arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Priemyselné roboty a kolaboratívne roboty zohrávajú v oblasti automatizácie výrobných procesov v priemyselnom prostredí čoraz dôležitejšiu úlohu. Pomocou tejto technológie môžu spoločnosti zvýšiť svoju produktivitu a efektivitu, zlepšiť kvalitu svojich produktov a odbremeniť svojich zamestnancov od práce.

Nové aplikačné scenáre a aplikácie však prinášajú aj nové výzvy. Pre splnenie týchto požiadaviek úzko spolupracujeme s poprednými výrobcami robotov. Skombinovanie know-how nám umožňuje ponúkať širokú škálu "end-of-arm" riešení prispôsobených špecifickým požiadavkám vašich aplikácií.

Komponenty pre akúkoľvek aplikáciu

Nakladanie do strojov

Obrázok aplikácie dvojitého uchopovača EGU Automatizované nakladanie do strojov pomocou SCHUNK EGU

Nakladanie do strojov je pri použití kolaboratívnych robotov hračkou. Dobrým pomocníkom je v tejto súvislosti napríklad Univerzálny uchopovač EGU . V dokonalej koordinácii spoľahlivo pomáhajú ľudom v rámci opakujúcich sa a monotónnych pracovných krokov. To poskytuje väčší priestor na nasadenie zamestnancov na náročnejšie úlohy. Kolaboratívne roboty možno ľahko integrovať do procesu nakladania a vykladania, vďaka čomu sú veľkým krokom vpred pri vytváraní inteligentného výrobného prostredia.

Výhody:

 • Väčšie využitie výrobnej kapacity
 • Zvýšená úroveň automatizácie
 • Dlhšia životnosť

Aplikačné súpravy MTB

Naše Aplikačné súpravy MTB sú ideálne vhodné na nakladanie do strojov a vykladanie z nich. Hladko zapadajú do prostredia stroja a preberajú dôležitú úlohu pri manipulácii s obrobkom a pri jeho upínaní. Vďaka integrovanej ofukovacej dýze, robustnému dizajnu a utesnenej elektronike sú aplikačné súpravy MTB vysoko špecifické pre danú aplikáciu a sú dokonale vhodné na používanie v náročných a znečistených prostrediach.

Obrázok aplikácie, aplikačné súpravy Nakladanie a vykladanie v jednom robotickom cykle pomocou SCHUNK MTB

Manipulácia

Obrázky aplikácie ERT & EGK Manipulácia s doskami plošných spojov pomocou SCHUNK EGK

Manipulácia zahŕňa akýkoľvek druh manipulácie s obrobkami, ako napríklad prepravu, triedenie alebo zmenu orientácie dielov v rámci logistických sekvencií výroby. V automatizovaných procesoch sú tieto sekvencie nevyhnutné na prípravu obrobkov na ďalší pracovný krok. V závislosti od procesu sa na flexibilitu manipulačných komponentov kladú vysoké požiadavky.

Mechatronicky ovládaný uchopovač je vhodný najmä na manipuláciu s citlivými komponentmi v elektronickom priemysle. Uchopovač malých komponentov EGK .

Výhody:

 • Zaistená spoľahlivosť procesu
 • Zvýšená produktivita
 • Dlhšia doba cyklu

Montáž

Montážne aplikácie zahŕňajú proces montáže a spájania viacerých obrobkov. Tu je rozhodujúca presná a reprodukovateľná manipulácia. Na vykonávanie niekoľkých montážnych procesov za sebou sa často používajú rôzne nástroje. Na zaistenie správneho procesu spájania je možné použiť komponenty na testovanie síl a momentov.

Výhody:

 • Vyššia účinnosť
 • Vylepšená ergonómia
 • Odstránenie pracovných krokov

Obrázok aplikácie Co-act EGP-C Montáž na blok motora pomocou Co-act EGP-C

Kontrola kvality

Obrázok aplikácie SCHUNK KGG s FT-AXIA Použitie SCHUNK KGG s FT-AXIA na kontrolu kvality

Kontrola kvality a zabezpečenie kvality slúžia na zaručenie kvality produktu počas výroby. V závislosti od obrobkov a procesov je možné automatizovať rôzne testovacie a meracie postupy. Manipulácia s komponentmi a Snímače sily/momentu umožňujú automatizovanú kontrolu kvality a pomáhajú pri dokumentovaní nameraných hodnôt a výsledkov kontrol.

Výhody:

 • Minimalizovaná chybovosť
 • Zabezpečenie kvality
 • Realizácia kontroly kvality

Obrábanie

Nástroje SCHUNK možno používať na automatizáciu veľkého počtu obrábacích krokov, akými sú napríklad odstraňovanie výronkov, brúsenie a leštenie. Tieto kroky boli predtým vykonávané manuálne. Automatizácia dokáže minimalizovať riziká a zároveň vytvárať pridanú hodnotu.

Zistiť viac

Výhody:

 • Konzistentná kvalita výsledkov obrábania
 • Zvýšená bezpečnosť a ergonomické pracovné podmienky
 • Skrátenie doby obrábania
 • Zvýšenie kapacity obrábania

Obrázky aplikácie R-EMENDO RCE Obrábanie s vretenom RCE na odstraňovanie výronkov

Kolaborácia človeka a robota

Obrázok aplikácie Cobot EGP-C Spolupráca medzi ľuďmi a robotmi pomocou Co-act EGP-C

Uchopovače pre kolaboratívne prevádzky

Inteligentná a bezpečná interakcia s ľuďmi. Spoločnosť SCHUNK nastavuje štandardy – aj v oblasti kolaborácie človeka a robota (HRC). Spoločnosť SCHUNK ako priekopník predstavila Co-act EGP-C , prvý certifikovaný priemyselný uchopovač pre kolaboratívnu prevádzku na trhu.

Zistiť viac