arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Technika upínania obrobkov decembra 2023

Kľúč k rozsiahlemu portfóliu čeľustí SCHUNK

S novými adaptérovými čeľusťami zabezpečuje spoločnosť SCHUNK kompatibilitu medzi strojovým zverákom a celosvetovo najširším portfóliom vrchných čeľustí od spoločností SCHUNK/GRESSEL. Tieto užitočné spojovacie články ponúkajú nové a flexibilné možnosti upínania pre akúkoľvek úlohu obrábania.
Obrázok aplikácie – Adaptérové čeľuste Adaptérové čeľuste SCHUNK vytvárajú premostenie medzi zverákmi od iných výrobcov a rozsiahlym portfóliom vrchných čeľustí od spoločností SCHUNK/GRESSEL.

Rozhranie medzi strojovým zverákom a vrchnými čeľusťami pre špecifickú upínaciu úlohu závisí od výrobcu. Preto boli používatelia doteraz viazaní na portfólio čeľustí príslušného výrobcu zverákov. To je už vďaka novým adaptérovým čeľustiam SCHUNK minulosťou. Pomocou nich totiž spoločnosť SCHUNK zabezpečuje kompatibilitu medzi zverákom a jej celosvetovo najrozsiahlejším portfóliom vrchných čeľustí na trhu. Používatelia tým pádom už nie sú viazaní na určitý systém a môžu výrazne rozšíriť svoje možnosti upínania.

Obrázok produktu – Adaptérové čeľuste Na adaptérové čeľuste sa v závislosti od obrobku a aplikácie namontujú rôzne vrchné čeľuste pre príslušnú upínaciu úlohu.

Rýchla amortizácia vďaka cenovo výhodnejšiemu portfóliu vrchných čeľustí

Potenciál, ktorý adaptérové čeľuste ponúkajú pre strojové zveráky so šírkou čeľustí 125 mm, je pozoruhodný. Svoje výhody totiž ponúkajú pri stacionárnom upínaní obrobkov na zverákoch, najmä na frézach:

Adaptérové čeľuste SCHUNK umožňujú ľubovoľnú variantnosť vrchných čeľustí pre prakticky nekonečné možnosti upínania. Vďaka tejto flexibilite možno zrealizovať mnohé rôzne možnosti upínania a to dokonca s cenovými výhodami. Po počiatočnej investícii do adaptérových čeľustí sa tieto výdavky veľmi rýchlo amortizujú vďaka používaniu vrchných čeľustí z portfólia SCHUNK, pretože vrchné a predsadené čeľuste sú lacnejšie ako porovnateľné konkurenčné produkty. Ďalšou výhodou je skrátenie doby nastavenia a optimalizácia procesu vďaka funkcii rýchlej výmeny pri niektorých variantoch predsadených čeľustí z portfólia SCHUNK. Skrutky stačí namiesto ich vyskrutkovania len mierne uvoľniť a čeľusť možno prostredníctvom drážok jednoducho odobrať smerom nahor.

Na adaptérové čeľuste sa v závislosti od obrobku a aplikácie namontujú rôzne vrchné čeľuste pre príslušnú upínaciu úlohu. Zákazník môže naďalej používať svoje pôvodné systémové čeľuste, čo vedie k vyššej hospodárnosti. Zjednodušuje sa aj logistika a plánovanie procesov – ďalšie plusové body pre používateľa, pretože vďaka adaptérovým čeľustiam možno na rôznych zverákoch používať rovnaké vrchné čeľuste. To prispieva aj k trvalej udržateľnosti, pretože existujúce produkty možno ďalej používať. A používateľ sa môže napokon tešiť aj z krátkych dodacích lehôt, pretože si môže vybrať zo štandardného portfólia vrchných čeľustí SCHUNK a nemusí čakať na individualizované produkty vyrobené na zákazku.

Plug & Work – bez ďalšieho rozhrania

Takto adaptérové čeľuste SCHUNK menia zveráky od iných výrobcov na „pracovných partnerov“ akejkoľvek upínacej aplikácie, pretože vytvárajú užitočné a flexibilné spojenie. Rozsiahly sortiment vrchných čeľustí je teraz vhodný pre zveráky od konkurentov, akými sú napríklad Allmatic, Roemheld alebo Röhm. Výmena doterajších systémových čeľustí vo zveráku je rýchla a jednoduchá – nové adaptérové čeľuste SCHUNK sú vymeniteľné 1:1 a vďaka jednoduchej manipulácii sú okamžite pripravené na použitie – stačí ich namontovať a môžete začať. Nie sú potrebné žiadne ďalšie rozhrania.