arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

pre SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik, výrobný závod Lauffen
Certifikát podľa ISO 9001:2015, nemčina
Certifikát podľa ISO 9001:2015, angličtina

pre SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik, výrobný závod Brackenheim-Hausen
Certifikát podľa ISO 9001:2015, nemčina
Certifikát podľa ISO 9001:2015, angličtina

pre spoločnosť H.-D. SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG
Certifikát podľa ISO 9001:2015, nemčina
Certifikát podľa ISO 9001:2015, angličtina

pre spoločnosť SCHUNK Electronic Solutions GmbH
Certifikát podľa ISO 9001:2015, nemčina
Certifikát podľa ISO 9001:2015, angličtina

pre spoločnosť SCHUNK Intec Inc., USA
Certifikát podľa ISO 9001:2015, angličtina

Systém energetického manažmentu podľa DIN EN ISO 50001:2018

pre SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik
Certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2018, nemčina
Certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2018, angličtina

pre spoločnosť H.-D. Schunk GmbH & C. Spanntechnik KG
Certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2018, nemčina
Certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2018, angličtina

pre spoločnosť SCHUNK Electronic Solutions GmbH
Certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2018, nemčina
Certifikát podľa DIN EN ISO 50001:2018, angličtina

Systém environmentálneho manažérstva podľa DIN EN ISO 14001:2015

pre SCHUNK SE & Co. KG Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik
Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, nemčina
Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, angličtina

pre Eberhardt GmbH & Co. KG

Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, nemčina

Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, angličtina

pre spoločnosť Heinz-Dieter SCHUNK GmbH & Co. Spanntechnik KG
Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, nemčina
Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, angličtina

pre spoločnosť SCHUNK Electronic Solutions GmbH
Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, nemčina
Certifikát podľa DIN EN ISO 14001:2015, angličtina

Certifikácia DQS
Certifikácia IQNet
Certifikácia AEO

Schválený hospodársky ­ subjekt (AEO)
Spoločnosť SCHUNK GmbH & Co. KG má číslo certifikátu: DE AEOC 109275

Spoločnosť H.-D. Schunk GmbH & Co. Spanntechnik KG má číslo certifikátu: DE AEOC 109873