arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Vaše benefity

Budete profitovať z našich profesionálnych montážnych a inštalačných služieb hneď po inštalácii vášho produktu SCHUNK. Nábeh výroby je rýchly a plynulý.

Naše služby

  • Inštalácia a uvádzanie do prevádzky
  • Kontrola správneho fungovania
  • Kontrola položiek špecifických pre zákazníka
  • Školenie operátorov
  • Dokumentácia špecifická pre zákazníka
  • Rýchle vytváranie prototypov