arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Spoločnosť novembra 2023

Výmena dát zameraná na podporu odolnosti a konkurencieschopnosti

Na 14. kongrese Deutscher Maschinenbau-Gipfel v Berlíne diskutovali zástupcovia nemeckého strojárstva a politici o aktuálnych výzvach tohto odvetvia. Ústrednými témami boli nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, trvalá udržateľnosť a digitalizácia a jej rola z hľadiska európskeho strojárskeho priemyslu v rámci globálnej konkurencie. Hlavnou témou bola pritom iniciatíva Manufacturing-X zameraná na dátový priestor.
Henrik A. Schunk na kongrese Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2023 Odolnosť možno dosiahnuť iba prostredníctvom výmeny dát medzi mnohými stranami. Rozhodujúcim faktorom pre úspech iniciatívy Manufacturing-X je preto lepšia spolupráca, zdôraznil Henrik A. Schunk.
Zdroj fotografie: Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2023

Prezident VDMA Karl Haeusgen vo svojom úvodnom prejave na 14. kongrese Deutscher Maschinenbau-Gipfel, ktorý sa konal 7. a 8. novembra v Berlíne, zdôraznil, že budúcnosť Nemecka na pozadí medzinárodných konfliktov a ich priamych vplyvov na hospodárstvo je pre strojárske a strojárenské spoločnosti naliehavou otázkou. Ide pritom len o jednu z mnohých výziev, ktorým toto odvetvie v súčasnosti čelí. To, že spolupráca a diskusia o tom, ako čo najlepšie formovať budúcnosť tohto odvetvia, sa tomto kontexte stáva čoraz dôležitejšou, sa ukázalo aj na počte účastníkov. Tohtoročný kongres bol s 900 účastníkmi najväčší, aký sa doteraz konal.

Zhoda panovala v tom, že používanie digitálnych technológií, akými sú internet vecí (IoT), umelá inteligencia (UI) a strojové učenie sú pre úspech strojárskeho priemyslu v globálnej konkurencii nepostrádateľné. Mnohé prednášky a diskusie boli zamerané na príležitosti, ktoré ponúkajú digitálne obchodné modely. Témou však boli aj výzvy, ktoré je potrebné zvládnuť - napríklad bezpečnosť dát ako základný predpoklad digitalizácie.

Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2023 O tom, prečo Manufacturing-X poháňa strojárstvo smerom k lepšej budúcnosti, diskutovali (zľava doprava): Hartmut Rauen (zástupca generálneho riaditeľa, VDMA), Henrik A. Schunk (viceprezident VDMA/predseda predstavenstva, SCHUNK), Iris Plöger (členka vedenia, BDI), Georg Kube (GVP, Industry Data Ecosystems SAP) a Donatus Weber (riaditeľ divízie digitálnych služieb, Kampf).
Zdroj fotografie: Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2023

Decentralizovaný dátový priestor chráni know-how

Bez bezpečných dátových priestorov nie je možná dôveryhodná výmena dát. Z tohto hľadiska predstavuje iniciatíva Manufacturing-X základný kameň. Dátový priestor vytvárajú mnohé spoločnosti na princípe federácie a priamej demokracie. Decentrálna platforma je prispôsobená európskemu priemyslu a chráni priemyselné know-how. Firmy môžu zdieľať svoje dáta o celom výrobnom a dodávateľskom reťazci bez toho, aby nad nimi stratili svoju suverenitu. Firmy môžu rovnoprávne čerpať zo spoločného súboru dát, aby sa napríklad vyhli problémom v dodávateľskom reťazci alebo aby znížili spotrebu energie vo výrobe.
Predpoklady na tieto účely už boli vytvorené. Teraz je na programe lepšia spolupráca, tvrdí Henrik A. Schunk, predseda predstavenstva spoločnosti SCHUNK SE & Co. KG. Pre dosiahnutie konkurencieschopnosti je mimoriadne dôležitá odolnosť. Tú možno dosiahnuť iba prostredníctvom výmeny dát medzi mnohými stranami. „Musíme prejsť od "egosystému" k "ekosystému", pretože v rámci neho je prítomný oveľa väčší potenciál pre strojársky priemysel,“ vysvetľuje Schunk. Moderátor Hartmut Rauen, zástupca generálneho riaditeľa združenia VDMA, dodal, že teraz je dôležité prelomiť bariéry v mysliach ľudí. Teraz ide o to, aby sa z dátového priestoru stal dôveryhodný priestor.

Henrik A. Schunk a minister hospodárstva a ochrany klímy Robert Habeck Platforma Industrie 4.0 formuje digitálnu transformáciu: na fotografii zástupcovia - Dr. Robert Habeck, spolkový minister hospodárstva a ochrany klímy a Henrik A. Schunk, predseda riadiaceho výboru platformy Industrie 4.0.
Zdroj fotografie: Deutscher Maschinenbau-Gipfel 2023

Objavovanie nových technológií pomocou start-upov

To, aká dôležitá je rola inovatívnych start-upov ako motora hospodárskeho rozvoja, ocenil Henrik A. Schunk vo svojej funkcii ako člen expertnej poroty rozhodujúcej o udelení ocenenia "Biorevolution" pre start-upy. „Rozvojové partnerstvá so start-upmi sú dôležitým faktorom pre rýchlejšie objavovanie nových technológií.“ Tohtoročné ocenenie získala začínajúca spoločnosť Ucaneo, ktorá porotu presvedčila svojou biomimetickou technológiou na priame odlučovanie CO2 z okolitého vzduchu.