj v deaktivovanom stave.

Prierez magnetického uchopovania

Prierez

Prierez EMH

1) Pripájací konektor pre PLC

Komunikácia prostredníctvom digitálnych vstupov/výstupov

2) Pripájací konektor

pre napájanie elektrickým prúdom

3) Elektronická riadiaca jednotka

integrovaná riadiaca a výkonová elektronika

4) LED displej

5) Cievky vyrobené z medi

pre prepólovanie AlNiCo magnetu

6) AlNiCo magnet s možnosťou zmeny pólov

obklopený elektromagnetickou cievkou

7) Neprepólovateľné neodýmové permanentné magnety

vedú magnetický tok cez obrobok

Neviditeľná sila pri používaní

Manipulácia s batériami

Na účely plnenia batériových súprav alebo priehradiek možno batériové články umiestniť veľmi blízko k sebe.

Manipulácia s plechmi

Digitálna, štvorstupňová regulácia uchopovacej sily umožňuje uchopovanie a oddeľovanie veľmi tenkých oceľových plechov.

Manipulácia so surovými dielmi

Individualizované predĺženie pólov umožňuje jednoduché uchopovanie okrúhlych materiálov.

Manipulácia s motormi

Na účely montáže možno súčasne manipulovať s rôznymi počtami elektromotorov.Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie

V robotickom aplikačnom centre SCHUNK CoLab spoločne s vami otestujeme vašu plánovanú aplikáciu. Pritom vám pomôžeme pri výbere správneho magnetického uchopovača pre danú úlohu.
Spojte sa teraz so svojím osobným poradcom spoločnosti SCHUNK, aby sme mohli prediskutovať a vyvinúť vašu aplikáciu.