arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
iTENDO² - zahlbovanie

iTENDO²

Dosiahnite optimálny proces pomocou iTENDO²
Od inteligentných držiakov nástrojov až po jednoduché monitorovanie procesov a integráciu do riadiaceho systému stroja.; Z hľadiska digitalizácie nastavuje spoločnosť SCHUNK pomocou iTENDO² štandardy v priemysle trieskového obrábania.

Prečo je monitorovanie procesov dôležité?

Priemysel trieskového obrábania v súčasnosti čelí náročným výzvam. Základnými predpokladmi trvalej udržateľnosti, ziskovosti a konkurencieschopnosti sú vysoká produktivita pri nízkych výrobných nákladoch a vysoká továrenská kvalita. Digitalizácia je považovaná za najväčšiu výzvu vo výrobnom procese. Firmám však zároveň ponúka príležitosť na to, aby ich procesy boli presnejšie, spoľahlivejšie a rýchlejšie. Inteligentnými riešeniami a komponentmi od spoločnosti SCHUNK prispievame k maximálnej stabilite procesov a vytvárame základy pre digitálnu budúcnosť v priemysle.

Upínač nástrojov pre jednoduchý vstup do digitalizácie

V prípade upínača nástrojov iTENDO² sa podarilo skombinovať vynikajúce vlastnosti hydraulickej expanznej techniky TENDO s možnosťami digitálneho monitorovania procesu do jedného upínača nástrojov. Ak sa na proces pozeráme smerom od trieskového obrábania, upínač nástrojov iTENDO² je prvým komponentom nepodliehajúcim opotrebeniu, ktorý je „najbližšie k dielu“, a preto je ideálny na zaznamenávanie signálov.

Obrázok aplikácie – iTENDO² Platinum

Inteligentný spôsob, ktorým sa možno dopracovať k optimálnemu procesu

Začať s transparentným získavaním údajov s iTENDO ² je skutočne jednoduché. Pripojte upínač nástrojov k tabletu jednoduchým kliknutím a iTENDO² dokáže okamžite odhaliť nezrovnalosti a pomôže vám pracovať ešte efektívnejšie v rôznych procesoch obrábania. Na tablete je možné proces v reálnom čase sledovať, zaznamenávať a spúšťať nastavením presných limitov v parametroch pre automatické zaznamenávanie.

Obrázok produktu – iTENDO

Vaše výhody

 • Transparentnosť procesu
  Je možné pozorovať vibrácie a vibračné špičky v procese.
 • Optimalizácia nastavení
  Vizualizácia účinkov s rôznymi upínacími zariadeniami a identifikácia upínacích zariadení tlmiacich vibrácie.
 • Optimalizácia parametrov rezania
  Zistenie parametrov rezania spôsobujúcich menšie vibrácie na základe parametrov rezania odporúčaných výrobcom nástroja.

 • Monitorovanie stavu
  Umožňuje priame cyklické monitorovanie stavu vretena.
 • Optimalizácia doby cyklu
  Zistenie okna s alternatívnymi parametrami rezania s rovnakými alebo menšími vibráciami v rámci kratšej doby cyklu.
 • Optimalizácia životnosti nástroja a kvality povrchu
  Úprava parametrov rezania pre zníženie vibrácií v procese. S cieľom predĺžiť životnosť nástroja a zlepšiť kvalitu povrchu.

iTENDO² easy connect – balíček pre integráciu do stroja

Vďaka zaznamenávaniu údajov o vibráciách na poslednom diele nepodliehajúcom opotrebeniu umožňuje iTENDO² vysokú kvalitu údajov. Tieto údaje pomáhajú rýchlo identifikovať problémy v procesoch a zlepšovať procesy. Rozširujúci balík iTENDO² easy connect teraz ponúka možnosť jednoduchého začlenenia držiaka nástrojov do stroja a existujúceho systému monitorovania procesov.

iTENDO² easy connect
Funkčná schéma – iTENDO² easy connect

Technológia inteligentného upínača nástrojov pre váš systém monitorovania procesov

V prípade rozširujúceho balíka easy connect sú údaje iTENDO² prijímané bezdrôtovo z prijímača v strojovni, prenášané do modulu riadiacej skrine a poskytované systému monitorovania procesov prostredníctvom analógového výstupu (0 – 10 voltov).

 • 1) iTENDO²
 • 2) iTENDO² pad
 • 3) Bezdrôtový prijímač
 • 4) Pripájací box
 • 5) Pripojenie k existujúcemu systému monitorovania procesov

Vaše výhody

 • Pripojenie k existujúcemu systému monitorovania procesov
  Vysoká kvalita údajov pre pripojenie k existujúcemu systému monitorovania procesov.

 • Pripojenie k stroju
  Odosielanie signálu do riadiaceho systému stroja
 • Pripojenie k vlastnej databáze zákazníka
  Poskytovanie údajov pre individuálne vyhodnocovania.

iTENDO² easy monitor – aktualizácia softvéru

Funkčné rozšírenie iTENDO² easy monitor umožňuje operátorom strojov jednoduchý vstup do monitorovania procesov. Rovnako ako v prípade balíka easy connect sú údaje iTENDO² prijímané prostredníctvom bezdrôtového prijímača a prenášané do modulu riadiacej skrine. Balík má tiež softvérové rozšírenia, ku ktorým je možné pristupovať pomocou dodaného iTENDO² pad.

Obrázok produktu – easy monitor
Funkčná schéma – easy monitor

Jednoduché, univerzálne použiteľné monitorovanie vášho procesu

Prostredníctvom aktualizácie softvéru je možné procesy a limity zadefinovať až na 64 pamäťových miestach. easy monitor navyše ponúka možnosť nakonfigurovania alarmov životnosti a trendov, ktoré možno použiť na reakcie, akými sú kontrolky na indikáciu porúch alebo zastavenia stroja. Balík easy monitor ponúka jednoduché monitorovanie procesov s intuitívnym a užívateľsky prívetivým rozhraním.

 • 1) iTENDO²
 • 2) Aktualizácia softvéru iTENDO² pad + easy monitor
 • 3) Bezdrôtový prijímač
 • 4) Pripájací box
 • 5) Monitorovanie limitov trendov a alarmov
 • 6) Integrácia do riadiaceho systému stroja

Vaše výhody

 • Monitorovanie nástroja
  Detekcia opotrebenia na základe limitov trendov, ako aj detekcia zlomení založená na identifikácii vibračných špičiek

 • Monitorovanie obrobka
  Umožňuje monitorovanie kvality povrchu, stôp po chvení a vibračných špičiek
 • Monitorovanie stavu
  Umožňuje priame cyklické monitorovanie stavu vretena.