arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

V mnohých priemyselných výrobných operáciách sa náhodne usporiadané a neumiestnené diely vyberajú z prívodného pásového dopravníka, zásobníka alebo prípravného stola.
Potom sa ďalej spracúvajú, oddeľujú alebo privádzajú do stroja.

Automatizovaná manipulácia pomocou robotov, uchopovačov a vizuálnych systémov je náročná a vyžaduje si skúsenosti v oblasti spracovania obrazu, osvetlenia a procesnej techniky. Vďaka svojej súprave 2D Grasping Kit teraz spoločnosť SCHUNK ponúka kompletné riešenie, ktoré uľahčuje začiatky v oblasti automatizovanej manipulácie s objektmi.

Znie to zaujímavo?

Naši odborníci Vám radi poradia. mechatronics@de.schunk.com

Aplikačná súprava 2D Grasping Kit

Automatizované riešenie pre optimálne uchopovanie

Dokonale zladená aplikačná súprava na uchopovanie a umiestňovanie objektov bez orientácie na polohu pozostáva z kamerového systému a objektívu, uchopovacieho systému špecifického pre danú aplikáciu, vlastného priemyselného počítača spoločnosti SCHUNK (SVC), ako aj zásuvného modulu na jednoduchú integráciu do riadiaceho systému robota. Jadrom systému je softvér AI vyvinutý spoločnosťou SCHUNK, ktorý zaisťuje spoľahlivé rozpoznávanie aj za meniacich sa svetelných podmienok. Všetky komponenty v súprave sú precízne zladené a procesne bezpečné.

Inteligentný spôsob zaobchádzania

  • Jednoduché naučenie komponentov:

Možné aj bez predchádzajúcej znalosti programovania systému na spracovanie obrazu

  • Plánovanie procesu automatizovaného uchopovania

Softvér dokáže určiť uchopovacie body nezávisle

  • Intuitívne používateľské rozhranie:

Jednoduché uvedenie do prevádzky bez predchádzajúcich znalostí vďaka softvéru s navigáciou používateľa

  • Integrovaná ochrana pred kolíziami:

Automatizovaný výpočet rušivých obrysov prstov a obrobku

  • Inteligentný softvér:

Softvér sa prispôsobuje neoptimálnym svetelným podmienkam a meniacemu sa pozadiu.

  • Validácia aplikácie:

Zníženie rizika a jednoduchšie uvedenie do prevádzky vďaka validácii aplikácie v centre CoLab

Prajete si podporu spoločnosti SCHUNK pri realizácii vášho projektu?

Radi vás podporíme pri validácii vašej aplikácie.

V aplikačnom centre CoLab spoločnosti SCHUNK môžeme otestovať vašu plánovanú aplikáciu uchopovanie založené na snímaní kamerou.

Podporíme vás štúdiami uskutočniteľnosti s vašimi obrobkami, analýzami procesov a predvedením vášho procesu. Týmto spôsobom môžete minimalizovať riziko a ušetriť čas pri uvádzaní do prevádzky.

Spojte sa teraz so svojím poradcom spoločnosti SCHUNK, aby sme mohli prediskutovať a vyvinúť vašu aplikáciu.