arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Vaše výhody pri používaní hydraulických expanzných upínačov nástrojov od lídra na trhu

SCHUNK iTENDO²

 • Sofistikovaná technológia s jednoduchou obsluhou
Viac ako 30-ročné skúsenosti s navrhovaním a konštruovaním hydraulickej expanznej upínacej techniky

 • Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou v priebehu niekoľkých sekúnd a bez
  periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám osádzania a žiadne investičné
náklady a náklady na energie súvisiace s prídavnými upínacími zariadeniami

 • Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, ochrana vretena stroja, dlhšia životnosť nástrojov a tým pádom zníženie nákladov

 • Štandardne jemné vyváženie
So stupňom vyváženia G2,5 pri 25 000 ot./min,
vhodným pre vysoké rýchlosti otáčania.

 • Trvalý radiálne vystredený chod a presnosť opakovania
  < 0,003 mm
Rovnomerné rezanie, predĺžená životnosť nástroja
a znížené náklady na prebrusovanie alebo
nákup nových nástrojov

 • Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka vytláčaniu zvyškov oleja
alebo maziva do drážky na odvádzanie nečistôt

 • Vysoká miera flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám

Profitujte zo skúseností vynálezcu

Hydrodehn logo

 • SCHUNK - priekopník v oblasti hydraulickej expanznej upínacej techniky
 • Prvé upínacie nástroje na hydraulickom expanznom princípe boli vyrobené už v roku 1980 pre širokú škálu aplikácií našich zákazníkov
 • Naše expanzné upínače nástrojov pre upínacie stopkové nástroje boli štandardizované v roku 1983
 • V reakcii na neustále sa zvyšujúce požiadavky dynamickej výrobnej techniky bola dňa 26.2.1990 podaná žiadosť o zaregistrovanie patentu.
 • Model TENDO bol uvedený na trh v roku 1990 ako nová generácia štandardných expanzných upínačov nástrojov

Prierez TENDO-Classic

1) Upínacia skrutka

Upínacia skrutka sa používa na posúvanie upínacieho piesta. Upínacia skrutka sa k pevnému dorazu upína pomocou inbusového kľúča. Momentový kľúč nie je potrebný.

2) Upínací piest

Upínací piest zatláča hydraulickú kvapalinu do systému s olejovou komorou.

3) Expanzné puzdro a olejová komora

Expanzné puzdro sa rozťahuje rovnomerne proti stopke nástroja. Stopka nástroja sa najskôr vycentruje a následne sa v upínacom procese upne s veľkou silou, rovnomerne po celom povrchu. Keď sa komorový systém naplní hydraulickou kvapalinou, začne pôsobiť na upnutý nástroj tlmiacim účinkom. Opotrebenie reznej hrany nástroja sa minimalizuje a životnosť sa predlžuje až o 40 %.

4) Základné teleso

Strojové rozhranie sa nachádza na základnom tele.

5) Skrutka na nastavenie dĺžky

Pre rýchle a jednoduché predbežné nastavenie nástroja.

6) Nástroj

Nástroj je centricky upnutý k stredovej osi – najvyššia presnosť radiálne vystredeného chodu a presnosť opakovania < 0,003 mm.

7) Drážka na odvádzanie nečistôt

Enormný upínací tlak hydraulického expanzného upínača nástrojov spôsobuje vytláčanie zvyškov oleja, tuku alebo maziva do drážky, vďaka čomu zostávajú upínacie plochy suché.

Prierez TENDO-Classic

Moderné hydraulické expanzné upínače nástrojov sú trvalo udržateľnejšie

Najmä v dnešnej dobe je trvalá udržateľnosť výrobného procesu čoraz dôležitejšia. Dôraz sa pritom kladie nielen na úsporu energie. Základnými prvkami trvalej udržateľnosti sa tiež stali ekonomická efektívnosť použitých výrobných prostriedkov a udržanie kvalifikovaných pracovníkov v podniku.

Vďaka hydraulickej expanznej technike od spoločnosti SCHUNK môžete prispieť k trvalo udržateľnejšej výrobe. Vďaka výberu z mnohých rôznych modelov TENDO je možné konvenčné upínacie zariadenia jednoducho nahradiť pri takmer všetkých úlohách trieskového obrábania kovov.

Trvalá udržateľnosť - logo

Dôvody, pre ktoré sú hydraulické expanzné upínače nástrojov trvalo udržateľné:

Hospodárne:

 • Výrazne dlhšia životnosť ako v prípade zmršťovacích upínačov nástrojov
 • Možnosť repasácie spoločnosťou SCHUNK pre druhý životný cyklus
 • Žiadna únava materiálu v dôsledku procesu zmršťovania, a tým pádom konzistentná kvalita upínania
 • Efektívny výrobný proces vďaka rýchlej výmene nástrojov trvajúcej maximálne 2 minúty

Úspora zdrojov:

 • Žiadne náklady na energie ako v prípade zmršťovania
 • Menšia spotreba energie a nižšie emisie CO2

Atraktívne:

 • Kvalifikovaní pracovníci radi pracujú s moderným pracovným vybavením
 • Bezpečné upínanie bez rizika vzniku popálenín u zamestnancov
 • Jednoduchá manipulácia a tým pádom príjemná práca

Vždy optimálny systém držania nástrojov pre vašu úlohu

Segmentácia Total Tooling

Intelligence

 • SCHUNK iTENDO² pre bezpečné obrábanie obrobkov metódou „najbližšie k dielu“ v bezobslužnom automatizovanom výrobnom procese s potrebnou inteligenciou

Zistiť viac o iTENDO²

Premium

 • SCHUNK TENDO Platinum je konformný s DIN a ponúka sa s 29 rozhraniami a vo viac ako 1 000 variantoch
 • SCHUNK TENDO Slim 4ax s obrysom tepelného zmršťovania štandardizovaným podľa DIN

Tech

 • SCHUNK TENDO LSS, ES, KSR, ZERO a Engineered sú riešiteľmi problémov pre tie najnáročnejšie úlohy v každom procese obrábania.

Economy.

 • SCHUNK TENDO E compact pre objemové obrábanie, vŕtanie, vystružovanie a rezanie závitov

Zistiť viac o TENDO E compact

Basic

 • Mechanické upínače nástrojov tvoria základ celého sortimentu SCHUNK Total Tooling

Rýchle nájdenie vhodného upínača nástrojov

Na nájdenie toho správneho hydraulického expanzného upínača nástrojov z portfólia SCHUNK vám stačí pár kliknutí.

Rýchly vyhľadávač držiakov nástrojov