arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Ako skúsený výrobca upínacej, uchopovacej a automatizačnej techniky vieme, že požiadavky v odvetví prírodných vied nemožno porovnávať so žiadnym iným odvetvím. Vysoko citlivé uchopovanie bez zanechávania zvyškov, odolnosť voči korózii a vhodnosť pre čisté priestory sú len tri z mnohých štandardov, ktoré sú z dobrých dôvodov požadované. Spoločnosť SCHUNK sa zameriava na nasledujúce segmenty: zdravotnícka technika, automatizácia laboratórií a farmaceutický priemysel. Okrem flexibility a presnosti je vo všetkých týchto troch oblastiach vyžadovaná absolútna procesná bezpečnosť. Spoľahlivosť, ktorá je na to potrebná, je vrátane aplikačného know-how súčasťou portfólia produktov a služieb spoločnosti SCHUNK.

Pre dohodnutie si termínu nezáväznej konzultácie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy lifescience@de.schunk.com alebo telefónneho čísla +49-7133-103-3490

Odvetvové segmenty

Zdravotnícka technika – Procesne bezpečná výroba v oblasti zdravotníckej techniky

V segmente zdravotníckej techniky dopĺňame stroje a zariadenia s komponentmi a riešeniami potrebnými na výrobu a montáž zdravotníckych prístrojov a spotrebného materiálu o vysoko efektívnu upínaciu, uchopovaciu a automatizačnú techniku. Spoločnosť SCHUNK spoľahlivo spĺňa prísne požiadavky na mazivá, robustnosť a dlhú životnosť v oblasti zdravotníckej techniky.

 • Robustnosť
  Spoločnosť SCHUNK presviedča najvyššou kvalitou a dlhou životnosťou produktov
 • Procesná spoľahlivosť
  Naše produkty sú zárukou bezchybných výrobných procesov
 • Pokroková senzorika
  Monitorovanie pomocou snímačov slúži na snímanie polohy horných čeľustí a na kontrolu prítomnosti obrobku

Automatizácia laboratórií - Efektívne a spoľahlivé laboratórne procesy

Systematicky sa opakujúce procesy sú jadrom mnohých laboratórií. V oblasti laboratórnej automatizácie ponúka spoločnosť SCHUNK vhodné komponenty pre automatizáciu. Každodenné fungovanie v laboratórnom prostredí zahŕňa uchopovanie a presúvanie reagencií a nosičov vzoriek pre meracie a analyzačné zariadenia. Na tieto účely ponúkame kompaktné a jednoducho kombinovateľné systémy z oblasti uchopovacej a automatizačnej techniky.

 • Flexibilita
  Rozsiahle aplikačné know-how umožňuje prispôsobenie produktov rôznym požiadavkám
 • Citlivé uchopovanie
  Inteligentné uchopovače a metódy pre spoľahlivé zachovanie uchopovacej sily zaručujú maximálnu procesnú bezpečnosť
 • Mazivé vhodné pre používanie v laboratórnom prostredí
  V laboratórnom a farmaceutickom prostredí používame mazivá s certifikáciou H1

Farmaceutický priemysel – Výrazne zvýšenie výkonu vhodné pre čisté priestory

Pri výrobe farmaceutických výrobkov, akými sú tabletky, prášky, krémy a tekutiny, sú najvyššou prioritou vždy čistota a kvalita. Na splnenie týchto cieľov sú ideálne vhodné spoľahlivé a výkonné automatizačné jednotky od spoločnosti SCHUNK. Zabezpečujú transparentné, bezchybné a štruktúrované procesy, maximálnu efektivitu, procesnú bezpečnosť a hospodárnosť.

 • Hygienický dizajn
  Materiál a tvar riešení od spoločnosti SCHUNK spĺňajú požiadavky na hygienickú výrobu. Špeciálne povrchy produktov sú odolné voči agresívnym čistiacim prostriedkom, medzi ktoré patrí napríklad VHP
 • Certifikácia pre čisté priestory
  Produkty SCHUNK sú certifikované podľa normy ISO 14644 pre používanie v čistých priestoroch a výrobca sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné smernice GMP
 • Bezpečnosť pri kontakte s farmaceutickými produktmi
  Používame mazivá vyhovujúce norme H1 a materiály uvedené na zozname FDA

Prípady použitia

Automatizovaná manipulácia a príprava liekov

Uchopovače SCHUNK spoľahlivo manipulujú s rôznymi nádobami, ako sú injekčné striekačky, sklenené injekčné liekovky alebo i.v. vrecká počas rôznych krokov procesu. V závislosti od požiadaviek a úlohy si robot flexibilne vymieňa vhodný nástroj.

Mikro obrábanie v medicínskej technike

Pre presné obrábanie ťažko prístupných oblastí možno polygonálne upínače TRIBOS skombinovať s predĺžením TRIBOS SVL Mini. Presnosť mikroobrábania tým nie je nijako ovplyvnená. Systém TRIBOS umožňuje presné trieskové obrábanie pri vysokých rýchlostiach. Výmena nástrojov je rýchla a procesne bezpečná.

Bezpečná manipulácia a držanie skúmaviek na odber krvi

Pri automatizovanom odbere vzoriek elektrický uchopovač malých dielov SCHUNK EGP uchopí skúmavku na odber krvi a vycentruje ju. Pri otváraní skrutkovacieho uzáveru uchopovač spoľahlivo a bezpečne drží citlivú plastovú skúmavku.

Presné meranie sily pri návrate do pôvodného stavu

Snímače SCHUNK FT sa používajú v nožných pedáloch rehabilitačného robota. V závislosti od sily pacienta sú možné krátkodobé preťaženia, pretože snímač je vyhotovený robustne. Snímače sa vyznačujú malým rozlíšením merania 0,1 N v kombinácii s nepresnosťou merania dosahujúcou len 2 %.

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie.

V aplikačnom centre CoLab spoločnosti SCHUNK môžeme spoločne otestovať vašu aplikáciu pre oblasť prírodných vied. Podporíme vás štúdiami realizovateľnosti, analýzami procesov a predvedením vášho procesu. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko a ušetriť čas pri uvádzaní do prevádzky. Spojte sa teraz so svojím poradcom spoločnosti SCHUNK, aby sme mohli prediskutovať a vyvinúť vašu aplikáciu.

Produkty SCHUNK pre prírodné vedy

CoLab

Špičkové komponenty od spoločnosti SCHUNK.

Produkty spoločnosti SCHUNK spĺňajú prísne požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výroby. Okrem toho sú konkrétne portfóliá prírodných vied ideálne vhodné pre produkty pre akúkoľvek aplikáciu v oblasti prírodných vied.

Príďte a zažite prírodné vedy

Počas nasledujúcich troch mesiacov sa uskutoční dočasná výstava v našom robotickom aplikačnom centre CoLab,
kde budú predstavené vzrušujúce trendy a inovatívne aplikácie z oblasti prírodných
vied. Výstavný priestor vám ponúka možnosť zažiť rôzne
aplikácie a otestovať ich pre potrebu vašich vlastných operácií.