arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Nástroj na dimenzáciu ochrany pred kolíziami OPR

Nástroj na dimenzovanie a výber
Nástroj na dimenzáciu ochrany pred kolíziami OPR Podobne ako na obrázku
Pomocou dimenzačného nástroja SCHUNK pre ochranu pred kolíziami OPR možno jednoducho a cielene vybrať vhodný snímač kolízií a preťaženia z konštrukčného radu OPR pre každý prípad aplikácie.

Výhody – Vaše benefity

Dimenzácia vhodného snímača kolízií a preťaženia SCHUNK OPR
pre každý jednotlivý prípad použitia vďaka dlhoročným skúsenostiam a osvedčenej výpočtovej logike
Jednoduché a jednotné vedenie užívateľa s vizuálnou podporou
pri zadávaní dát všetkých relevantných parametrov na výpočet OPR
Užívateľ dostane zoznam s výsledkami vyhľadávania
s vhodnými snímačmi kolízií a preťaženia SCHUNK OPR pre pohodlný a bezpečný výber vhodnej konštrukčnej veľkosti a vhodného variantu
Špecifický stupeň využitia SCHUNK OPR v súlade s prípadom aplikácie
sa zobrazí v zozname s výsledkami vyhľadávania. Popri zozname s výsledkami vyhľadávania je uvedené aj špecifické kritérium vyťaženia príslušných komponentov
Aktuálne portfólio produktov SCHUNK
a príslušné údaje sú vždy aktuálne. To zvyšuje bezpečnosť a efektivitu pri výbere komponentov
Archivácia a otvorenie dimenzácie
pre neskoršie opätovné prezeranie vstupných parametrov a výsledkov dimenzácie