arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Vaše benefity

Budete profitovať z našich profesionálnych montážnych a inštalačných služieb hneď po inštalácii vášho produktu SCHUNK. Nábeh výroby je rýchly a plynulý.

Naše služby

  • Inštalácia a uvádzanie do prevádzky
  • Kontrola správneho fungovania
  • Kontrola položiek špecifických pre zákazníka
  • Školenie operátorov
  • Dokumentácia špecifická pre zákazníka
  • Rýchle vytváranie prototypov