arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Aplikačné súpravy

Kompletné riešenie z jedného zdroja

S novými aplikačnými súpravami MTB umožňuje spoločnosť SCHUNK pohodlný vstup do sveta čiastočnej automatizácie realizovanej pomocou kolaboratívnych robotov. Spoločnosť SCHUNK ako celosvetovo prvý výrobca ponúka rozsiahle kompletné sortimenty štandardizovaných komponentov pre rôzne kolaboratívne roboty a roboty s ľahkou konštrukciou. Na základe našich dlhoročných odborných znalostí v týchto oblastiach sme zostavili aplikačné súpravy pre rôzne prípady aplikácií, ktoré sú dokonale vhodné pre vaše aplikácie a roboty.
Všetky filtre
6 výsledky/-ov
2D Grasping-Kit

2D Grasping-Kit

Aplikačné riešenie na uchopovanie polohovo neorientovaných obrobkov pozostávajúce z kamerového systému, aplikačne špecifického uchopovacieho systému a priemyselného počítača (SVC), na ktorom je nainštalovaný softvér s umelou inteligenciou vyvinutý spoločnosťou SCHUNK. Toto riešenie zaisťuje spoľahlivú detekciu objektov, vypočítava najlepšie body uchopenia a nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti o programovaní alebo spracovaní obrazu.
Zobraziť sériu
MTB

MTB

Aplikačné súpravy MTB umožňujú rýchlu a jednoduchú realizáciu automatizovaného nakladania do strojov. Aplikačné súpravy špecifické pre aplikáciu preberajú dôležitú kľúčovú úlohu pri manipulácii s obrobkom a pri upínaní obrobku. Bezproblémovo zapadajú do prostredia stroja. Bezproblémovo zapadajú do prostredia stroja.
Zobraziť sériu