arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Aktuálne ponuky pracovných miest

Nevyžiadaná žiadosť o prijatie

Nenašli ste miesto, ktoré vyhovuje Vášmu profilu, ale aj tak by ste sa chceli stať členom tímu spoločnosti SCHUNK? Prevezmite iniciatívu a pošlite nám vašu žiadosť - najlepšie online prostredníctvom našej sekcie na iniciatívne podávanie žiadostí o prijatie do zamestnania.