arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Konštrukčný rad SAR-1300 je navrhnutý pre malé až veľké výrobné dávky s nízkou až vysokou variantnosťou produktov. Zákazníci profitujú z procesnej bezpečnosti, nízkej spotreby prúdu a krátkych dôb cyklov. Vzhľadom na lineárnu os motora a modernú technológiu riadenia je presnosť frézovania ± 0,1 milimetra. A napriek týmto výkonom sú naše univerzálne depanelizačné stroje energeticky úsporné. Technická dostupnosť dosahuje hodnotu 99,8 percenta.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Vaša pridaná hodnota

 • Najvyššia presnosť frézovania vďaka vysoko presným lineárnym osám motora a najnovšej technológii ovládania
 • Podávanie panelu je možné s jednou alebo dvoma prepravnými osami (druhý vozík môže byť dodatočne vybavený)
 • Najkratšie časy cyklu v dôsledku vysokorýchlostných lineárnych osí motora a minimalizovaných mŕtvych časov
 • Maximálna dostupnosť vďaka použitiu vysokokvalitných komponentov a jednoduchému dizajnu systému
 • Ergonomická výška pre operátora aj pri vysokých montážnych skupinách
 • Jednoduchý dizajn umožňuje cielenú počiatočnú investíciu so širokou škálou možností rozšírenia
 • Krátke dodacie lehoty vďaka použitiu identických komponentov v modulárnom systéme a prietoku

Rozsah frézovania 500 mm x 600 mm pre veľké štandardné alebo dlhé dosky

Novinka: Samostatné depanelizačné stroje SAR-1300 Mono-Smart alebo SAR-1700 s mimoriadne veľkou pracovnou oblasťou

Spoločnosť SCHUNK Electronic Solutions prináša na trh dva depanelizačné stroje s veľkými konštrukčnými priestormi: SAR-1300-Mono-Smart a SAR-1700. Tieto zariadenia frézujú a pília jednotlivé dosky plošných spojov z jednej veľkej dosky plošných spojov (panela) – maximálna veľkosť panela je 600 x 500 milimetrov.

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Prvé kolaboratívne nakladanie do depanelizačných strojov

Jedinečné automatizačné riešenie od spoločnosti SCHUNK výrazne zvyšuje produktivitu depanelizačných strojov. Rameno robota s uchopovačom Co-act EGP-C spoločnosti SCHUNK sa umiestni na veľký dvojitý vozík SAR-1700.

 • Robot siahne do úložného regálu a vyberie dosky.
 • Dosky sa potom vložia do stroja.
 • Rameno robota zatvorí dvere a stlačí tlačidlo štart.
 • Po vysekaní panelov sa jednotlivé komponenty umiestnia na dopravník, blister alebo prenesú do procesu automatizácie.
 • Proces začína znovu od začiatku.

Iba panelový úložný stojan sa musí nastaviť ručne. Znamená to, že jeden zamestnanec môže obsluhovať až päť strojov súčasne.