arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Obrázok aplikácie – PGN-plus-P

Manipulácia

Spoľahlivá a efektívna manipulácia s dielmi
SCHUNK – váš partner s aplikačným know-how

V automatizovanej výrobe zohrávajú uchopovacie systémy a komponenty automatizácie pri efektívnej manipulácii s dielmi rozhodujúcu úlohu. To zahŕňa nielen prepravu, ale aj presné umiestňovanie správnych dielov na správne miesto v správnom čase. Manipulácia s dielmi často funguje ako nevyhnutný čiastkový proces pre úlohy na vyššej úrovni, akými sú montážne procesy alebo hladký prechod medzi rôznymi krokmi spracovania. ​

​Spoločnosť SCHUNK vám pomôže svojimi spoľahlivými štandardnými komponentmi na uchopovanie, presúvanie, otáčanie a kompenzáciu, čo vám umožní hladkú manipuláciu s dielmi. Spoločnosť SCHUNK navyše ponúka možnosť implementácie individuálnych špeciálnych riešení na realizáciu vášho individuálneho manipulačného procesu.Rozsah automatizovanej manipulácie s dielmi siaha od malých a ľahkých komponentov až po veľké a ťažké obrobky. Požiadavky sa líšia v závislosti od obrobku a odvetvia: od požadovanej robustnosti a dlhej životnosti v prostredí obrábacích strojov až po citlivosť a čistotu v sektore prírodných vied a potrebu doby cyklu a presnosti vo veľkoobjemovej automatizácii.
Bez ohľadu na špecifickú aplikáciu sa pri manipulácii s dielmi vždy uplatňujú určité základné princípy:

Bezpečnosť procesu , spoľahlivosť a dostupnosť systému .

Triedenie a oddeľovanie

Správne triedenie a oddeľovanie hromadne dodávaných obrobkov v chaotickom procese je kľúčovou aplikáciou v oblasti manipulácie s dielmi. Zvyčajne ide o obrobky s hmotnosťou nižšou ako 100 gramov, akými sú plastové vstrekované diely, malé kovové vložky a malé vysústružené a vyfrézované diely.

Obsah bude čoskoro k dispozícii Automatizované triedenie a oddeľovanie plastových ozubených koliesok

Spoločnosť SCHUNK ponúka širokú škálu manipulačných komponentov na triedenie a oddeľovanie. Ďalšou výhodou je nová súprava 2D Grasping Kit, ktorá využíva kameru a špeciálne vyvinutý softvér s umelou inteligenciou na rozpoznávanie komponentov a určovanie ideálnych bodov uchopenia.
V príklade aplikácie sú plastové ozubené kolieska oddeľované pomocou natriasača, následne sú rozpoznávané pomocou súpravy 2D Grasping Kit a napokon sú spoľahlivo uchopované mechatronickým uchopovačom EGK a odkladané podľa typu a miesta.

Pick & Place

Pri metóde Pick & Place sú obrobky presne uchopované a umiestňované cieleným spôsobom. To zvyšuje rýchlosť výroby a zaisťuje bezchybnú manipuláciu s dielmi rôznych veľkostí a tvarov. Spoločnosť SCHUNK ponúka na tento účel rozsiahle portfólio produktov.

Príklady z oblasti elektromobility

Na aplikačnom príklade možno vidieť rôzne výrobné kroky - od jednotlivého batériového článku až po hotovú súpravu batérií.
V tomto prípade sa o manipuláciu s batériovými článkami stará magnetický uchopovač RCG. O krátke doby cyklov a vysoké presnosti polohovania sa stará dynamická lineárna priama os SLD.

Prizmatické batériové články sa pomocou osového portálu odoberú z dopravníkového pásu a potom sa umiestnia do batériového modulu. Tým dôjde k vytvoreniu batériového modulu z niekoľkých batériových článkov. Manipuláciu vykonáva pneumatický univerzálny uchopovač PGL-plus-P s prídavnou rotačnou osou cez rotačný modul ERT.

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie.

V aplikačnom centre SCHUNK CoLab spoločne s vami otestujeme vašu plánovanú aplikáciu.

Podporíme vás štúdiami uskutočniteľnosti s vašimi obrobkami, analýzami procesov a predvedením vášho procesu. To vám umožňuje minimalizovať riziko a ušetriť čas pri uvádzaní do prevádzky.

Spojte sa teraz s vaším miestnym odborným poradcom, aby ste mohli spoločne zrealizovať vašu aplikáciu.