arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Obrábacie nástroje

Nové nástroje R-EMENDO pre automatizované odstraňovanie výronkov, brúsenie a leštenie

Odstraňovanie výronkov, brúsenie a leštenie – náročné úlohy, akými sú odstraňovanie materiálu alebo zušľachťovanie obrobkov, možno pomocou nových nástrojov R-EMENDO jednoducho a rýchlo zautomatizovať. Vďaka automatizovaným procesom obrábania možno nielen znížiť náklady a zaistiť konzistentnú kvalitu, ale aj výrazne zlepšiť ergonomické zaťaženie zamestnancov.
AOV

AOV

Pneumatická excentrická brúska s axiálnou kompenzáciou na brúsenie a leštenie povrchov obrobkov
Zobraziť sériu
CDB

CDB

Poddajný nástroj na odstraňovanie výronkov pomocou robota s osvedčenými nástrojmi na odstraňovanie výronkov
Zobraziť sériu
CRT

CRT

Pneumaticky poháňaný pilník s radiálnou kompenzáciou pre obrábanie obrobkov
Zobraziť sériu
MFT-R

MFT-R

Pneumatické leštiace s radiálnou kompenzáciou, dokonale vhodné na leštenie a kefovanie obrobkov
Zobraziť sériu
PCFC

PCFC

Pneumatická, axiálna kompenzačná jednotka na flexibilné nastavenie kompenzačných, resp. prítlačných síl
Zobraziť sériu
RCE

RCE

Elektrické vreteno na odstraňovanie výronkov s radiálnou kompenzáciu a regulovateľným počtom otáčok na obrábanie obrobkov
Zobraziť sériu
RCV

RCV

Pneumatické vreteno s radiálnou kompenzáciou na odstraňovanie výronkov z obrobkov
Zobraziť sériu
FDB

FDB

Flexibilné vreteno na odstraňovanie výronkov pre použitie v robotických aplikáciách
Zobraziť sériu
FDB-AC

FDB-AC

Flexibilné vreteno na odstraňovanie výronkov pre použitie v robotických aplikáciách
Zobraziť sériu
MFT

MFT

Kompenzačné leštiace vreteno pre použite na robote
Zobraziť sériu