arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Aplikačné súpravy

Kompletné riešenie z jedného zdroja
S novými aplikačnými súpravami MTB umožňuje spoločnosť SCHUNK pohodlný vstup do sveta čiastočnej automatizácie realizovanej pomocou kolaboratívnych robotov. Spoločnosť SCHUNK ako celosvetovo prvý výrobca ponúka rozsiahle kompletné sortimenty štandardizovaných komponentov pre rôzne kolaboratívne roboty a roboty s ľahkou konštrukciou. Na základe našich dlhoročných odborných znalostí v týchto oblastiach sme zostavili aplikačné súpravy pre rôzne prípady aplikácií, ktoré sú dokonale vhodné pre vaše aplikácie a roboty.

3 Konštrukčné rady nájdené

Nastavené filtre
Ďalšie vlastnostiMenej vlastností