arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Kompenzačné jednotky

Inteligentná kompenzácia.
Spájanie, montáž, vkladanie, nakladanie a vykladanie obrobkov sú každodenné výzvy v oblasti automatizácie. Kompenzačné jednotky SCHUNK s rotačnou a uhlovou kompenzáciou zaručujú potrebnú flexibilitu medzi robotom a nástrojmi pre zabránenie poškodenia nástrojov alebo obrobkov.
Toto zabraňuje poruchám systému spôsobeným nepresnými toleranciami a zvyšuje procesnú spoľahlivosť.

8 Konštrukčné rady nájdené

Nastavené filtre
Ďalšie vlastnostiMenej vlastností