arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Letecký priemysel

Spoľahlivé riešenia pre bezpečné letectvo a letecký priemysel
SCHUNK - Váš partner s odbornými znalosťami v odvetví.

Letecký priemysel je jedným z najkomplexnejších odvetví, pretože integruje aspekty informačných technológií, robotiky, meracej a regulačnej techniky a ďalších oblastí. Materiály, komponenty a systémy musia odolávať extrémnym podmienkam. Systém zabezpečenia kvality zaručuje to, aby boli prijaté všetky opatrenia na predídenie chybám. Napriek nadpriemernej úrovni inovácií zohráva rozhodujúcu úlohu aj faktor času. Spoločnosť SCHUNK je vaším spoľahlivým partnerom v leteckom priemysle. Poskytujeme podporu pri projektoch dizajnovania lietadiel, ako aj pri výskumných a vývojových aktivitách pre letecký priemysel.

Konštrukčné komponenty

V extrémnych podmienkach leteckého priemyslu musia konštrukčné komponenty spĺňať tie najvyššie štandardy. Tieto komponenty tvoria chrbtovú kosť lietadiel a kozmických lodí a popri tom, že prispievajú k stabilite, musia aj kombinovať nízku hmotnosť a vysokú pevnosť. Neustále inovácie v oblasti materiálovej vedy umožňujú vývoj ľahkých, no zároveň extrémne odolných konštrukčných komponentov. Tieto evolučné pokroky sú rozhodujúce pre efektívnosť, výkonnosť a bezpečnosť lietadiel a kozmických lodí.

Konštrukčné komponenty kladú vysoké nároky na prestavovanie, čo si vyžaduje nákladné a časovo náročné úpravy. S riadenou flexibilitou VERO-S Aviation drasticky znižuje potrebu prestavení tým, že umožňuje efektívne uvoľňovanie komponentov.

Obrázok aplikácie - VERO-S/TENDO Slim 4ax Upínanie konštrukčných prvkov pomocou VERO-S Aviation

Motor

Obrázok aplikácie - Obrábanie turbín Obrábanie turbínových kolies

Časti hnacích mechanizmov zohrávajú kľúčovú úlohu v leteckom priemysle tým, že ovplyvňujú výkonnosť a efektivitu lietadiel. Od turbínových lopatiek až po vysokoteplotné zliatiny - tieto komponenty musia odolávať najvyšším zaťaženiam. Pokroky v technológii materiálov a presnej výrobe umožňujú vývoj dielov motora, ktoré sú nielen ľahšie, ale dokážu tiež odolávať extrémnym teplotám a tlakom. Neustále inovácie v tejto oblasti sú rozhodujúce pre zlepšenie spotreby paliva, zníženie emisií a zvýšenie celkovej výkonnosti leteckých motorov.

Pri upínaní citlivých komponentov, akými sú telesá a diely turbíny, sa spoliehame na osádzanie s nízkou mierou deformácie. Takto zabezpečujeme neporušenosť počas procesu obrábania a spĺňame najvyššie požiadavky na presnosť, a to aj v prípade rotačne symetrických komponentov.

Podvozok

Komponenty podvozka majú v leteckom priemysle kľúčový význam, pretože sú nevyhnutné pre bezpečné pristávanie a vzlet lietadiel. Tieto vysoko špecializované komponenty - od pristávacích tlmičov až po brzdové systémy - musia odolávať extrémnym zaťaženiam. Vďaka neustálym inováciám v oblasti materiálovej vedy a inžinierstva sa podvozkové diely stávajú ľahšími, odolnejšími a efektívnejšími. Presnosť v dizajne a výrobe je rozhodujúca pre splnenie požiadaviek na bezpečnosť, zníženie hmotnosti a výkon, čo významne prispieva k vývoju moderných technológií v leteckom priemysle.

Pri upínaní diskov kolies lietadiel kladieme veľký dôraz na minimalizáciu rizika deformácie. Na tento účel používame 6-čeľusťové skľučovadlo, ktoré umožňuje upínanie bez deformácie. Tak zabezpečujeme presné obrábanie a dodržiavanie kvalitatívnych noriem.

Obrázok aplikácie - Obrábanie podvozkov Upínanie diskov kolies lietadiel

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie.

V aplikačnom centre SCHUNK CoLab spoločne s vami otestujeme vašu plánovanú aplikáciu. Podporíme vás štúdiami realizovateľnosti, analýzami procesov a predvedením vášho procesu. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko a ušetriť čas pri uvádzaní do prevádzky. Spojte sa teraz s vaším miestnym odborným poradcom, aby ste mohli spoločne zrealizovať vašu aplikáciu.