arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Co-act EGP-C

Co-act EGP-C

Kolaboratívny uchopovač malých dielov
Elektrický 2-prstový paralelný uchopovač certifikovaný pre kolaboratívnu operáciu s aktiváciou pomocou 24 V a digitálneho I/O

Výhody – Vaše benefity

 • Certifikovaná uchopovacia jednotka
  šetrí námahu pri bezpečnostnom posúdení aplikácie
 • Plug & Work
  pre veľké množstvo rôznych cobotov
 • Riadenie cez digitálne I/O
  na jednoduché uvedenie do prevádzky a rýchlu integráciu do existujúcich zariadení
 • Funkčná bezpečnosť
  vďaka inherentnému zabezpečeniu s obmedzením elektrického prúdu
 • Vopred zmontovaná uchopovacia jednotka s rozhraním pre robot
  pre jednoduchú a rýchlu integráciu
 • Integrovaný displej na signalizáciu stavov
  Pre vizuálny indikátor stavu aplikácie
 • Servisné krytky v kryte na ochranu pred kolíziou
  zabudované na úpravu uchopovacej sily a systému snímačov
 • Jednosmerný servomotor bez kief
  pre použitie takmer bez opotrebovania a dlhú servisnú životnosť
 • Nadstavbové prsty
  k dispozícii s tromi rôznymi vložkami

Možnosti a špeciálne informácie

 • Svetelný pás s variantmi pre Universal Robots a Techman Robot. FANUC, Mitsubishi
  Ovládanie svetelného pásu je v prípade variantov -UREK pre Universal Robots, -TMEK pre Techman Robot a -FCRXEK pre FANUC možné pomocou externej kabeláže. V prípade FANUC (variant -FCR7) je používanie svetelného pásu možné pri priamom pripojení uchopovača k riadeniu robota. Ovládanie svetelného pásu pri pripojení prostredníctvom rozhrania EE nie je možné. U variantu pre Mitsubishi MELFA ASSISTA je ovládanie svetelného pásu možné cez rozhranie nástroja.
 • Manuálne nastaviteľná uchopovacia sila
  Pomocou integrovaného otočného prepínača možno uchopovaciu silu nastaviť pre Co-act EGP-C 40 v štyroch stupňoch – 100 %, 75 %, 50 % a 25 %. Ak chcete nastaviť uchopovaciu silu, musíte otvoriť servisnú krytku.
 • Integrovaný snímačový systém
  Uchopovač je vybavený dvomi integrovanými indukčnými bezdotykovými spínačmi. Pomocou nich sú štandardne monitorované polohy uchopovača "Otvorené" a "Zatvorené". Snímač možno alternatívne použiť v závislosti od oblasti monitorovania obrobku. Pre tento účel je nutné manuálne prestavenie snímača. Na to musí byť servisná krytka otvorená pre veľkosť 40.
 • SAC – bezpečnostné poznámky
  V priloženom návode na montáž a obsluhu nájdete aj rozsiahle bezpečnostné poznámky o používaní uchopovača. V týchto pokynoch nájdete aj informácie a odporúčania pre celú oblasť použitia.
 • Hmotnosť
  Vlastná hmotnosť zahŕňa celý uchopovač Co-act vrátane kábla a pripájacej zástrčky.
 • Tím Co-act
  Experti z tímu Co-act v spoločnosti SCHUNK sú vám kedykoľvek k dispozícii pre všetky vaše ďalšie otázky týkajúce sa témy spolupráce človeka a robota. Tím môžete kontaktovať na telefónnom čísle +49-7133-103-3444 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy co-act-team@de.schunk.com.
 • Mazanie mazivami potravinárskej kvality
  Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno pomocou údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu vyvolať na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp. Komponenty, akými sú napríklad valivé ložiská, lineárne vedenia alebo tlmiče nárazov, neobsahujú mazivá kompatibilné s potravinami.