arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Technická správa februára 2022

Ako rýchlejšie dosiahnuť optimálny proces

Merajte vibrácie tam, kde sa vyskytujú, a vtedy, keď sa vyskytujú – to je to, čo iTENDO² od spoločnosti SCHUNK dokáže. Inteligentný upínač nástrojov zachytáva údaje „najbližšie k dielu“, a preto veľmi blízko k obrobku. Výsledkom je, že prináša väčšiu transparentnosť do rezania kovov a robí obrábanie presnejším, efektívnejším a menej náchylným na poruchy.
Obrázok aplikácie iTENDO² pad V balíku iTENDO² pad inteligentný upínač nástrojov dodáva svoje údaje do pripojeného PC. V aplikácii zobrazuje vibrácie počas procesu obrábania v reálnom čase. Výsledkom je väčšia transparentnosť pri obrábaní kovov.

Fréza na závity sa opotrebuje len po niekoľkých prechodoch, kvalita povrchu skla nespĺňa požiadavky, stroj má opakovane prestoje v dôsledku zlomenia nástroja. Takéto problémy v procese obrábania rieši inteligentný upínač nástrojov TENDO². Hydraulický expanzný upínač nástroja so 100 G akceleračným snímačom zaznamenáva vibrácie priamo na nástroji, čím poskytuje používateľom obzvlášť presné údaje o stabilite v reálnom čase. Tie umožňujú identifikovať problémy v toku práce a optimalizovať procesy. Používatelia potom môžu zvýšiť životnosť svojich nástrojov a zlepšiť výsledky obrábania.

TENDO² tiež podporuje zavádzanie nových procesov vo veľmi krátkom čase. To je zabezpečené dokumentovaním a porovnávaním rôznych procesov. Citlivý upínač nástrojov dokáže nájsť optimálne oblasti pre stabilné obrábanie kovov. Takto je možné nastaviť ideálny proces. Thomas Wittkowski, špecialista na digitálne produkty v spoločnosti SCHUNK vysvetľuje: „Zákazníci by uprednostnili stroj, ktorý prichádza priamo s hotovým procesom. To si však nemôžeme dovoliť. Program iTENDO² nám však umožňuje splniť potrebu väčšieho procesného know-how a uľahčuje implementáciu nových pracovných krokov.“

Obsah bude čoskoro k dispozícii Na základe intenzity vibrácií dokáže iTENDO² zistiť aj zlomenie nástroja. Ak údaje naznačujú, že k tomu došlo, inteligentná upínacia technológia odošle varovanie.

Tri varianty pre väčšiu transparentnosť

Spoločnosť SCHUNK tiež chce, aby bolo ľahké začať s inteligentnou technológiou. Na tento účel spoločnosť ponúka inteligentný upínač nástrojov v troch balíkoch produktov určených na rôzne úlohy a zložitosti. Balík iTENDO² pad obsahuje upínač nástrojov a tablet v praktickom hliníkovom puzdre. V základnej verzii odosiela hydraulický expanzný upínač nástrojov údaje priamo do pripojeného tabletu. Štandardná aplikácia umožňuje intuitívne vyhodnocovanie alarmov a trendov. Index chvenia (údaje 10 Hz) odráža intenzitu vibrácií. Používatelia môžu tieto údaje použiť na zvýšenie transparentnosti svojich procesov, porovnanie rôznych pracovných postupov a ich dlhodobú optimalizáciu. Balík navyše umožňuje prispôsobiť parametre novým procesom. Keďže rušivý obrys kompaktného a výkonného upínača nástrojov iTENDO² 1:1 je identický s rušivým obrysom štandardného upínača nástrojov SCHUNK, možno inteligentný upínač nástrojov po nastavení procesu jednoducho nahradiť štandardným produktom. Náročné preprogramovanie zariadenia nie je potrebné. Vďaka iTENDO² spoločnosť SCHUNK pozdvihla myšlienku inteligentných upínačov nástrojov na vyššiu úroveň.

Obsah bude čoskoro k dispozícii Upínač iTENDO² deteguje opotrebovanie nástroja prostredníctvom meniacich sa vibračných vzorov a informuje používateľov počas procesu. To umožňuje používateľom optimalizovať životnosť nástrojov.

Balík iTENDO² easy connect obsahuje jednoduché dátové rozhranie. Môže prenášať namerané hodnoty upínača nástrojov do iných systémov. Používateľom ponúka možnosť využitia signálov iTENDO² na monitorovanie stroja alebo procesuv. Tretí balík iTENDO² pro ide o krok ďalej a ponúka úplnú integráciu stroja. Aplikácie pre rôzne oblasti použitia by mali byť v ponuke na koncovom zariadení. Aj tu sú možné partnerské aplikácie. A na doplnenie balíka plánuje spoločnosť SCHUNK v budúcnosti ponúkať rôzne cloudové funkcie na dokumentovanie a riadenie spracovania a stavov priamo v cloude. Táto verzia je v súčasnosti stále vo vývoji. Všetky verzie sú kompatibilné smerom nahor. Po nekomplikovanej skúšobnej prevádzke s verziou pre tablet je prechod na automatizované monitorovanie procesov a prispôsobenie jednoduchý. Vďaka až 30 000 ot./min je vhodná na používanie v mnohých odvetviach a pri náročných sériových činnostiach.

Obsah bude čoskoro k dispozícii Pri zahlbovaní monitoruje iTENDO² kvalitu povrchu. Ak sú vibrácie príliš silné, pripojený tablet spustí alarm. To pomáha používateľom znížiť nepodarkovitosť.

Upínač iTENDO² monitoruje kvalitu povrchu, opotrebenie a zlomenie nástroja

Inteligentný systém ukazuje svoje silné stránky v odvetviach, v ktorých je dôležitá kvalita povrchu, ako napríklad v leteckom priemysle. Presné vŕtanie predstavuje pre operátora veľkú výzvu, najmä pri vysokovýkonných kompozitoch. Tam sa vyžaduje absolútna procesná spoľahlivosť a precíznosť – pri súčasne vynikajúcej kvalite povrchu. Pri kombinovanom vŕtacom zahlbovaní tenkostenných veľkých komponentov v leteckom priemysle hrozí riziko, že v dôsledku zvyšujúceho sa opotrebenia nástroja alebo nestabilného nastavenia vzniknú v zahĺbení stopy po chvení nástroja. V balíku iTENDO² pad monitoruje upínač nástrojov súlad s kvalitou povrchu pri zapustení priamo na obrobku. Ak vibrácie prekročia hraničnú hodnotu, pripojený tablet spustí alarm.

To umožňuje používateľovi reagovať včas, a tým výrazne minimalizovať výskyt nepodarkov v procese. Použitie inteligentného upínača nástrojov navyše šetrí nákladné merania po opracovaní. Pri presných procesných údajoch je možné spoľahlivo zdokumentovať a optimalizovať charakteristiky relevantné pre kvalitu už počas procesu obrábania. To umožňuje zvýšenie životnosti nástroja a predĺženie intervalov. Upínač iTENDO² pad taktiež detekuje opotrebovanie nástroja prostredníctvom meniacich sa vibračných vzorov počas procesu, napríklad pri používaní kefy na odihľovanie. Je to dôležité, pretože kefu je potrebné po dosiahnutí určitej úrovne opotrebenia znovu nastaviť. Ak upínač nástrojov identifikuje optimálny čas na vykonanie, tablet zobrazí varovanie. Včasnými úpravami môžu používatelia maximalizovať životnosť svojej odihľovacej kefy a optimalizovať bezpečnosť a kvalitu svojho procesu.

Inteligentný upínač nástrojov tiež detekuje aj zlomenie veľmi malých nástrojov, ktoré je ťažké monitorovať vzhľadom na ich nízke rezné sily. Tablet informuje používateľa, keď silné vibrácie naznačujú, že nástroj sa čoskoro zlomí. Včasnou výmenou nástroja sa používatelia môžu vyhnúť poškodeniu obrobku a neplánovaným prestojom stroja, ako aj vysokým finančným stratám. Wittkowski vysvetľuje: „Ak sa napríklad rozbije sklenená optika pre vesmírny teleskop v dôsledku zlomeného nástroja, náklady môžu rýchlo prekročiť pol milióna eur. Upínač iTENDO² pomáha predchádzať tomuto druhu poškodenia.“

Obsah bude čoskoro k dispozícii Kompaktný a výkonný: s vysokou rýchlosťou rotácie 30 000 ot./min je iTENDO² vhodný pre mnoho oblastí použitia.

Spoločnosť SCHUNK plánuje ďalšie rozhrania, systémy a aplikácie

Batéria iTENDO² vydrží 10 hodín. Výmena je možná prostredníctvom servisu spoločnosti SCHUNK. Odborníci na upínacie zariadenia sa postarajú aj o zostavenie modulárneho systému. Na začiatok je k dispozícii snímačový upínač nástrojov vo veľkosti HSK-A63 Ø20x90. Menšie priemery sú možné s použitím redukčných puzdier. SCHUNK postupne rozšíri sériu o ďalšie rozhrania a priemery.

Spoločnosť plánuje v budúcnosti preniesť technológiu do iných systémov upínania nástrojov a využije ju aj v oblasti stacionárneho upínania obrobkov. „Koniec koncov, monitorovanie procesov a kvality zohráva úlohu v mnohých ďalších oblastiach“, povedal Thomas Wittkowski. „Plánujeme využiť aj ďalšie prvky umelej inteligencie. Dúfame, že nám to v nadchádzajúcich rokoch pomôže získať ešte viac poznatkov o vibráciách.“