arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Prekvapivo všestranný

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

Upínací systém s nulovým bodom VERO-S NSE3 je presviedča svojou vysokou sťahovacou silou a vysokou rozmerovou stabilitou telesa modulu. To umožňuje veľmi vysoké naklápacie momenty a absorpciu šmykových síl modulmi.
Tento modul možno rozšíriť paletou rôzneho vybavenia. Ich najpozoruhodnejšou vlastnosťou je voliteľný, pružinou ovládaný kužeľový uzáver, ktorý automaticky zaisťuje rozhranie výmeny modulov ihneď po zdvihnutí upínacieho čapu.

Úžasne rozsiahly

Nastavenie a upínanie v jednom kroku – VERO-S je stelesnením racionalizácie. Tento optimalizátor dôb osádzania zaručuje dlhšie prevádzkové doby stroja a racionálnejšiu výrobu už od veľkosti výrobnej dávky 1.

Nečakane hospodárny

ROTA THW3

ROTA THW3

Kompletne utesnené skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí

ROTA THW3 vo forme silového upínacieho skľučovadla so systémom rýchlej výmeny čeľustí zaručuje konštantné upínacie sily, minimálne náklady na údržbu a vysokú energetickú efektivitu. Patentovaný tesniaci systém na rozťahovacích čeľustiach a na uvoľňovacom mechanizme zabraňuje vyplavovaniu maziva a postupnej strate upínacej sily. Tesnenie navyše zabraňuje vniknutiu jemných triesok alebo nečistôt do tela skľučovadla.

Trvalo nenáročná údržba

Ak chcete sústružené diely vyrábať efektívne, tak potrebujete presné upínacie zariadenia odolné voči výpadkom a nenáročné na údržbu, ktoré možno rýchlo a ľahko prestaviť a pri ktorých je v prípade potreby možné aj automatizované nakladanie. Skľučovadlo SCHUNK ROTA THW3 s rýchlou výmenou čeľustí a patentovaným utesnením upínacieho mechanizmu bolo navrhnuté práve s týmto zámerom.

Prekvapivo všestranný

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Flexibilné 4-čeľusťové manuálne upínacie skľučovadlo

V podobe produktu ROTA-M flex 2+2 spoločnosť SCHUNK kombinuje výhody a funkcie 2-čeľusťových, 3-čeľusťových a 4-čeľusťových skľučovadiel pre sústruhy s výhodami a funkciami zverákov na frézovacích/sústružníckych strojoch. Pomocou manuálneho upínacieho skľučovadla možno upínať kruhové, kubické a geometricky neforemné obrobky. Špeciálne tesnenie zabraňuje vnikaniu triesok a chladiacej kvapaliny do skľučovadla.

4-čeľusťové skľučovadlo so stredovou kompenzáciou

WOW efekt v praxi

Skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí a patentovaným tesnením

Dilema, ktorú dobre poznajú tí, ktorí vyrábajú malé a stredne veľké série pomocou 3-čeľusťových skľučovadiel. Krátke nastavovacie doby skľučovadiel s rýchlou výmenou čeľustí sú síce lákavé, no často ich treba po niekoľkých hodinách premazať a každých pár týždňov dôkladne vyčistiť. Na druhej strane, utesnené skľučovadlá sľubujú dlhšie intervaly údržby, no vyžadujú si podstatne viac času pre každý jednotlivý proces nastavenia. Návšteva u pilotného používateľa, spoločnosti mbb Metallbearbeitung Becker GmbH v Biedenkopfe, ukazuje, v čom spočíva potenciál a prečo je skľučovadlo novým impulzom v oblasti sústružníckych aplikácií.

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH, Biedenkopf, Nemecko

Tvar už nie je faktorom

Sústružnícke skľučovadlo ROTA-M flex 2+2 od spoločnosti SCHUNK posúva flexibilitu pri obrábaní obrobkov na novú úroveň. Spoločnosť Josef Schumacher vybavila svoje sústružnícke/frézovacie centrum týmto novým manuálnym sústružníckym skľučovadlom so stredovou kompenzáciou, ktoré je teraz ideálne vybavené pre všetky geometrie dielov. "Jeho kvalita je absolútne presvedčivá a jeho výkon je neprekonateľný. Potrebovali sme univerzálne sústružnícke skľučovadlo, aby sme mohli rýchlo a priamo reagovať. A to sa dá najlepšie pomocou produktov od spoločnosti SCHUNK."

Christian Hutlies, generálny riaditeľ spoločnosti Josef Schumacher GmbH, Brühl pri Kolíne nad Rýnom, Nemecko

Štandardizácia techniky upínania nástrojov a obrobkov umožňuje vysokú 5-osovú produktivitu pri výrobe nástrojov

Od reorganizácie interných procesov je nástrojárska spoločnosť Eberhardt GmbH & Co. KG z Cleebronnu schopná fungovať rýchlejšie, flexibilnejšie a efektívnejšie. Zároveň výrazne vzrástla jej produkcia. Základným kameňom koncepcie bola komplexná štandardizácia upínacej techniky, ktorú táto spoločnosť používa. To znamená, že 5-osové frézovacie/sústružnícke centrum so skladovaním paliet dokáže plne využiť svoj potenciál a podľa vedúceho výroby Marca Jocha „doslova hltá komponenty“.

Marco Joch, vedúci výroby, Eberhardt GmbH & Co. KG, Cleebronn, Nemecko