arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Uchopovacia technika novembra 2022

Inteligentný spôsob zaobchádzania

Prepojenie mechanického a logického uchopovania sa stalo jednoduchým. Pretože spoločnosť SCHUNK, špecialista na automatizáciu, vyvinula súpravu 2D Grasping Kit na manipuláciu s jednotlivými objektmi náhodne usporiadanými v jednej rovine. Jadrom tohto inteligentného systému je interne vyvinutý softvér AI, ktorý je predinštalovaný na vlastnom priemyselnom PC spoločnosti SCHUNK (SVC). Tento plne koordinovaný balík hardvéru, softvéru a služieb pochádza z jedného zdroja a môže sa používať na všetkých robotoch.
EGU – súprava 2D Grasping Kit V novej súprave 2D grasping Kit – tu v kombinácii s novým elektrickým univerzálnym uchopovačom EGU – je možné spoľahlivo a flexibilne manipulovať so surovými a hotovými dielmi rôznych veľkostí.

Odoberanie jednotlivých náhodne usporiadaných a nepolohovaných dielov z dopravného pásu, odkladacieho priestoru alebo stola je bežnou operáciou v mnohých priemyselných výrobných prevádzkach. Zvyčajne sa diely potom ďalej spracúvajú, oddeľujú alebo prenášajú do stroja – manuálne alebo automaticky. Automatizovaná manipulácia pomocou robotov, uchopovačov a vizuálnych systémov je náročná a vyžaduje si skúsenosti v oblasti spracovania obrazu, osvetlenia a procesnej techniky. Vďaka svojej súprave 2D Grasping Kit teraz spoločnosť SCHUNK ponúka kompletné riešenie, ktoré uľahčuje začiatky v oblasti automatizovanej manipulácie s objektmi. Používatelia môžu jednoducho integrovať plug-and-play systém založený na vizuálnom snímaní a okamžite implementovať automatizáciu. Z toho budú mať prospech najmä spoločnosti, ktoré sú ešte v počiatočnej fáze automatizácie svojich výrobných procesov. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti programovania alebo spracovania obrazu. Kompletná kompatibilita všetkých komponentov zdôrazňuje prínos pre používateľa – spoločnosť SCHUNK pôsobí ako jediné kontaktné miesto pre kompletné riešenie.

Jadrom je softvér s umelou inteligenciou od spoločnosti SCHUNK

V nadväznosti na aplikačné súpravy MTB pre jednoduchú čiastočnú automatizáciu nakladania a vykladania obrobkov zo strojov je súprava 2D Grasping Kit ďalším modulom, s ktorým spoločnosť SCHUNK, expert na automatizáciu, ponúka svojim zákazníkom konkrétne riešenie pre vyššiu efektivitu a produktivitu. Súprava kombinuje inteligentné rozpoznávanie objektov a flexibilné uchopovanie s intuitívnou použiteľnosťou a môže byť prispôsobená špecifickým požiadavkám zákazníka. Toto plne koordinované riešenie automatizácie uchopovania a umiestňovania neusporiadaných objektov pozostáva z kamerového systému s objektívom, uchopovacieho systému špecifického pre danú aplikáciu, vlastného priemyselného počítača spoločnosti SCHUNK (SVC), ako aj zásuvného modulu na jednoduchú integráciu do riadiaceho systému robota. Jadrom systému je softvér AI vyvinutý spoločnosťou SCHUNK, ktorý zaisťuje spoľahlivé rozpoznávanie aj za meniacich sa svetelných podmienok. Všetky komponenty v súprave sú precízne zladené a procesne spoľahlivé.

Automatizované riešenie pre optimálne uchopovanie

Kamerový systém spoľahlivo deteguje obrobky v definovanej rovine aj za nepriaznivých svetelných podmienok, pričom vypočítava možné úchopy spolu s kontrolou kolízií. Obrobky už nie je potrebné vopred triediť ani polohovať; používatelia si môžu zachovať svoje vlastné predchádzajúce procesy. Detekcia obrobku používa AI na vyhľadávanie vopred definovaných objektov. Softvér vypočíta, ako je možné uchopiť obrobok bez akýchkoľvek kolízií v definovanom pracovnom priestore pomocou interferenčných obrysov prstov a obrobku, ktoré boli vopred definované v softvéri. Po detekcii sa automaticky vypočítajú úchopy bez kolízie a body priblíženia a prenesú sa do robota v priebehu niekoľkých sekúnd. Spoločnosť SCHUNK pritom zapracovala svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti plánovania automatizovaného uchopovania.

Používateľ môže integrovať súpravu 2D Grasping Kit do rôznych robotov alebo cobotov, bez ohľadu na výrobcu, a to vďaka hotovým softvérovým modulom; spoločnosť SCHUNK dodáva vhodný zásuvný modul pre robot v súprave. Počas rozhovorov so zákazníkom a pri definovaní jeho požiadaviek sa zostavuje a overuje kombinácia prispôsobená danej aplikácii. V závislosti od situácie uchopovania je možné kombinovať vhodné uchopovače pre každý typ cobota – elektrický, magnetický, priľnavý alebo pneumatický. Pomocou asistenta výpočtu a dimenzovania uchopovania od spoločnosti SCHUNK a realistickej validácie v robotickom aplikačnom centre CoLab je možné presne skontrolovať, ako dobre dokáže vybraný uchopovač uchopiť obrobky skôr, ako bude implementovaný do procesu.

Pomocou súpravy 2D Grasping Kit používatelia z mnohých odvetví realizujú Pick & Place aplikácie zahŕňajúce manipuláciu s náhodne usporiadanými dielmi v jednej rovine – napríklad z vibračného stola, dopravného pásu alebo nosiča nákladu. Kovoobrábací priemysel, automobilový priemysel, firmy z oblasti výrobnej techniky a logistiky a firmy z oblasti prírodných vied zvyšujú vďaka použitiu súpravy spoľahlivosť, presnosť procesov a kapacitu produkcie – manuálna, na chyby nenáchylná manipulácia je už minulosťou. Cenné personálne zdroje sa preto môžu využiť na zložitejšie a menej monotónne úlohy. Súpravu je možné používať v čistých aj ľahko znečistených výrobných prostrediach.

Validácia aplikácie v centre CoLab

V CoLab, robotickom aplikačnom centre spoločnosti SCHUNK, je možné súpravu 2D Grasping Kit komplexne otestovať a overiť na skutočnej aplikácii. Napríklad je možné určiť, ako spoľahlivo budú obrobky detegované kamerou a či bude vyzdvihnutie a umiestnenie obrobkov fungovať spoľahlivo. Okrem toho zákazník získa výraznú podporu pri implementácii do prevádzky alebo výučbe svojich prvých obrobkov. Vďaka tomu je oveľa jednoduchšie nájsť vhodné aplikačné riešenie šité na mieru podľa požiadaviek, minimalizovať riziká a urýchliť zavedenie riešenia automatizácie.