arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Technická správa mája 2021

Zvýšená efektivita vďaka robotizovanému obrábaniu

Odihľovanie, leštenie a brúsenie obrobkov sa často stále vykonáva ručne. Dôvod: doteraz bolo možné „hmat“ a vizuálnu kontrolu ľuďmi implementovať iba pomocou drahých automatizovaných nástrojov a robotov. Procesy vykonávané manuálne však nie sú len časovo náročné, ale zahŕňajú aj riziká pre zamestnancov. Je tu vysoký potenciál automatizácie. Teraz s robotmi a nástrojmi od spoločnosti SCHUNK ako kompetentného lídra možno automatizovať mnohé kroky obrábania a vykonávať ich značne rýchlejšie, kvalitnejšie a efektívnejšie z hľadiska nákladov. Výsledok: vyššia produktivita, trvalo perfektné výsledky obrábania a nižšie jednotkové náklady. Stručne povedané: zvýšená účinnosť.
Obrázok aplikácie PGN-plus-P S novými obrábacími nástrojmi od technlogického lídra, spoločnosti SCHUNK, je možné teraz dosiahnuť perfektné výsledky obrábania aj s automatizovanými procesmi. Používatelia tiež profitujú z vyššej efektivity, nižších nákladov a konzistentne vysokej kvality.

Pri obrábaní povrchu sa charakteristiky povrchov upravujú, vylepšujú a optimalizujú tak, aby vyhovovali definovaným požiadavkám. Práce, ktoré sú na to potrebné, sa často stále vykonávajú ručne. Existuje niekoľko dôvodov, prečo mnoho spoločností váha s prechodom na automatizované metódy. Ľudský zrak a hmat sa v porovnaní s „necitlivým“ strojom často považujú za nenahraditeľné a presnejšie. Výzvy spojené s procesmi automatizácie obrábania sa tiež zdajú príliš veľké. Spoločnosti, ktoré pracujú s širokou škálou dielov a zložitými geometriami obrobkov, sa obávajú vysokej náročnosti na programovanie robota a jeho integrácie do existujúcich procesov. Najmä v prípade jemného obrábania prevláda názor, že automatizáciu je možné implementovať iba za cenu veľmi vysokých nákladov. Napokon doteraz chýbali podrobné znalosti parametrov procesu odihľovania alebo brúsenia, ako aj poznatky o univerzálne použiteľných štandardných riešeniach.

Napriek tomu existuje veľa argumentov v prospech použitia „robota spolupracovníka“ pri obrábaní obrobkov v budúcnosti. Ručná presná práca na obrobku je pre zamestnancov často stresujúca alebo dokonca zdraviu škodlivá, napríklad v dôsledku emisií častíc, ako v prípade brúsneho prachu alebo triesok. Tieto riziká je možné minimalizovať prechodom na automatizované spôsoby spracovania. Bezpečnosť a tiež ergonómia pracoviska sa výrazne zlepšili. Z obchodného hľadiska je tiež potrebné neustále optimalizovať procesy a znižovať jednotkové náklady. Využitie robota na obrábanie ponúka značné konkurenčné výhody: čas spracovania sa skracuje a kapacita obrábania sa zvyšuje. Okrem toho sa zvyšujú nároky na trhu a sú potrebné neustále bezchybné výrobky. Konzistentne vysoká kvalita výsledkov práce je spoľahlivo zabezpečená vďaka robotizovanému spracovaniu . Kratšie výrobné cykly a rastúce tempo inovácií si tiež vyžadujú väčšiu flexibilitu – túto požiadavku robot dokonale spĺňa. Používatelia, ktorí už používajú automatizované metódy, majú z hľadiska týchto trendov jasnú výhodu. Skutočnosť, že sa zvyšuje záujem a dopyt po riešeniach automatizovaného obrábania, je logickým dôsledkom.

Obrázok aplikácie R-EMENDO Flexibilná brúska AOV môže byť vybavená lepiacimi brúsnymi, ako aj leštiacimi kotúčmi a dosahuje tak perfektné výsledky aj pri leštení.

Efektívne využitie existujúcich potenciálov

Roboty môžu robiť oboje: nakladanie aj obrábanie. V tom spočíva veľký, zatiaľ však zriedka rozpoznaný a nedostatočne využívaný potenciál, pretože automatizovanými procesmi počas obrábania je možné dosiahnuť mnoho výhod: spoločnosti, ktoré už používajú roboty na vkladanie a vyberanie dielov z obrábacieho stroja, ich môžu tiež používať na odihľovanie obrobkov, a tak oveľa lepšie využiť ich kapacitu. Umožňujú to nové nástroje na automatizované obrábanie od spoločnosti SCHUNK. Vďaka rôznym funkciám a vynikajúcim vlastnostiam výrobkov je možné automatizovať početné odihľovacie práce a vykonávať ich tak priamo po opracovaní v obrábacom stroji. Obrábací stroj môže súčasne pokračovať vo výrobe. Týmto spôsobom je možné výrazne skrátiť výrobný čas a znížiť výrobné náklady na obrobky – pri relatívne malom objeme a rýchlej návratnosti investície.

Výhody pre mnoho priemyselných odvetví

Z výhod môžu profitovať používatelia z rôznych priemyselných odvetví. Čisté odihľovanie je obzvlášť potrebné v kovovýrobe a v prípade plastových dielov, na ktorých sa môžu vyskytovať ostré hrany. Vysoká kvalita je tiež dôležitá pri brúsení obrobkov ako kovové telesá a drevené komponenty a pri leštení povrchov obrobkov v automobilovom a leteckom priemysle. S ohľadom na tieto rôzne aplikácie spoločnosť SCHUNK rozšírila svoje portfólio o špecifické výrobky – nad rámec predchádzajúcich nástrojov FDB, FDB-AC a MFT. To správne riešenie pre každú aplikáciu. Sortiment zahŕňa pneumatické komponenty s axiálnou alebo radiálnou kompenzáciou určené na odihľovanie, brúsenie a leštenie. Spoločnosť SCHUNK ponúka široký výber pre všetky formy prepracovania, najmä s nástrojmi na odihľovanie.

Obrázok aplikácie R-EMENDO V aplikáciách automatizovaného brúsenia, ako napríklad tu s pneumatickou excentrickou brúskou AOV, sa dosahujú dokonalé výsledky brúsenia a predchádza sa riziku poranenia.

Čisté brúsenie

Brúsenie obrobkov sa často používa, keď je potrebné povrchy pripraviť na následné dokončovacie operácie. Napríklad ak sa má obrobok farbiť alebo galvanizovať, musí byť povrch jednotný a jemne štruktúrovaný. Preto musia byť všetky chyby, stopy po brúsení alebo drsnosť z predchádzajúcich operácií odstránené brúsením. Pri správnom výbere nástrojov a brúsiv možno obrábať rôzne materiály ako kov, drevo alebo plast s rôznymi úbermi materiálu a povrchovou úpravou.

Ručné brúsenie predstavuje pre zamestnancov riziko poranenia a ohrozenia zdravia. Pneumatická excentrická brúska AOV s axiálnou kompenzáciou predchádza týmto nebezpečenstvám a dosahuje perfektné výsledky brúsenia. Brúska AOV je poháňaná lopatkovým motorom s obojsmerným pohybom (stiahnutie/vysunutie) a regulovateľnou prítlačnou silou od 6,7 N do 67 N. Vďaka kompenzácii je možné udržiavať konštantnú prítlačnú silu bez ohľadu na orientáciu nástroja. Voliteľné pripojenie na odsávanie odobratého materiálu významne znižuje kontamináciu a náchylnosť na poruchy. Nástroj je možné použiť s osvedčenými brúsnymi a leštiacimi kotúčmi a voliteľne s dvomi rôznymi priemermi brúsnych kotúčov. Tieto vlastnosti zvyšujú flexibilitu, takže môže AOV preukázať svoje kvality aj pri leštení.

Obrázok aplikácie R-EMENDO

Jednoduchá implementácia, kompetentná podpora

S tými správnymi nástrojmi už prechodu na automatizovaný proces nič nestojí v ceste. Aby sa s robotickou aplikáciou dosiahol správny výsledok, je možné každú aplikáciu overiť v novom aplikačnom centre SCHUNK CoLab. Skúsení aplikační technici navyše poskytujú podporu pri vypracúvaní optimálnych parametrov procesov pre riešenia brúsenia alebo leštenia. Záruka optimálnych výsledkov.

Vyššia efektivita a flexibilita pri malom úsilím a zvládnuteľných nákladoch: toto je spôsob, ako profitovať z prechodu na automatizované procesy. Vďaka rozšírenému portfóliu „End od Arm“ ponúka spoločnosť SCHUNK zákazníkom tiež komplexný sortiment pre robotické odstraňovanie materiálu, s ktorým je možné realizovať tieto výhody.