arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Obrázok aplikácie – SAS/EGP/ELB

Montáž

Individuálne montážne riešenia pre vašu aplikáciu
SCHUNK – váš partner s aplikačným know-how

V odvetví modernej montáže sú kľúčovými faktormi krátke doby cyklov, manipulácia s veľkými množstvami a manipulácia s rôznymi obrobkami – od elektronických komponentov až po veľké a ťažké rotory. Preto sa dôraz vždy kladie na zaistenie bezpečnosti procesu, spoľahlivosti a dostupnosti systému.​

Rozsiahle štandardné portfólio uchopovačov, lineárnych osí a otočných jednotiek umožňuje flexibilné prispôsobenie sa širokému spektru požiadaviek. Spoločnosť SCHUNK navyše ponúka možnosť implementácie individuálnych špeciálnych riešení na realizáciu vášho montážneho procesu.

Montáž elektromotora

Obrázok aplikácie – Montáž Montážna linka pre elektromotory

Pri spájaní jednotlivých komponentov je prvoradá presnosť a efektivita. Veľké množstvá musia byť zmontované v rámci krátkych dôb cyklov. Špecifickým príkladom je montážna linka pre elektromotory. Dôraz sa v tomto prípade kladie na špeciálne montážne kroky. To zahŕňa presnú manipuláciu s puzdrom statora v spojovacej stanici, vloženie statora do príslušného puzdra a umiestnenie rotora do statora. Nakoniec sa namontuje kryt spolu s pripájacím prvkom.

Vysokorýchlostná montáž

Vysokovýkonné montážne systémy pre veľkosériovú výrobu sú charakteristické krátkymi dobami cyklov, vysokým množstvom vyrobených dielov a nepretržitou prevádzkou. Systémy pozostávajú z niekoľkých montážnych krokov, pričom pre splnenie stratégie nulovej chybovosti sa často využívajú prepojené testovacie kroky. Na zabezpečenie efektívneho výrobného toku sa spravidla používajú prenosové linky s nosičmi obrobkov, resp. otočnými indexovacími stolmi. Diely sa dodávajú prostredníctvom podávacích pásov, závitovkových dopravníkov alebo technológií na oddeľovanie dielov.

Pre umožnenie flexibilných a individualizovaných riešení ponúka spoločnosť SCHUNK tak pneumatické technológie, ako aj technológie bez použitia pneumatickej energie.

Obrázok aplikácie – Vysokorýchlostná montáž Vysokorýchlostná montáž zdravotníckych injekčných striekačiek

Montáž O-krúžku

Obrázok aplikácie – Montáž O-krúžku Poloautomatizovaná montáž O-krúžku.

Automatizovaná montáž O-krúžkov zvyšuje produktivitu vašej výroby a odbremeňuje pracovníkov od monotónnych úloh. Naše komponenty umožňujú presnú montáž O-krúžkov, a to tak na hriadele (vonkajšia montáž), ako aj do otvorov (vnútorná montáž). Týmto spôsobom je možné v rovnakej miere optimalizovať kvalitu a efektivitu.

V príklade aplikácie sa z dôvodu malej veľkosti výrobnej dávky používa poloautomatizovaný systém. O-krúžky sú montované automaticky pomocou uchopovača ORG. Diely sú dodávané manuálne prostredníctvom upínacích platní. Centrický uchopovač PZN-plus potom zdvihne komponent s namontovaným O-krúžkom a vloží ho do druhého komponentu. Systém rýchlej výmeny CMS umožňuje premenu systému na iné montážne úlohy.

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie.

V aplikačnom centre SCHUNK CoLab spoločne s vami otestujeme vašu plánovanú aplikáciu. Podporíme vás štúdiami realizovateľnosti, analýzami procesov a predvedením vášho procesu. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko a ušetriť čas pri uvádzaní do prevádzky. Spojte sa teraz s vaším miestnym odborným poradcom, aby ste mohli spoločne zrealizovať vašu aplikáciu.