arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Nové identifikátory na našich produktoch

Obsah bude čoskoro k dispozícii

Odteraz nájdete na mnohých našich produktoch individuálne 8-miestne sériové číslo a kód dátovej matice.
Zadaním sériového čísla do vyhľadávacieho poľa na schunk.com alebo naskenovaním kódu dátovej matice na produkte získate príslušné informácie o produkte priamo online:

  • Návody na obsluhu
  • Balíky náhradných dielov
  • Technické údaje
  • Aktualizácie softvéru
  • Konfigurátory a CAD dáta
  • Príslušenstvo

Na skenovanie mobilným telefónom môže byť potrebná samostatná aplikácia.

SCHUNK – serializácia typových štítkov
Obsah bude čoskoro k dispozícii

Videonávod serializácie