arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
LDT

LDT

Univerzálny lineárny modul
Univerzálna lineárna os s trojitým profilom X, lineárnym motorom a valčekovým vedením

Výhody – Vaše benefity

 • Takmer žiadne diely podliehajúce opotrebeniu
  Pre dlhú životnosť a spoľahlivosť systému
 • Žiadna mechanická vôľa medzi komponentmi pohonu
  pre flexibilné reakčné správanie a vysokú presnosť polohovania
 • Nízka miera vibrácií a vysoká prídržná sila
  pre najkratšie doby polohovania a procesnú stabilitu
 • Integrovaný motor a merací systém v osi
  Minimalizuje rušivé obrysy a potrebné miesto
 • Možnosť inštalácie systému na absolútne meranie dráhy
  Menej programovania a úspora času pri uvedení do prevádzky a samotnej prevádzke
 • Vysoká dynamika pre kratšie doby cyklov
  vďaka tomu sa dosahuje vysoká produktivita
 • Možnosť mnohých rôznych variantov, napr. dlhé sane
  pre špeciálnu optimalizáciu prispôsobenú presne Vašej aplikácii
 • Voliteľne - pneumatická prídržná brzda ako zaistenie tyče
  pre procesnú bezpečnosť pri nečinnosti zariadenia
 • Voliteľne certifikované bezpečnostné kódovače v súlade s SIL2/PLd
  v prípade rozhraní HIPERFACE® a DRIVE-CliQ pre aplikácie so zvýšenými požiadavkami na bezpečnosť strojov

Možnosti a špeciálne informácie

 • Modulárny snímačový systém
  Lineárny modul (ilustračný obrázok) sa dodáva s tromi rôznymi systémami na meranie dráhy. Inkrementálny systém na meranie dráhy disponuje rozhraním 1Vss. Absolútne systémy na meranie dráhy sú voliteľne k dispozícii s rozhraniami HIPERFACE® alebo DRIVE-CLiQ.
 • Pneumatická pridržiavacia brzda
  Lineárny modul sa voliteľne dodáva s pridržiavacou brzdou. Táto prídržná brzda je ovládaná pneumaticky. Jej funkcia sa aktivuje v odvzdušnenom stave. Prídržná brzda sa tak používa na udržanie polohy lineárnej osi v stave bez napájania elektrickým prúdom.
 • Verzia s podporou osi
  Voliteľne môže byť aj osový profil vybavený podperou. Toto vedie pri vysokom zaťažení k nižšej miere prehýbania a umožňuje prídavný typ upevnenia.
 • Ďalšie sane motora
  Lineárna os môže byť vybavená viacerými aktívnymi saňami motora. Tak môžu byť vytvorené špeciálne a zákaznícky ideálne osové riešenia.
 • Certifikovaný systém kódovača
  Systémy kódovačov s rozhraniami HIPERFACE® (voliteľné) a DRIVE-CLiQ sú certifikované v súlade s SIL2/PLd. Vďaka tomu možno realizovať aj náročné aplikácie s vysokými požiadavkami v oblasti bezpečnosti strojov. Pre získanie ďalších informácií sa obráťte na nás.
 • NOVINKA: verzia s mazaním vhodným na použitie v potravinárskom priemysle (H1G)
  na vyžiadanie ako riešenie pre ľahký vstup do zdravotníckej techniky, automatizácie laboratórií, farmaceutického a potravinárskeho priemyslu. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú úplne splnené.