arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Obrázok aplikácie – EGU

Nakladanie do obrábacích strojov, resp. vykladanie z nich

Odborné znalosti pre vaše nakladanie do strojov
SCHUNK – váš partner s aplikačným know-how

Zvyšujúca sa variantnosť, zmenšujúce sa veľkosti výrobných dávok, kolísajúci dopyt, ako aj zvyšujúci sa globálny konkurenčný tlak sú popri témach, akými sú nedostatok odborných zručností v dôsledku demografických zmien, ale aj neustála optimalizácia procesov pomocou súčasných technológií len niekoľkými dôvodmi, prečo musia podnikatelia čoraz viac premýšľať o automatizovanom nakladaní do obrábacích strojov a vykladaní z nich. ​Spoločnosť SCHUNK je tým správnym partnerom pre zvýšenie produktivity vášho obrábacieho stroja. Vďaka nášmu širokému portfóliu produktov a súčasnému chápaniu procesov umožňujeme rôzne spôsoby automatizácie vášho obrábacieho stroja.​

Optimalizujte vašu výrobu v spolupráci so spoločnosťou SCHUNK a dosiahnite maximálnu efektivitu.

Štíhla automatizácia

Štíhla automatizácia popisuje flexibilný a cenovo dostupný spôsob automatizovaného nakladania do strojov inteligentným využívaním už dostupných funkcií obrábacieho stroja. Zásobník na surové a hotové diely sa nachádza v oblasti pojazdu stroja. Pomocou uchopovača s rozhraním vretena tak manipulácia s obrobkom prebieha v pracovnom priestore stroja. Upínacia stanica uľahčuje manuálnu výmenu surových a hotových dielov, ako aj upínacích zariadení.

Obrázok aplikácie – štíhla automatizácia

Výhody štíhlej automatizácie:

 • Nízke obstarávacie náklady.
 • Na prevádzku nie sú potrebné žiadne ďalšie znalosti.
 • Pred strojom nie je potrebný žiadny ďalší priestor.
 • Jednoduché umožnenie duálnej práce.

Automatizácia práce s obrobkami

Pri automatizácii práce s obrobkami sa surové diely vyberú z externej skladovacej jednotky a pomocou manipulačného zariadenia sa vložia do upínacieho zariadenia obrábacieho stroja. Po obrábaní možno hotový diel a polotovar vybrať z upínacieho zariadenia a odložiť ho do skladovacej jednotky.

Obrázok aplikácie – automatizácia práce s obrobkami

Výhody automatizácie práce s obrobkami:

 • Možnosť dosiahnuť dlhé bezobslužné prevádzkové doby stroja.
 • Krátke doby nakladania a vykladania vďaka automatizácii, ktorá je dokonale prispôsobená obrobku a procesu.
 • Optimálne riešenie pre prepojené procesné kroky.
 • Možnosť používania aj v nepriaznivých podmienkach prostredia.

Automatizácia práce s paletami

Pri automatizácii práce s paletami sa obrobky mimo stroja umiestnia do upínacieho zariadenia nachádzajúceho sa na palete a celá paleta (vrátane upínacieho zariadenia a upnutého obrobku) sa potom naloží do upínacej stanice v obrábacom stroji. Po obrábaní sa kompletná paleta s obrobkom vyberie zo stroja. Umiestňovanie obrobkov do upínacieho zariadenia a ich vyberanie prebieha mimo stroja, pričom tento proces možno vykonávať manuálne alebo automaticky.

Obrázok aplikácie – automatizácia práce s paletami

Výhody automatizácie práce s paletami:

 • Možnosť implementácie rôznych koncepcií upínania, čo je vhodné aj pre malé série.
 • Umožňuje upínanie zložitých obrobkov.
 • Vhodnosť aj pre automatizáciu ťažkých obrobkov.
 • Pre obrábacie operácie s vysokými požiadavkami na presnosť upínania.

Automatizácia práce s obrobkami a paletami

R-C2 je príkladom automatizačného riešenia, ktoré kombinuje funkcie automatizácie práce s obrobkami aj paletami. Obrobok v skladovacom zásobníku sa uchopí a súčasne upne pomocou R-C2. Silový upínací blok s upnutým obrobkom sa potom naloží do systému stroja na rýchlu výmenu paliet ako paleta. Po obrábaní sa R-C2 s upnutým obrobkom odstráni zo stroja. Obrobok je teraz možné znovu prestaviť, upnúť a naložiť pre obrábanie druhej strany. Po výrobe sa R-C2 s obrobkom znovu vyberie a finálne opracovaný obrobok sa umiestni.

Obrázok aplikácie – nakladanie do strojov

Výhody automatizácie práce s obrobkami a paletami:

 • Vysoká úroveň flexibility.
 • Menej prestavovacích prác.
 • Obrábanie zo 6 strán bez manuálneho zásahu pri zachovaní vysokej presnosti.

Automatizácia práce s obrobkami pomocou R-C2

Flexibilný výrobný systém

Flexibilné výrobné systémy sú viacstrojové systémy na obrábanie obrobkov. Jednotlivé obrábacie stroje sú navzájom spojené prostredníctvom prepojeného dopravného a skladovacieho systému, čo umožňuje automatizovaný tok materiálu. Okrem obrábacích strojov sú prítomné príslušné prenosové stanice, v ktorých sa pripravujú surové diely, nakladajú a vykladajú upínacie zariadenia a odkladajú hotové diely.

Obrázok produktu - Flexibilný výrobný systém

Výhody FVS:

 • Dokonalé využitie stroja a predĺžená prevádzková doba vretena.
 • Vysoký počet dostupných paletových miest.
 • Dokonalá organizácia a logistika výroby vďaka skladovaniu surových dielov, upínacích zariadení a nástrojov​.
 • Vysoká flexibilita pri výbere výrobného postupu.