arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Vaše benefity

Opravy a pravidelná údržba vykonávaná našimi kvalifikovanými servisnými technikmi, čo zaručuje trvalo udržateľnú disponibilitu vášho produktu SCHUNK. Neplánované prestoje možno preto znížiť na minimum.

Dohodnite si teraz servisný termín, alebo využite našu službu spätného zasielania pre spracovanie v závode spoločnosti SCHUNK.

Naše služby

  • Opravy v mieste prevádzok našich zákazníkov alebo vo výrobnom závode SCHUNK
  • Prehliadky vrátane kontrol správneho fungovania
  • Skoré zistenie porúch a poškodenia
  • Vykonávanie prác podľa podrobného plánu údržby/kontrolného zoznamu
  • Odporúčania pre požadované oprav
  • Okamžité opravy