arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Snímače

Komplexný program príslušenstva snímačov

SCHUNK ponúka široké portfólio senzorov pre indukčné, magnetické a optické monitorovanie uchopovania, otáčania spolu s lineárnymi modulmi a robotickým príslušenstvom. Okrem bezkontaktných a jednoduchých spínačov polohy existujú programovateľné senzory s nastaviteľnými hysterézami a dvomi nastaviteľnými spínacími bodmi. Senzory značky SCHUNK s analógovými výstupmi sú vhodné pre niekoľko rôznych polôh postupov merania.
APS-M1

APS-M1

Mechanický analógový senzor zabezpečuje presný záznam o polohe čeľustí uchopovača.
Zobraziť sériu
APS-Z80

APS-Z80

Analógový senzor APS-Z80 sa používa na zistenie polohy čeľuste uchopovačov SCHUNK. Indukčne zisťuje smer sklonenej roviny a vracia nepretržitý výstupný signál.
Zobraziť sériu
MMS 22-A

MMS 22-A

Analógový magnetický senzor MMS 22-A sa používa na monitorovanie stavu uchopovačov spoločnosti SCHUNK. Bezkontaktne zisťuje priblíženie magnetu a vracia nepretržitý výstupný signál.
Zobraziť sériu
FPS

FPS

Systém FPS sa využíva na určenie až piatich polôh čeľustí uchopovača značky SCHUNK. Pre tento účel magnetický senzor systému FPS deteguje magnet vložený v uchopovači.
Systém FPS možno naučiť piatim oblastiam uchopovača, pričom digitálne zobrazí oblasť, v ktorej sa nachádza aktuálna poloha čeľuste.
Zobraziť sériu
IN

IN

Indukčné bezdotykové spínače sa používajú na snímanie aktuálneho stavu komponentov automatizácie. Spoločnosť SCHUNK ich ponúka vo verziách IN a INK. Verzia IN na priame zapojenie a lisovaný kábel so zástrčkovým konektorom. Verzia INK je vhodná na priame zapojenie. Obsahuje lisovaný kábel s otvoreným koncom.
Zobraziť sériu
J02P/N

J02P/N

Magnetický prepínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určite hodnoty prepnutia vyšlú digitálny signál.
Zobraziť sériu
MMS

MMS

Magnetický prepínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určite hodnoty prepnutia vyšlú digitálny signál.
Zobraziť sériu
MMS 22-IO link

MMS 22-IO link

Magnetický spínač sa využíva na monitorovanie stavu komponentov automatizácie. Bezkontaktne rozpoznávajú magnety umiestnené vnútri komponentu. Okrem ďalších údajov spracovania senzor vysiela spracovanie magnetického poľa prostredníctvom rozhrania IO-Link.
Zobraziť sériu
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Magnetický spínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určitej hodnoty prepnutia vyšlú digitálnu hodnotu. Hodnotu spínania možno naprogramovať.
Zobraziť sériu
MMS 22-PI1-EX

MMS 22-PI1-EX

Magnetické spínače ATEX sa používajú na monitorovanie stavu automatizačných komponentov v prostrediach s rizikom výbuchu. Tieto spínače bezkontaktne rozpoznávajú priblíženie magnetu a od určitej spínacej hodnoty vydávajú digitálny signál. Spínaciu hodnotu možno naprogramovať.
Zobraziť sériu
MMS 22-PI2

MMS 22-PI2

Magnetický spínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určitej hodnoty prepnutia vyšlú digitálnu hodnotu. Hodnotu spínania možno naprogramovať.
Zobraziť sériu
MMS-P

MMS-P

Magnetický prepínač sa používa na monitorovanie stavu automatizačných komponentov. Zisťujú približovanie magnetu bez kontaktu, pričom po dosiahnutí určite hodnoty prepnutia vyšlú digitálny signál.
Zobraziť sériu
J02R

J02R

Jazýčkové spínače sú mechanické spínače, ktoré reagujú na prítomnosť magnetického poľa (magnety). Často sa používajú ako cenovo výhodná alternatíva elektronických magnetických spínačov.
Zobraziť sériu
RMS

RMS

Jazýčkové spínače sú mechanické spínače, ktoré reagujú na prítomnosť magnetického poľa (magnety). Často sa používajú ako cenovo výhodná alternatíva elektronických magnetických spínačov.
Zobraziť sériu
BIP

BIP

Analógový snímač BIP sa používa na monitorovanie polohy čeľuste uchopovačov SCHUNK. Indukčne detekuje polohu snímača polohy a vracia kontinuálny výstupný signál.
Zobraziť sériu
SST

SST

Skúšačka snímačov SST umožňuje rýchle skúšanie a nastavenie indukčných snímačov, magnetických spínačov a jazýčkových kontaktov. Potrebné napájanie zabezpečuje 9 V zložená batéria.
Zobraziť sériu
V

V

Na pripojenie viacerých snímačov SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 atď.) a zber príslušných signálov zo snímačov. V 2-násobnej (V2), 4-násobnej (V4) a 8-násobnej (V8) verzii.
Rozdeľovač V2 - 4P na pripojenie snímačov MMS22-PI2 a MMS-P22, ktorý rozdeľuje štvorkolíkový konektor M8 na dva trojkolíkové konektory M8.
Zobraziť sériu