arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Príslušenstvo

Originál pre vašu uchopovaciu techniku.

Originálne príslušenstvo od spoločnosti SCHUNK zvyšuje všestrannosť a oblasť použitia našich štandardných modulov pre vašu aplikáciu. Originálne príslušenstvo od spoločnosti SCHUNK zaručuje optimálnu funkčnosť, spoľahlivosť a presné umiestňovanie. Užite si najvyššiu kvalitu a maximálnu trvanlivosť.
Všetky filtre
2 087 výsledky/-ov
PPD

PPD

Pneumatická polohovacia jednotka pre flexibilné ovládanie pneumatických štandardných uchopovačov cez IO-Link.
Zobraziť sériu
FGR

FGR

Na mieru prispôsobené prsty uchopovača - konfigurovateľné vo veľmi krátkom čase pomocou webového nástroja bez licencie a v prehliadači.
Zobraziť sériu
Odkladacia stanica BSWS-SR

Odkladacia stanica BSWS-SR

Zobraziť sériu
BSWS-M-PGZN-plus

BSWS-M-PGZN-plus

Systém pre rýchlu výmenu čeľustí BSWS-M, pri ktorom nie je nutné používať náradie, umožňuje rýchlu a manuálnu výmenu vrchných čeľustí na uchopovači. Pre každú čeľusť uchopovača sú potrebné dva adaptérové čapy (= jedna sada BSWS-A) a základňa (BSWS-BM). V prípade reverznej montáže bez výškovej nadstavby sú pre každú uchopovaciu čeľusť potrebné dva adaptérové čapy (= jedna sada BSWS-AR) a jedna montážna sada (BSWS-URM). Ďalším priaznivým efektom je to, že v prípade BSWS-URM už v obryse prstov nie sú prítomné žiadne rušivé upevňovacie otvory.
Zobraziť sériu
BSWS-PGZN-plus

BSWS-PGZN-plus

Systém pre rýchlu výmenu čeľustí BSWS umožňuje rýchlu a manuálnu výmenu vrchných čeľustí na uchopovači. Pre každú čeľusť uchopovača sú potrebné adaptérový čap (BSWS-A) a základňa (BSWS-B).
V prípade reverznej montáže bez výškovej nadstavby sú pre každú uchopovaciu čeľusť potrebné jeden adaptérový čap (BSWS-AR) a jedna montážna sada (BSWS-UR). Ďalším priaznivým efektom je to, že v prípade BSWS-UR už v obryse prstov nie sú prítomné žiadne rušivé upevňovacie otvory.
Zobraziť sériu
BSWS-R-PGZN-plus

BSWS-R-PGZN-plus

Automatický systém pre rýchlu výmenu čeľustí BSWS-R umožňuje rýchlu a automatickú výmenu vrchných čeľustí na uchopovači. Táto výmena zvyšuje flexibilitu uchopovača pri súčasnej dostupnosti zariadenia bez obsluhy. BSWS-R umožňuje v porovnaní s výmenou celého uchopovača nákladovo efektívnu automatickú výmenu prstov uchopovačov špecifických pre obrobok.
Zobraziť sériu
ABR-SBR-RB

ABR-SBR-RB

Zákazník musí prepracovať polotovary vyrobené z hliníka alebo ocele
Ďalším efektom je to, že v prípade polotovarov čeľustí so systémom pre rýchlu výmenu čeľustí už na ich obryse prsta nie sú prítomné žiadne rušivé upevňovacie otvory.
Zobraziť sériu
BSWS-ABR

BSWS-ABR

Medzery prstov so systémom rýchlej výmeny čeľuste umožňujú rýchlu a manuálnu výmenu prstov uchopovača. Mechanické rozhranie k uchopovaču je už integrované. Do medzery prsta sa musí obrobiť iba špecifická geometria obrobku.
Ďalším efektom je to, že v prípade polotovarov čeľustí so systémom pre rýchlu výmenu čeľustí už na ich obryse prsta nie sú prítomné žiadne rušivé upevňovacie otvory.
Zobraziť sériu
Vrchná čeľusť AUB Co-act EGP-C

Vrchná čeľusť AUB Co-act EGP-C

Zobraziť sériu
MFA-ORG

MFA-ORG

Štandardné prsty pre vonkajšiu zostavu krúžkov so špecifikovanou pevnosťou kordu. Potrebných je šesť prstov. Tri tvarované prsty a tri tyčové prsty sú potrebné pre vnútornú montáž. Ich geometria je založená na rozmeroch krúžka, ktorý má byť namontovaný. Konštrukčné princípy nájdete v návode na obsluhu ORG. Spoločnosť SCHUNK ponúka na požiadanie konštrukčný návrh a výrobné služby.
Zobraziť sériu
HKI

HKI

Adhézne podložky z mäkkého plastu pre povrchové uchopovanie obrobkov pri súčasnom povrchom zvýšení trecích síl
Zobraziť sériu
HM

HM

Používa sa na zvýšenie trenia na kontaktnej ploche medzi prstom uchopovača a obrobkom.
Zobraziť sériu
QUENTES

QUENTES

Na jemné upínanie citlivých obrobkov a zvýšenie adhézneho trenia
Zobraziť sériu
UZB

UZB

Univerzálna medzi-čeľusť umožňuje rýchle a spoľahlivé pripájanie a posúvanie horných čeľustí na uchopovači bez náradia.
Zobraziť sériu
ZBA

ZBA

Voliteľne sa môžu použiť medzi-čeľuste, umožňujúce priame pripojenie a zarovnanie horných čeľustí a rôzneho štandardného príslušenstva v smere osi Z.
Zobraziť sériu
Upevňovacia sada

Upevňovacia sada

Montážna súprava SCHUNK rozširuje funkčnosť štandardných výrobkov. Pre snímače tiež poskytujú ďalšie možnosti monitorovania.
Zobraziť sériu
CLI

CLI

Svorka umožňuje ľahké upevnenie dvoch konektorov priameho snímača.
Zobraziť sériu
Centrovací prvok

Centrovací prvok

Strediace objímky sa používajú na vystreďovanie medzi dvoma prvkami. Pri používaní uchopovačov SCHUNK sa to často stáva medzi montážnymi doskami a uchopovačom a medzi uchopovačom a prstami uchopovača.
Zobraziť sériu
Adaptérová platňa

Adaptérová platňa

Štandardizované nadstavcové platne s rozhraniami pre výrobky SCHUNK umožňujú množstvo modulárnych automatizovaných riešení bez potreby obrobenia.
Zobraziť sériu
Adaptačné súpravy pre roboty EGU EGK

Adaptačné súpravy pre roboty EGU EGK

Štandardizované adaptérové platne pre mechatronické uchopovače EGU a EGK. K dispozícii pre všetky bežné príruby ISO a špecifické modely robotov. K dispozícii sú adaptačné súpravy pre jednoduché uchopovače a dvojité uchopovače.
Zobraziť sériu
Prítlačný prvok

Prítlačný prvok

Pre pružinou podporené umiestnenie obrobku voči dorazu po otvorení uchopovača. Špeciálne vyvinuté pre nakladače.
Zobraziť sériu
SAD

SAD

Voliteľnú výbavu "Prachotesné" možno dodatočne upevniť na uchopovač pomocou sady pre dodatočné vybavenie SAD PGN-plus-P.
Zobraziť sériu
HUE

HUE

Ochranný kryt HUE plne chráni uchopovač voči externým vplyvom. Kryt je vhodný pre aplikácie s triedou ochrany až do IP65, pokiaľ je prítomné prídavné tesnenie dolnej časti krytu. Pre podrobné informácie si pozrite sériu HUE.
Pripojovacie rozmery sa posúvajú o výšku medzičeľuste.
Zobraziť sériu
SDV-P

SDV-P

Ak dôjde k zlyhaniu tlaku, modul sa nebude dať odvzdušniť pomocou ventila na udržiavanie tlaku. Preto sa môže pomocou iných pohonných mechanizmov dočasne vyvinúť sila alebo udržať poloha. Toto je vhodné najmä pre uchopovače, ktoré nemožno vybaviť udržiavaním sily mechanického uchopovania.
Zobraziť sériu
ABV-MV

ABV-MV

Prídavný ventil SCHUNK pozostáva z dvoch 3/2-cestných mikroventilov (resp. štyroch 3/2-cestných mikroventilov v prípade variantov s rozvádzačom V8 na použitie vo funkcii dvojitej uchopovacej jednotky), ktoré sú priamo zaskrutkované do príslušného aktuátora, a z voliteľnej elektrickej rozvádzačovej skrinky.
Zobraziť sériu
EGM-JB

EGM-JB

Rozvodná skriňa SCHUNK EGM-JB umožňuje rýchle a jednoducho pripojiť viac magnetov k ovládaču pomocou centralizovaného zväzku.
Zobraziť sériu
ECM

ECM

Elektrické regulátory sa používajú na ovládanie/reguláciu mechatronických modulov a systémov bez integrovanej elektroniky. Spoločnosť SCHUNK ich ponúka pre uchopovače EGN a EZN.
Zobraziť sériu
ECG

ECG

Magnetický ovládač SCHUNK sa používa na ovládanie magnetických uchopovačov SCHUNK EGM.
Zobraziť sériu
SOE

SOE

Podstavec pre upevnenie stĺpikov
Zobraziť sériu
SOD

SOD

Podstavec pre upevnenie stĺpikov
Zobraziť sériu
ADV

ADV

Montážna platňa na zvislé pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
AEV

AEV

Montážna platňa na zvislé pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
AMDH

AMDH

Montážna platňa na vodorovné pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
AMDV

AMDV

Montážna platňa na zvislé pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
AMEH

AMEH

Montážna platňa na vodorovné pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
AMEV

AMEV

Montážna platňa na zvislé pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
APDA

APDA

Montážna platňa na axiálne pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
APDH

APDH

Konštrukčná platňa pre horizontálne umiestnenie rôznych štandardných modulov SCHUNK na stĺpikový konštrukčný systém.
Zobraziť sériu
APDV

APDV

Konštrukčná platňa pre vertikálne umiestnenie rôznych štandardných modulov SCHUNK na stĺpikový konštrukčný systém
Zobraziť sériu
APEA

APEA

Montážna platňa na axiálne pripojenie rôznych modulov alebo upravených zostáv k systému zostavy stĺpika.
Zobraziť sériu
APEH

APEH

Konštrukčná platňa pre horizontálne umiestnenie rôznych štandardných modulov SCHUNK na stĺpikový konštrukčný systém.
Zobraziť sériu
APEV

APEV

Konštrukčná platňa pre vertikálne umiestnenie rôznych štandardných modulov SCHUNK na stĺpikový konštrukčný systém
Zobraziť sériu
STG

STG

Nastavovací krúžok pre presné nastavenie polohy nadstavbových prvkov
Zobraziť sériu
STR

STR

Nastavovací krúžok pre presné nastavenie polohy nadstavbových prvkov
Zobraziť sériu
KVB

KVB

Krížový konektor na realizáciu pravouhlých nadstavbových variantov
Zobraziť sériu
MPL

MPL

Montážna platňa na rozšírenie a zosilnenie systému zostavy stĺpika
Zobraziť sériu
SLH

SLH

Stĺpiky, tvrdo pochrómované, brúsené
Zobraziť sériu
VEH

VEH

Nastavovacia jednotka pre jednoduché jemné nastavenie hotovej manipulačnej zostavy.
Zobraziť sériu
MFC

MFC

Svorka na usporiadané vedenie médií pozdĺž stĺpikov
Zobraziť sériu
MFK/MFV/MFS

MFK/MFV/MFS

Smerovanie prívodu médií cez prívodné potrubia v dutých stĺpikoch.
Zobraziť sériu
SPL/MFB/MFS

SPL/MFB/MFS

Smerovanie médií s priamou montážou na štandardné moduly SCHUNK.
Zobraziť sériu
Pripájacie káble špecifické pre príslušný robot EGU EGK

Pripájacie káble špecifické pre príslušný robot EGU EGK

Pripájacie káble a súpravy pripájacích káblov pre elektrické pripojenie k špecifickým modelom robotov a riadeniam. V závislosti od výrobcu je možné priame pripojenie k prírube nástroja, alebo je potrebná externá kabeláž. V kombinácii s mechanickými adaptérmi a softvérovými modulmi tak možno uvedenie robota do prevádzky zrealizovať pomocou len niekoľkých krokov.
Zobraziť sériu
KA

KA

Pripájací kábel SCHUNK KA sa vynikajúco hodí na napájanie súčastí SCHUNK a na vedenie signálov.
Zobraziť sériu
APS-K

APS-K

Pripájacie káble SCHUNK APS-K sú ideálne na pripojenie snímača SCHUNK APS-M1S k elektronike APS-M1E.
Zobraziť sériu
Kábel pre vstup/výstup

Kábel pre vstup/výstup

Vstupné a výstupné káble SCHUNK spoľahlivo prenášajú signály digitálneho ovládania alebo snímača zo stacionárnej časti modulu PPU-E do pohyblivého konzolového ramena.
Zobraziť sériu
KBU-KST

KBU-KST

KST (káblový konektor) a KBU (káblová priechodka) sa používajú na zostavovanie vedení pre snímače a pohonné mechanizmy.
Zobraziť sériu
KV

KV

Predlžovacie káble SCHUNK KA sa vynikajúco hodia na napájanie súčastí SCHUNK a na vedenie signálov.
Zobraziť sériu
Ethernetový kábel

Ethernetový kábel

Ethernetové káble SCHUNK spoľahlivo prenášajú signály zbernice z riadiacej jednotky vyššej úrovne do mechatronických komponentov SCHUNK.
Zobraziť sériu
Hybridný kábel

Hybridný kábel

Hybridné káble SCHUNK zabezpečujú napájanie a prenos signálov CAN do mechatronických súčastí SCHUNK pomocou jedného kábla.
Zobraziť sériu
Kábel PROFIBUS

Kábel PROFIBUS

Káble SCHUNK PROFIBUS spoľahlivo prenášajú riadiace signály z riadiacej jednotky vyššej úrovne do mechatronických súčastí SCHUNK.
Zobraziť sériu
Programovací kábel

Programovací kábel

Programovacie káble SCHUNK zabezpečujú jednoduché uvádzanie mechatronických súčastí SCHUNK do prevádzky cez rozhranie Ethernet TCP/IP.
Zobraziť sériu
DSA

DSA

Súprava tesnení obsahuje tesnenia, ktoré sú potrebné na udržanie súčasti SCHUNK.
Zobraziť sériu
ETP DPG-plus

ETP DPG-plus

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač DPG-plus sú k dispozícii tri rôzne súpravy náhradných dielov: tesniaca súprava, bočný kryt a pružina.
Zobraziť sériu
ETP DPZ-plus

ETP DPZ-plus

Súprava náhradných dielov obsahuje všetky tesnenia potrebné na údržbu a dostatočné mazanie uchopovača DPZ-plus.
Zobraziť sériu
ETP DWG

ETP DWG

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač DWG sú k dispozícii tri rôzne súpravy náhradných dielov: tesniaca súprava, piestová tyč, prst a pružina.
Zobraziť sériu
ETP EGS

ETP EGS

Súpravy náhradných dielov obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre produkt EGS sú k dispozícii rôzne súpravy náhradných dielov: konzola snímača a otočný doraz.
Zobraziť sériu
ETP GSM-P

ETP GSM-P

Balík náhradných dielov obsahuje všetky náhradné diely potrebné pre výmenu uchopovacieho modulu a vhodný mazací tuk.
Zobraziť sériu
ETP GWB

ETP GWB

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre GWB sú k dispozícii štyri rôzne súpravy náhradných dielov: tesniaca súprava, piestová tyč, prst a pružina.
Zobraziť sériu
ETP JGP-P

ETP JGP-P

Súpravy náhradných dielov obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Sada tesnení je k dispozícii ako balenie náhradných dielov pre uchopovač JGP-P.
Zobraziť sériu
ETP MPG-plus

ETP MPG-plus

Súpravy náhradných dielov obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchoovač MPG-plus je k dispozícii súprava náhradných dielov „ochranný kryt“.
Zobraziť sériu
ETP PFH

ETP PFH

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač PFH sú k dispozícii dva rôzne balíky s náhradnými dielmi: kryt a tesniaca súprava.
Zobraziť sériu
ETP PFH-mini

ETP PFH-mini

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač PFH-mini sú k dispozícii tri rôzne súpravy náhradných dielov: kryt, vodiaci pásik a tesniaca súprava.
Zobraziť sériu
ETP PGL-plus-P

ETP PGL-plus-P

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač PGL-plus-P sú k dispozícii balíky s náhradnými dielmi pre tesniacu súpravu a snímač IOL.
Zobraziť sériu
ETP PGN

ETP PGN

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač PGN sú k dispozícii tri rôzne súpravy náhradných dielov: pružina, prepínacie zdvíhadlo a tesniaca súprava.
Zobraziť sériu
ETP PGN-plus-E

ETP PGN-plus-E

Súpravy náhradných dielov obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre produkt PGN-plus-E je k dispozícii súprava náhradných dielov protiprachového krytu.
Zobraziť sériu
ETP PGN-plus-P

ETP PGN-plus-P

Súpravy náhradných dielov obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Sada tesnení je k dispozícii ako balenie náhradných dielov pre uchopovač PGN-plus-P.
Zobraziť sériu
ETP PSH

ETP PSH

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač PSH sú k dispozícii dve rôzne súpravy náhradných dielov: piestová tyč a tesniaca súprava.
Zobraziť sériu
ETP PWG

ETP PWG

Balíky s náhradnými dielmi obsahujú všetky potrebné diely na opravu a údržbu. Pre uchopovač PWG je k dispozícii päť rôznych súprav náhradných dielov: pružina, čeľuste, prst, piestová tyč a tesniaca súprava.
Zobraziť sériu