arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Príslušenstvo/náhradné diely

Originál pre vašu techniku na upínanie nástrojov.

Rozsiahly sortiment príslušenstva SCHUNK, zahŕňajúci napríklad uťahovacie čapy, montážny nástroj, predĺženia alebo klieštiny ER, rozširuje všestrannosť našich produktov. Originálne príslušenstvo SCHUNK zaručuje maximálnu funkčnosť, spoľahlivosť a absolútnu procesnú bezpečnosť.
Všetky filtre
652 výsledky/-ov
TOOLFIX Mono WMS-M

TOOLFIX Mono WMS-M

TOOLFIX Mono WMS-M predstavuje montážny systém pre všetky bežné typy stopiek nástrojov. Nástroj sa pri vkladaní do adaptéra automaticky zaistí. Pomocou aretačného čapu a automatickej aretácie možno nastaviť ideálnu osádzaciu polohu pre ergonomický spôsob práce.
Zobraziť sériu
TOOLFIX Vario WMS-V

TOOLFIX Vario WMS-V

TOOLFIX Vario WMS-V predstavuje montážny systém pre všetky bežné typy stopiek nástrojov. Disponuje uzáverom pre rýchlu výmenu rôznych nástrojových adaptérov, čo používateľovi ponúka možnosť použiť na jednom základnom telese rôzne tvary adaptérov.
Pomocou aretačného čapu a automatickej aretácie možno nastaviť ideálnu osádzaciu polohu pre ergonomický spôsob práce.
Zobraziť sériu
Rúrka chladiacej kvapaliny

Rúrka chladiacej kvapaliny

Rúrky pre vedenie chladiaceho média KMR od spoločnosti SCHUNK zabraňujú znečisteniu vretena stroja a chránia tesniaci systém. Používajú sa na vedenie/optimalizáciu vnútorného prívodu chladiacej kvapaliny pre upínače HSK Rúrky chladiacej kvapaliny umožňujú minimálny, hladký uhlový pohyb chladiacej kvapaliny ±1°.
Zobraziť sériu
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny

Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny

Nástrčný kľúč KMRS pre montáž/demontáž rúr pre vedenie chladiaceho média.
Zobraziť sériu
Ťažná skrutka SK

Ťažná skrutka SK

Gombík na pridržiavanie držiaku nástrojov so strmým kužeľom SK ako dôležitý spojovací prvok medzi strojom a nástrojom.
Zobraziť sériu
Ťažná skrutka JIS-BT

Ťažná skrutka JIS-BT

Gombík na pridržiavanie držiaku nástrojov so strmým kužeľom JIS-B ako dôležitý spojovací prvok medzi strojom a nástrojom.
Zobraziť sériu
Uťahovací čap CAT

Uťahovací čap CAT

Gombík na pridržiavanie držiaku nástrojov so strmým kužeľom CAT (MAZAK) ako dôležitý spojovací prvok medzi strojom a nástrojom.
Zobraziť sériu
Sada na prestavbu DIN 2080

Sada na prestavbu DIN 2080

Prestavbová súprava DIN 2080 pozostávajúca zo špeciálnej T-matice tvaru C (DIN 2079) a uťahovacieho čapu s kruhovou drážkou Ott. Prestavbová súprava slúži na prestavenie vretien podľa DIN 2080 pre upnutia nástrojov podľa DIN 69871.
Zobraziť sériu
Skúšačka upínacej sily

Skúšačka upínacej sily

Pre zaručenie prevádzkovej bezpečnosti sa odporúča pravidelná kontrola upínacej sily. Spoločnosť SCHUNK na tento účel ponúka plne mechanický tester upínacej sily pre najbežnejšie rozhrania. Jeho fungovanie je založené na lineárnej zmene dĺžky konštrukčných dielov, ktorá je proporcionálna vzhľadom na silu. K zmene dĺžky sa priradí sila, ktorá sa analógovo zobrazí na číselníkovom odchýlkomere.
Zobraziť sériu
Dátový nosič

Dátový nosič

Dátový nosič možno zabudovať pri všetkých upínačoch SCHUNK s uchytením SK, BT, HSK a SCHUNK CAPTO. Slúži na zaznamenávanie údajov a na jednoznačné priraďovanie držiakov nástrojov v systéme na identifikáciu upínačov nástrojov.
Energia a údaje, ktoré kódový nosič potrebuje, sú indukčné prepojené zo zapisovacej/čítacej hlavy. Bezpečnosť prenosu dát je zaručená kontrolou hodnovernosti.
Zobraziť sériu
Cylindrická kefa

Cylindrická kefa

Cylindrická kefa, na čistenie upínacieho priemeru od Ø 6 mm do Ø 32 mm.
Zobraziť sériu
TK-Cleaner

TK-Cleaner

Čistiaca kefa TK-Cleaner na čistenie upínacieho priemeru.
Zobraziť sériu
Stierač kužeľa HSK

Stierač kužeľa HSK

Stierač kužeľa HSK sa používa na čistenie prednej strany vretena HSK.
Zobraziť sériu
Kužeľovitý čistič SK/BT/CAT

Kužeľovitý čistič SK/BT/CAT

Kužeľovitý čistič SK/BT/CAT slúži na čistenie vretien stroja.
Zobraziť sériu
Vyťahovač puzdier TENDO GZB-S

Vyťahovač puzdier TENDO GZB-S

Vyťahovač puzdier TENDO GZB-S pre redukčné puzdrá GZB-S Ø 12 až GZB-S Ø 32. Pre bezpečnú a jednoduchú demontáž redukčných puzdier GZB-S z hydraulických expanzných upínačov TENDO.
Zobraziť sériu
Diel na kontrolu upínacej sily TENDO

Diel na kontrolu upínacej sily TENDO

Pomocou hriadeľa na skúšanie upínacej sily možno jednoducho a rýchlo skontrolovať funkciu upínania hydraulických expanzných upínačov TENDO Platinum, TENDO Slim 4ax, TENDO Zero, TENDO ES, TENDO RLA, TENDO LSS a TENDO E compact. Hriadeľ na skúšanie upínacej sily sa zasunie minimálne do minimálnej upínacej hĺbky do upínača a upínacia skrutka sa utiahne až na doraz. Ak možno skúšobný hriadeľ použitím malej sily a dvoch prstov vytiahnuť z hydraulického expanzného upínača TENDO, tak upínacia sila už nie je dostatočná.
Zobraziť sériu
Úložný kufrík TENDO

Úložný kufrík TENDO

Úložný kufrík na bezpečné a čisté uskladnenie skúšobných hriadeľov TENDO s priemerom od Ø 6 mm do Ø 32 mm, ako aj od Ø 1/4" do Ø 1 1/4".
Zobraziť sériu
Štartovacia sada TENDO E compact

Štartovacia sada TENDO E compact

Štartovacia sada TENDO E compact je kompletný balík, ktorý obsahuje upínač nástroja TENDO E compact s Ø 20, päť redukčných puzdier pre stredové chladenie, vyťahovač puzdier a kľúč na uvedenie do činnosti. Voliteľne možno použiť rozhrania HSK-A 63, SK 40, JIS-BT 30, BT-DC 30, JIS-BT 40, BT-DC 40, CAT 40 alebo SCHUNK CAPTO C 6. Redukčné puzdrá zahŕňajú upínacie priemery Ø 6, 8, 10, 12 a 16.
Zobraziť sériu
Šesťhranný nástrčný kľúč TENDO

Šesťhranný nástrčný kľúč TENDO

Imbusový kľúč s krížovou rukoväťou na upnutie a zrušenie upnutia stopkových nástrojov v hydraulických rozpínacích upínačov nástrojov TENDO.
Zobraziť sériu
Šesťhranný nástrčný kľúč TENDO RLA

Šesťhranný nástrčný kľúč TENDO RLA

Kľúč s vnútorným šesťhranom a krížovou rukoväťou pre mikronovo-presné, radiálne nastavovanie dĺžok nástrojov pre hydraulické expanzné upínače nástorjov TENDO RLA.
Zobraziť sériu
TENDO Zero TORX PLUS

TENDO Zero TORX PLUS

Imbusový kľúč s krížovou rukoväťou na manuálne nastavenie koncentricity pri hydraulických upínačoch nástrojov TENDO Zero.
Zobraziť sériu
TRIBOS SVP-2

TRIBOS SVP-2

Pomocou upínacieho prípravku TRIBOS SVP-2 od spoločnosti SCHUNK možno nástroje vďaka ručnému ovládaniu upnúť rýchlo a rovnomerne. Pomocou ručnej pumpy a sériového manometra možno presne dosiahnuť požadovaný upínací tlak.
Zobraziť sériu
TRIBOS SVP-2D

TRIBOS SVP-2D

Pomocou upínacieho prípravku TRIBOS SVP-2D od spoločnosti SCHUNK možno nástroje vďaka nastaviteľnému obmedzeniu tlaku upnúť rýchlo a rovnomerne. Použitím príslušnej redukčnej vložky SRE možno upnúť všetky systémy TRIBOS s vhodným priemerom.
Zobraziť sériu
Skener TRIBOS SVP

Skener TRIBOS SVP

TRIBOS SVP Scanner a TRIBOS SVP Fixscanner slúžia na načítanie upínacích tlakov prostredníctvom dátového matricového kódu na skľučovadle TRIBOS alebo na redukčnej vložke TRIBOS SRE. Možno ich dodatočne namontovať tak v prípade upínacieho prípravku TRIBOS SVP-2D, ako aj v prípade upínacieho prípravku SVP-2D/H.
Zobraziť sériu
TRIBOS SVP-M

TRIBOS SVP-M

Odkladací zásobník TRIBOS SVP-M pre usporiadané a bezpečné uchovávanie redukčných vložiek SRE.
Zobraziť sériu
TRIBOS SVP Cover

TRIBOS SVP Cover

Kryt pre upínacie prípravky TRIBOS SVP-2 a SVP-2D, ako aj pre odkladací zásobník TRIBOS SVP-M.
Zobraziť sériu
TRIBOS-RM/-Mini SVP

TRIBOS-RM/-Mini SVP

Pomocou novo vyvinutých upínacích zariadení TRIBOS-Mini SVP a TRIBOS-RM SVP možno vymieňať nástroje v priebehu niekoľkých sekúnd. Nasadenie upínacieho prípravku na TRIBOS-Mini alebo TRIBOS-RM, vloženie nástroja a upnutie na doraz – hotovo! Vďaka vopred nastavenému tlaku prebieha upnutie nástroja rýchlo a procesne bezpečným spôsobom. To šetrí čas a výrazne znižuje náklady na osádzanie.
Zobraziť sériu
Montážny prípravok TRIBOS-RM/-Mini SVP

Montážny prípravok TRIBOS-RM/-Mini SVP

Montážny prípravok TRIBOS-RM/-Mini SVP AS slúži na upevnenie manuálneho upínacieho prípravku TRIBOS-RM SVP a TRIBOS-Mini SVP na vašom pracovisku. Tento prípravok zaručuje rýchle a bezpečné upnutie.
Zobraziť sériu
TRIBOS-R SRE

TRIBOS-R SRE

Redukčná vložka TRIBOS SRE je adaptér na upínanie polygonálnych upínačov SCHUNK TRIBOS-R. Operátor pri výmene nástrojov skombinuje presné upnutie s vhodnou redukčnou vložkou TRIBOS SRE a oba komponenty spoločne zavedie do určeného otvoru upínacieho prípravku TRIBOS SVP.
Zobraziť sériu
TRIBOS-RM SRE

TRIBOS-RM SRE

Redukčná vložka TRIBOS SRE je adaptér na upínanie polygonálnych upínačov SCHUNK TRIBOS-RM. Operátor pri výmene nástrojov skombinuje presné upnutie s vhodnou redukčnou vložkou TRIBOS SRE a oba komponenty spoločne zavedie do určeného otvoru upínacieho prípravku TRIBOS SVP.
Zobraziť sériu
TRIBOS-S SRE

TRIBOS-S SRE

Redukčná vložka TRIBOS-S SRE je adaptér na upínanie polygonálnych upínačov SCHUNK TRIBOS-S, ako aj polygonálnych upínacích predĺžení SCHUNK TRIBOS SVL. Operátor pri výmene nástrojov skombinuje presné upnutie s vhodnou redukčnou vložkou TRIBOS SRE a oba komponenty spoločne zavedie do určeného otvoru upínacieho prípravku TRIBOS SVP.
Zobraziť sériu
TRIBOS-Mini SRE

TRIBOS-Mini SRE

Redukčná vložka TRIBOS SRE je adaptér na upínanie polygonálnych upínačov SCHUNK TRIBOS-Mini, ako aj polygonálnych predĺžení SCHUNK TRIBOS-Mini SVL. Operátor pri výmene nástrojov skombinuje presné upnutie s vhodnou redukčnou vložkou TRIBOS SRE a oba komponenty spoločne zavedie do určeného otvoru upínacieho prípravku TRIBOS SVP.
Zobraziť sériu
TRIBOS-R SRE SO

TRIBOS-R SRE SO

Redukčná vložka TRIBOS SRE SO je bočne otvorený adaptér na upínanie polygonálnych skľučovadiel SCHUNK TRIBOS-R. Operátor pri výmene nástrojov skombinuje presné upnutie s vhodnou redukčnou vložkou TRIBOS SRE a oba komponenty spoločne zavedie do určeného otvoru upínacieho prípravku TRIBOS SVP.
TRIBOS SRE s bočným otvorom slúži ako alternatíva pre bočné spájanie.
Zobraziť sériu
TRIBOS-RM SRE SO

TRIBOS-RM SRE SO

Redukčná vložka TRIBOS SRE SO je bočne otvorený adaptér na upínanie polygonálnych upínacích skľučovadiel SCHUNK TRIBOS-RM. Operátor pri výmene nástrojov skombinuje presné upnutie s vhodnou redukčnou vložkou TRIBOS SRE a oba komponenty spoločne zavedie do určeného otvoru upínacieho prípravku TRIBOS SVP. TRIBOS SRE s bočným otvorom slúži ako alternatíva pre bočné spájanie.
Zobraziť sériu
TRIBOS-S SRE SO

TRIBOS-S SRE SO

Redukčná vložka TRIBOS SRE SO je bočne otvorený adaptér na upínanie polygonálnych upínačov SCHUNK TRIBOS. Operátor pri výmene nástrojov skombinuje presné upnutie s vhodnou redukčnou vložkou TRIBOS SRE a oba komponenty spoločne zavedie do určeného otvoru upínacieho prípravku TRIBOS SVP. TRIBOS SRE s bočným otvorom slúži ako alternatíva pre bočné spájanie.
Zobraziť sériu
TRIBOS SRE SO Ring

TRIBOS SRE SO Ring

Náhradné plastové krúžky ako náhradný diel pre redukčné vložky TRIBOS SRE.
Zobraziť sériu
TRIBOS-RM/-Mini hĺbkový doraz

TRIBOS-RM/-Mini hĺbkový doraz

Hĺbkový doraz pre ľahké a reprodukovateľné nastavenie hĺbky upnutia nástroja. Výmena nástroja prostredníctvom definovaného hĺbkového dorazu, bez ťažkopádneho nastavovania dĺžky.
Zobraziť sériu
TRIBOS LMG-M

TRIBOS LMG-M

Prípravok na meranie dĺžky TRIBOS LMG-M pre TRIBOS SVP.
Zobraziť sériu
SINOclamp

SINOclamp

Kruhový upínací kľúč SINOclamp s technikou voľnobehu slúži na rýchle a bezpečné upínanie všetkých expanzných skľučovadiel SINO-R. Jednoduchá výmena nástrojov minimalizuje doby nastavovania a prestoje stroja.
Zobraziť sériu
Upínací kľúč SINO

Upínací kľúč SINO

Vhodné na upínanie všetkých expanzných upímačov SINO-R.
Zobraziť sériu
SINOmax

SINOmax

Vyťahovač puzdra SINOmax na jednoduché odstránenie vložených puzdier z rozpínacieho upínača nástrojov. Jeho využitie je všestranné a možno ho použiť aj pre hydraulické rozpínacie upínače nástrojov.
Zobraziť sériu
Skrutka na nastavenie dĺžky pre štíhly CELSIO a WELDON

Skrutka na nastavenie dĺžky pre štíhly CELSIO a WELDON

Skrutky pre nastavenie dĺžky pre skľučovadlá CELSIO s tepelným zmršťovaním a predĺžené úzke plošné skľučovadlá WELDON vrátane priechodného otvoru pre vnútorné chladenie.
Zobraziť sériu
Klieštiny ER

Klieštiny ER

Klieštiny ER podľa normy DIN ISO 15488-B (ER/ESX) na upínanie nástrojov s cylindrickou stopkou. Vhodné pre všetky klieštinové skľučovadla ER. Presnosť hádzania a presnosť opakovania je 5 µm.
Zobraziť sériu
Presné klieštiny ER

Presné klieštiny ER

Presné ER klieštiny podľa normy DIN ISO 15488-B (ER/ESX) na upínanie nástrojov s cylindrickou stopkou. Vhodné pre všetky presné klieštinové skľučovadla ER. Presnosť radiálne vystredeného chodu a presnosť opakovania je 2 µm.
Zobraziť sériu
Súprava klieštin ER

Súprava klieštin ER

Klieštiny ER pre klieštinový upínač ER sú ako sada zabalené v drevenej debni.
Zobraziť sériu
Upínacia matica ER

Upínacia matica ER

Upínacia matica ER podľa normy DIN ISO 15488-B (ER/ESX) pre všetky klieštinové upínače ER.
Zobraziť sériu
Upínacia matica ER

Upínacia matica ER

Upínacia matica ER pre všetky klieštinové skľučovadlá ER Mini a predĺženia ER Mini.
Zobraziť sériu
Presná upínacia matica ER

Presná upínacia matica ER

Presná upínacia matica ER s prítlačným krúžkom uloženým v guľôčkovom ložisku a klznou vrstvou pre všetky presné klieštinové upínače SCHUNK ER.
Zobraziť sériu
Upínací kľúč pre klieštinové upínače ER11 – ER20 

Upínací kľúč pre klieštinové upínače ER11 – ER20 

Vidlicový kľúč na uťahovanie upínacích matíc ER klieštinových skľučovadiel ER, k dispozícii pre ER 11, ER 16, ER 20.
Zobraziť sériu
Upínací kľúč pre klieštinové skľučovadla ER25 – ER40

Upínací kľúč pre klieštinové skľučovadla ER25 – ER40

Upínací kľúč na uťahovanie upínacích matíc ER klieštinových skľučovadiel ER, k dispozícii pre ER 25, ER 32, ER 40.
Zobraziť sériu
Upínací kľúč pre klieštinový upínač ER Mini

Upínací kľúč pre klieštinový upínač ER Mini

Upínací kľúč na uťahovanie upínacích matíc ER Mini na klieštinových upínačoch ER Mini a predĺženiach ER Mini.
Zobraziť sériu
Valčekový kľúč pre presný klieštinový upínač ER

Valčekový kľúč pre presný klieštinový upínač ER

Upínací kľúč na dotiahnutie presných upínacích matíc ER na presných klieštinových upínačoch ER.
Zobraziť sériu
Momentový kľúč pre presný klieštinový upínač ER

Momentový kľúč pre presný klieštinový upínač ER

Momentový kľúč a nástavec na dotiahnutie presných upínacích matíc ER na presných klieštinových upínačoch ER na určený krútiaci moment.
Zobraziť sériu
Upínacia skrutka pre WELDON

Upínacia skrutka pre WELDON

Upínacia skrutka pre upínače WELDON a uchytenia Whistle Notch na upínanie cylindrických stopiek podľa normy DIN 1835 B.
Zobraziť sériu
Upínacia skrutka pre štíhly WELDON

Upínacia skrutka pre štíhly WELDON

Upínacia skrutka s guľovou hlavou pre predĺžený štíhly upínač stopkovej frézy WELDON.
Zobraziť sériu
Skrutka na nastavenie dĺžky na upínači Whistle Notch

Skrutka na nastavenie dĺžky na upínači Whistle Notch

Skrutka na nastavenie dĺžky s prechodným otvorom pre upínače Whistle Notch.
Zobraziť sériu
Uzatváracia skrutka prietoku chladiacej kvapaliny

Uzatváracia skrutka prietoku chladiacej kvapaliny

Uzatváracia skrutka prietoku chladiacej kvapaliny
Zobraziť sériu
Upínací kľúč pre upínač čelnej frézy a trň kombinovanej frézy

Upínací kľúč pre upínač čelnej frézy a trň kombinovanej frézy

Upínací kľúč podľa normy DIN 6368 pre uchytenia nožovej hlavy a nástrčkové tŕne kombinovanej frézy pre priemery od 16 mm do 60 mm.
Zobraziť sériu
Uťahovacia skrutka pre upínač čelnej frézy a trň kombinovanej frézy

Uťahovacia skrutka pre upínač čelnej frézy a trň kombinovanej frézy

Uťahovacia skrutka frézy podľa normy DIN 6367 pre uchytenia nožovej hlavy a nástrčkové tŕne kombinovanej frézy.
Zobraziť sériu
Matica pre T-drážku určená pre upnutie nožovej hlavy

Matica pre T-drážku určená pre upnutie nožovej hlavy

Štvorhranná T-matica pre držiaky čelných fréz.
Zobraziť sériu
Skrutka pre upnutie nožovej hlavy

Skrutka pre upnutie nožovej hlavy

Skrutka na upevnenie matíc pre T-drážku.
Zobraziť sériu
Krúžok unášača pre trň kombinovanej frézy

Krúžok unášača pre trň kombinovanej frézy

Krúžok unášača podľa normy DIN 6366/1 pre nástrčkové tŕne kombinovanej frézy.
Zobraziť sériu
Kľúč pre trň kombinovanej nástrčnej frézy

Kľúč pre trň kombinovanej nástrčnej frézy

Lícované pero podľa normy DIN 6885 s odtláčacou skrutkou pre nástrčkové tŕne kombinovanej frézy.
Zobraziť sériu