arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Kľúčový vizuál SCHUNK - Elektronika

Elektronika

Od polovodičového plátku až po hotový elektronický produkt.
SCHUNK - Váš partner s odbornými znalosťami v odvetví

Elektronický priemysel sa vyznačuje neustálym technologickým pokrokom. Presná manipulácia a obrábanie citlivých elektronických komponentov si vyžadujú najvyššie kvalitatívne štandardy a presnosť. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti uchopovacej techniky, automatizačnej techniky, držania nástrojov a obrobkov a aj v oblasti depanelizačnej techniky sme vaším spoľahlivým partnerom pri výrobe, manipulácii a konečnej montáži elektroniky a elektronických komponentov v najrôznejších priemyselných odvetviach.

​​Neváhajte a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.

Manipulácia s polovodičovými plátkami

Manipulácia s polovodičovými plátkami je kľúčovým krokom vo výrobe elektroniky, ktorý zahŕňa nakladanie do strojov a vykladanie z nich v celom reťazci tvorby hodnôt vrátane leptania, expozície a leštenia polovodičových plátkov. Tento proces si pre zaistenie kvality a spoľahlivosti vyrábaných elektronických komponentov vyžaduje maximálnu presnosť a čistotu.

Spoločnosť SCHUNK ponúka špecializované odborné znalosti v oblasti systémového inžinierstva pre odvetvie manipulácie s polovodičovými plátkami s cieľom splniť špecifické požiadavky týkajúce sa ochrany pred elektrostatickými výbojmi, požiadavky na čistotu a požiadavky súvisiace s prevenciou kontaminácie. Napríklad Technológia ADHESO umožňuje presnú manipuláciu s polovodičovými plátkami bez potreby externého napájania energiou.

SCHUNK – Manipulácia s polovodičovými plátkami Manipulácia s polovodičovými plátkami pomocou technológie ADHESO

Výroba elektroniky

Pri výrobe elektroniky sú presnosť a efektívnosť rozhodujúcimi faktormi pre splnenie rastúcich požiadaviek priemyslu. Výroba elektroniky zahŕňa rôzne procesy, vrátane depanelizačnej techniky s riadením osí a testovaní na konci linky (end-of-line), ktoré zabezpečujú kvalitu a výkonnosť vyrábaných elektronických komponentov.

Obrázok produktu - Depanelizačná technika SAL-1300 Laserová depanelizačná technika s SAL-1300

Naše odborné znalosti zahŕňajú rôzne oblasti výroby elektroniky vrátane inline depanelizácie, samostatných strojov a buniek na účely umiestňovania a testovania. Ponúkame individualizované riešenia, ktoré sú prispôsobené špecifickým požiadavkám a materiálom. Naše riešenia sú tiež škálovateľné, vďaka čomu ich možno prispôsobiť meniacim sa množstvám. Pomôžeme vám pri kontrole uskutočniteľnosti a výbere optimálneho riešenia pre vašu výrobu elektroniky.

Konečná montáž elektroniky

Konečná montáž elektronických komponentov v širokej škále odvetví, ako sú automobilový priemysel, dátové centrá, letectvo, meracia technika, spotrebný tovar a telekomunikácie, si vyžaduje maximálnu presnosť a efektivitu. Tento kľúčový krok zahŕňa montáž elektroniky do krytov/schránok, vytvorenie zástrčkových pripojení a zatvorenie krytov/schránok. Pre maximalizáciu výrobnej kapacity a spoľahlivosti použitých komponentov je obzvlášť dôležité dodržiavať doby cyklov.

Naša uchopovacia a automatizačná technika umožňuje presné a spoľahlivé uchopovanie, otáčanie, kompenzáciu a presúvanie elektroniky počas procesu montáže.​
Naše produkty sú navrhnuté tak, aby minimalizovali doby cyklov a zvyšovali produktivitu bez zhoršenia kvality.

Obrázok aplikácie - Elektrická inštalácia Vkladanie elektroniky do programovateľných logických automatov

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie.

V aplikačnom centre SCHUNK CoLab spoločne s vami otestujeme vašu plánovanú aplikáciu.

Podporíme vás štúdiami uskutočniteľnosti s vašimi obrobkami, analýzami procesov a predvedením vášho procesu. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko a ušetriť čas pri uvádzaní do prevádzky.

Spojte sa teraz s vaším miestnym odborným poradcom, aby ste mohli spoločne zrealizovať vašu aplikáciu.